DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.2(18).184343

ДИНАМІКА ЛАНДШАФТНИХ ПОЖЕЖ В УКРАЇНІ ТА ЕКОЛОГО‑ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ

Ю. В. Буц

Анотація


У статті розглядаються геоекологічні аспекти надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ландшафтними пожежами, їх негативний вплив на навколишнє середовище. Проаналізована інформація про динаміку кількості виникнення ландшафтних пожеж, площу охоплену вогнем і завданий збиток за період 2007-2011 рр. на території України. Матеріали представлених досліджень доцільно використовувати для формування бази даних щодо масштабів наслідків при надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру пов’язаних з ландшафтними пожежами.

Ключові слова


ландшафтна пожежа; надзвичайна ситуація; пожежна небезпека; економічний збиток; фізико-географічні умови

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Курбатский Н.П. Классификация лесных пожаров // Вопросы лесоведения. – Красноярск: ИЛД СО АН СССР, 1970. – С. 384 – 407.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні. [Электронный ресурс]: http://www.mns.gov.ua/content/national_lecture.html.

Брушлинский Н. Н., Исаева Л. К., Жданский О. А. и др. Эколого-экономический ущерб от загрязнения окружающей среды при пожарах в деревообрабатывающей промышленности // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – Вып. 12.– М.: ВИНИТИ, 1991. – С. 104-116.

Конев Э.В. Физические основы горения растительных материалов. – Новосибирск: Наука, 1977. – 186 с.

Кучерявый В.А. Природная среда города. – Львов: : Карпаты, 1984. – 78 с.

Абдурагимов И. Новая концепция борьбы с лесными пожарами // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – Вып. 2. – Москва: ВИНИТИ, 1991. – С. 25-39.

Буц Ю.В., Масто Ю.О. Аналіз виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з пожежами в природних екосистемах та їх залежність від метеорологічних показників // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. – Вип. 2(15). – Харків: Вид-во ХНУ, 2010. – С. 52 – 57.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.