DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2012.3(16).186337

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИХ ПРИТУЛЕВИХ ПЛЯЖІВ НА АБРАЗІЙНИХ БЕРЕГАХ ЧОРНОГО МОРЯ

Ю. Д. Шуйський, О. О. Муркалов

Анотація


Серед інших елементів берегової зони, саме пляжі зазнають взагалі максимального антропогенного тиску, в тому числі і на Чорному морі. Разом із тим, вони є найкращим індикатором стану всієї берегової зони моря. Складена карта розподілу пляжів, які складаються наносами різного типу. Розроблені моделі, що встановлюють зв’язки між різними морфометрічними та об’ємними розмірами пляжів та їх залежність від енергії морських хвиль. Результати, які отримані, можуть бути застосовані в багатьох галузях господарської діяльності на берегах Чорного та деяких інших морів. Найчасто вони використовуються при плануванні та експлуатації берегозахисних та портових споруд, об’єктів рекреаційного господарства, в процесі створення штучних пляжів, для оцінки загального природного стану берегової зони моря.


Ключові слова


Чорне море; берег; пляж; хвилі; наноси; морфологія; динаміка; застосування

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бертман Д. Я., Шуйский Ю. Д. Искусственные формы рельефа как средство защиты морских берегов от разрушения // Физическая география и геоморфология. — 1983. — Вып. 25. — С. 127–135.

Выхованец Г. В. Динамика естественных песчаных пляжей Одесского залива (Черное море) // Известия Всес. Географич. Об-ва. — 1981. — Т. 113. — Вып. 3. — С. 253–259.

Выхованец Г. В. Морфология и динамика пляжей на берегах Черного моря между мысами Сев. Одесский и Аджияск // Геогр. и природн. ресурсы. — 1988. — Вып. 2. — С. 72–76.

Зенкович В. П. Основы учения о развитии морских берегов. — Москва: Изд-во АН СССР, 1962. — 710 с.

Леонтьев И. О. Прибрежная динамика: волны, течения, потоки наносов. — Москва: ГЕОС, 2001. — 272 с.

Леонтьев О. К., Никифоров Л. Г., Сафьянов Г. А. Геоморфология морских берегов. — Москва: Изд-во Московск. унив., 1975. — 336 с.

Шуйский Ю. Д. Исследование процессов внутригодовой динамики береговой зоны моря // Доклады АН УССР. Сер. Б. — 1977. — № 10. — С. 897–901.

Шуйский Ю. Д. Проблемы исследования баланса наносов в береговой зоне морей. — Ленинград: Гидрометиздат, 1986. — 240 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Исследование пляжей на абразионных берегах Черного и Азовского морей // Инженерная геология. — 1984. — № 2. — С. 73–80.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В., Перейрас Р. П. Опыт анализа берегозащитных сооружений на песчаных берегах Черного моря // Строительство и техногенная безопасность. — 2011. — Вып. 39. — С. 110–117.

Bascom W. Waves and Beaches. — New York: Doubleday & Company Inc., 1980. — 366 p.

King C. A. M. Beaches and Coasts. — Arnold Publ. Ltd.: London, 1972. — 570 p.

Komar P. D. Beach Processes and Sedimentation. — Englewood Cliffs, Prentice-Hall: N.—J., 1976. — 429 p.

Phillips J. D. Estimation of optimal beach profile sample intervals // Journal Coastal Research. — 1985. — Vol. 1. — № 2. — P. 187– 191.

Copyright (c) 2012 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.