DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2012.3(16).186432

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ҐРУНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

В. І. Тригуб, Н. Попельницька

Анотація


Проаналізовано передумови виникнення та історичні аспекти становлення українського ґрунтознавства як науки. Освітлені основні етапи розвитку сучасних наукових шкіл українського ґрунтознавства.


Ключові слова


українське ґрунтознавство; історія науки; школи ґрунтознавства

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біланчин Я. М. Грунтознавство в Одеському університеті (історико-аналітичний нарис) / Я. М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. — 2005. — Т. 10. — Вип. 6. — С. 5–9.

Вергунов В. А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В. А. Вергунов. — К. Аграрна наука, 2006. — 492 с. — (Історико–бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії.» Кн. 12.

Вернандер Н. Б. История почвенных исследований на Украине /Н. Б. Вернандер, Д. А. Тютюнник //Природа Украинской ССР. Почвы. — Киев : Наукова думка, 1986. — С. 17–23.

Канівець В. І. Актуальні питання історії українського грунтознавства / В. І. Канівець //Агрохімія і грунтознавство.— Кн. 1. — 2006. с. 58–64.

Красєха Є. Н. Грунтово-географічні дослідження в Одеському університеті (до 45-річчя заснування кафедри грунтознавства і географії грунтів) / Є. Н. Красєха// Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. — 2012. — Т. 17. — Вип.2 (15). — С. 13–30.

Краснобокий Ю. М. Словник - довідник науковця – початківця /Ю. М. Краснобокий, К. М. Лемківський — К.:НМЦВО, 2001. — 72 с.

Крупеников И. А. История почвоведения (от времени его зарождения до наших дней) / И. А.Крупеников. — Москва: Наука, 1981. — 328с.

Махов Г. Почвы Украины (очерк современного развития и состояния почвоведения на Украине и его ближайшие задачи) / Г. Махов //Естественные производительные силы УССР (сборник очерков). Материалы к построению пятилетнего и генерального плана. Вып.V: Труды Госплана УССР. Х.: Изд.Укргосплана, 1928. — С. 111–137.

Недокучаев М. К. История сельськохозяйственного опытного дела / М. К. Недокучаев //Опытное дело в полеводстве. Теория и практика. — Москва: Гос. изд-во, 1929. — С. 3–41.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах. Ч. 1 /С. П. Позняк. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — 270 с.

Професор Іван Гоголєв = Proffessor Ivan Gogolev/ упоряд.С. П. Позняк, В. І. Тригуб; за ред.. С. Позняка. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. — 586 с. — (Серія «Українські ґрунтознавці»).

Тригуб В. І. Професор І. М. Гоголєв — видатний вчений і педагог, засновник кафедри грунтознавства і географії грунтів Одеського державного університету (до 90-річчя від дня народження) / В. І. Тригуб, Я. М. Біланчин // Вісн. Одес. нац. ун.ту. Сер. геогр. та геол. науки. — 2010. — Т.15.— Вип.5.— С. 47–55

Copyright (c) 2012 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.