DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.2(18).184348

ЕСТЕТИКА УРБОГЕОСИСТЕМ (ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ)

А. Н. Некос, В. В. Мірошниченко

Анотація


Простежено у ретроспективі питання естетики міського середовища Значну увагу приділяється дослідженням культурних ландшафтів та їх естетичного сприйняття в рамках конструктивної географії. Відзначено, що розвиваються сучасні наукові напрямки такі як медицинська географія, валеологія, відеоекологія, урбоекологія, що у своїх дослідженнях розглядають естетичні аспекти урбогеосистем з метою їх оптимізації й формування комфортного середовища для життєдіяльності сучасної людини.

Ключові слова


урбогеосистема; образ міста; естетика міського середовища; культурний ландшафт

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Герасимов И. П. Советская конструктивная география: задачи, подходы, результаты / И. П. Герасимов. — М. : Наука, 1976. — 207 с.

Голд Дж. Психология и география: Основы поведенческой географии. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1990. — 340 с.

Гродзинський М. Д. Територіальний устрій ландшафту:структуро формувальні відносини, конфігурації та структури // М. Д. Гродзинський / Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. География. −Симферополь. – 2008.− Т. 21 (60). − № 2. – С. 36-49.

Гродзинська О. Ю. Сприйняття людиною міських ландшафтів (на прикладі міст півдня України) / О. Ю. Гродзинська / Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. География. − Симферополь. – 2008. − Т. 21 (60). − № 2. — С. 155-164.

Каганов Г. З. Проблемы восприятия городской среды населением / Г. З. Каганов // Урбоэкология. — М. : Наука, 1990. — С. 38-45.

Мірошниченко В. В., Некос А. Н. Культурний ландшафт: географічний та правовий аспекти / А. Н. Некос, В. В. Мірошниченко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. — Х., 2011. — № 1-2. — С. 69—73.

Пузанов К. А. Внутригородская самоорганизация общества на примере США, России и стран Европейского Союза: Автореферат дисс. … канд. геогр. наук. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://cs5409.userapi.com/u41132916/docs/4e6f546e6622/puzanov.pdf

Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я., Шнік Н. Р. Кадастр населених пунктів / підр. – Львів : Нов. Світ – 2000, 2007.

Филин В. А. Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что — плохо / В. А. Филин. — М. : МЦ «Видеоэкология», 2001. — 312 с.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.