DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2012.3(16).186599

ВПЛИВ ЗМІН РЕЖИМУ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД НА ЕКЗОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАДНІСТРОВ’Я (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ)

В. В. Дупан, Р. П. Жилавська, Є. Г. Коніков, Г. С. Педан, В. О. Черкасов

Анотація


В статті представлені результати вивчення зміни режиму першого від поверхні водоносного шару й умов розвитку екзогенних геологічних процесів, засновані на статистичній обробці даних моніторингу за підземними водами й геологічними процесами, що виконується в «ПричерноморДРГП». Обраний термін спостережень за досліджуваними параметрами становить близько 40 років. Показане, що зміна режиму підземних вод впливає на процес підтоплення території й побічно на інші процеси (зсуви, лінійна й площинна ерозія та інші). Побудовано атрибутивно-статистичні моделі розвитку досліджуваних процесів.


Ключові слова


клімат; ґрунтові води; режим; зсуви; підтоплення; ерозія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Є. Г. Коніков. Умови формування режиму підземних вод під впливом природних та антропогенних чинників в межах Придністровського гідрогеологічного району (Одеська область) / Є. Г. Коніков, В. Г. Тюреміна, В. В. Дупан, Д. С. Недбаєва, Г. С. Педан. // Вісник ОНУ, сер. географічні та геологічні науки. — 2009. — Т. 14. — Вип. 16. — С. 219–241.

Є. Г. Коніков. Режим грунтових вод в межах Бузько-Куяльницького гідрогеологічного району (Одеська область) як фактор процесу підтоплення / Є. Г. Коніков, Дупан В. В., Педан Г. С., Тюреміна В. Г., Чубенко М. С. //Вестник ОНУ. — 2010. — Т. 15. Вып. 10. — С. 175–192.

Система моніторингу підземних вод України. Спостережна мережа на підземні води. Державний рівень узагальнення. Дніпропетровськ: ДВ Укр.ДГРІ, 2006р. — 95 с.

Анісімов О. М. Звіт з моніторингу підземних вод в Одеській області (період 1996–2000 роки). — Одеса, 2001.

Гузенко З. Є. Звіт з введення ДВК, державного обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. — Одеса, 2006.

Єрємєєва Т. Г. Звіт «Моніторинг підземних вод в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях». — Одеса: ПричорноморДРГП, 2006. — 108 с.

Черкасов В. О. Звіт з моніторингу екзогенних геологічних процесів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. — Одеса: ПричорноморДРГП, 2006. — 213 с.

Copyright (c) 2012 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.