Том 18, № 2(18) (2013)

Зміст

ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФІЯ

СТАН СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇЇ СТРУКТУРА PDF
Ю. Д. Шуйський 7-21
ГЕОГРАФІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ — БІОКЛИМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
А. М. Польовий, Т. Н. Хохленко 22-31

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ МОРІВ З МЕТОЮ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ PDF
Г. В. Вихованець 32-45
ДИНАМІКА НАНОСІВ В БУХТІ ЄВПАТОРІЙСЬКОЙ PDF
Ю. М. Горячкін, В. В. Фомін, Л. В. Харитонова 46-53
МАКСИМУМИ У МІЖРІЧНОМУ ХОДІ РІВНЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ І ХАРАКТЕРИСТИК ЧОРНОГО МОРЯ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ЕЛЬ-НІНЬО PDF
О. Р. Андріанова 54-60
ЗВ’ЯЗКИ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ДИНАМІКИ ПОВЕРХНЕВИХ ТЕМПЕРАТУР НА ОКЕАНІЧНИХ АКВАТОРІЯХ, ТАКОЖ ТЕМПЕРАТУР ПОВІТРЯ ТА МОДУЛЯ ШВИДКОСТІ ВІТРІВ В ПРИВОДНОМУ ШАРІ АТМОСФЕРИ НАД ПЛОЩЕЮ ЇХ ВПЛИВУ PDF
О. В. Холопцев, Ю. Є. Шиловська 61-72
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
С. В. Леонова 73-81
УРАХУВАННЯ СТРУКТУРИ СХИЛОВОГО СТІКАННЯ ПРИ ПРОСТОРОВОМУ МОДЕЛЮВАННІ ЗЛИВОВОГО ЗМИВУ ҐРУНТУ PDF
А. В. П’яткова 82-87
ПРО РОЗПОДІЛ СОЛОНОСТІ ВОДИ КОЛО БЕРЕГІВ ЧОРНОГО МОРЯ ВЛІТКУ 2013 РОКУ PDF
О. О. Стоян 88-92

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ ФТОРУ: МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
В. І. Тригуб 93-100

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
О. Г. Топчієв, З. В. Тітенко, А. М. Шашеро 101-110

ГЕОЕКОЛОГІЯ

ДИНАМІКА ЛАНДШАФТНИХ ПОЖЕЖ В УКРАЇНІ ТА ЕКОЛОГО‑ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ PDF
Ю. В. Буц 111-117
ЕСТЕТИКА УРБОГЕОСИСТЕМ (ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ) PDF
А. Н. Некос, В. В. Мірошниченко 118-124

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ

РОТАЦІЙНА ДИНАМІКА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОГО РЕЖИМУ ПОНТИЧНОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСИ PDF
О. О. Буняк 127-134

ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ

ОCАДОНАКОПИЧЕННЯ В МЕЖАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я І ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ В ПЛІОЦЕНІ (КІМЕРІЙ-КУЯЛЬНИК) PDF
О. В. Чепіжко, Л. В. Іщенко 135-144