СТАН СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇЇ СТРУКТУРА

Автор(и)

  • Ю. Д. Шуйський Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.2(18).184215

Ключові слова:

географія, природокористування, причини змін, ознаки, структура, ресурси, світогляд, визначення

Анотація

Останніми роками географія в Україні та в кількох інших країнах зазнала структурних змін, в залежності від формування нових соціально-економічних відносин в суспільстві, новими відносинами до засобів виробництва та уявленнями до природокористування. Це саме той блок нової реальності, який щільно пов’язаний із географією, що є наукою ресурсною та світоглядною. Мета статті — виконати аналіз сучасного стану географії, визначити причини її змін, накреслити напрямки практичного використання, теоретичного розвитку, розробити визначення науки на новому етапі соціально-економічного розвитку суспільства. Зроблено аналіз провідних причин занепаду географії в Україні, накреслені головні ознаки географії як ресурсної природної науки, обґрунтована сучасна структура географії як складної синтетичної науки. Викладено авторське бачення визначення географії.

Посилання

Абрамов Л. С. Основы конструктивной географии // Под ред. И. П. Герасимова и В.С. Преображенского. – Москва : Просвещение, 1986. – 287 с.

Арманд Д. Л. Предмет, задачи и цель физической географии // Вопросы географии. – 1957. – Вып. 40. – С. 32 – 47.

Арманд Д. Л. Физическая география в наши дни. – Москва : Знание, 1968. – 67 с.

Выхованец Г. В., Стоян А. А. Природные и антропогенные факторы формирования и развития береговых природных систем на Черном и Азовском морях в пределах Украины // Вісник Одеського нац. університету. Геогр. та геолог. науки. – 2012. – Том 17, вып. 3(16). – С. 32-47.

Гвоздецкий Н. А. Основные проблемы физической географии. – Москва : Изд-во Московск. унив., 1979. – 223 с.

Григорьев А. А. Закономерности строения и развития географической среды. – Москва : Мысль, 1966. – 382 с.

Гродзинський Д. М. Екологія // Екологічна Енциклопедія. – Т. 1(А–Е). – Київ : Вид-во ТОВ «Центр Еколог. освіти та інформації», 2007. – С. 330-332.

Исаченко А. Г. География сегодня. – Москва : Просвещение, 1979. – 192 с.

Казаков Л. К., Чижова В. П. Инженерная география. – Москва : Изд-во Лэндрос, 2001. – 268 с.

Калесник С. В. Общие географические закономерности Земли. – М. : Мысль, 1970. – 283 с.

Кедров Б. М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. – Москва : Наука, 1967. – 436 с.

Кравчук Я. С. Інженерно-геоморфологічне картографування. – Львів : Світ, 1991. – 143 с.

Лямин В. С. География и общество. Философские и социологические проблемы географии. – Москва : Мысль, 1978. – 312 с.

Лямин В. С. Место географии в генетической классификации наук. – Одесса : Астропринт, 2012. – 184 с.

Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. – Москва : Просвещение, 1982. – 286 с.

Маринич О. М. Географія // Географ. Енциклопедія України. – Т. 1-3(А-Я). – Київ : Вид-во УРЕ, 1989-1993. – С. 248-251 (I), 343-344 (III).

Маринич О. М. Структура географічної науки та її сучасний стан в Україні // Укр. Географ. журнал. – 1993. – № 1. – С. 3-8.

Методологические основы научного познания // Под ред. П. В. Попова. – Москва : Высшая школа, 1972. – 272 с.

Мильков Ф. Н. Основные проблемы физической географии. – Москва : Высшая школа, 1967. – 252 с.

Мороз С. А., Онопрієнко В. І., Бортник С. Ю. Методологія географічної науки. – Київ : Заповіт, 1997. – 333 с.

Палиенко Э. Т. Поисковая и инженерная геоморфология. – Киев : Наукова думка, 1978. – 178 с.

Преображенский В. С. Беседы о современной физической географии. – Москва : Наука, 1972. – 168 с.

Рудько Г. І., Адаменко О. М. Конструктивна геоекологія. – Київ : Наукова думка, 2008. – 420 с.

Симонов Ю. Г. Инженерная геоморфология, основные задачи и пути развития // Вопросы географии (геоморфология и строительство). – 1979. – Том 111. – С. 14-32.

Стоян О. О. Аналіз історії та розвитку берегознавства як географічної науки // Автореф. дисерт. На здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 20 с.

Шварц С. С. Экологические закономерности эволюции. – Москва : Наука, 1980. – 280 с.

Шуйский Ю. Д. Географическая наука в античном мире и в период Средневековья. – Одесса : Изд-во ВМВ, 2008. – 180 с.

Шуйский Ю. Д., Стоян А. А. Формирование береговедения в системе географических наук // Причорноморський Екологічний бюлетень. – 2008. – № 1(27). – С. 83-94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Як цитувати

Шуйський, Ю. Д. (2023). СТАН СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇЇ СТРУКТУРА. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 18(2(18), 7–21. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.2(18).184215

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФІЯ