РОТАЦІЙНА ДИНАМІКА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОГО РЕЖИМУ ПОНТИЧНОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСИ

Автор(и)

  • О. О. Буняк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.2(18).184355

Ключові слова:

понт, водоносний горизонт, ротаційна динаміка, напружено-деформований стан, обертання Землі, Одеса

Анотація

Традиційно вважається, що основними факторами формування понтичного водоносного горизонту Одеси і його гідродинамічного режиму є структурно-геологічні особливості водомістких та водотривких порід, а головними причинами вікових змін в прихідних елементах балансу – надходження вод техногенного походження. Очевидна роль цих чинників не заперечується. Разом з тим, внутрішньорічна динаміка гідродинамічних параметрів понтичного водоносного горизонту обумовлена тим, наскільки гідравлічно ефективні міжблокові зони підвищеної проникності в геологічній будові водомістких порід. А ця ефективність визначається, в першу чергу, гравітаційним чинником, який в даному випадку опосередкований варіаціями швидкості і прискорення осьового обертання Землі – ротаційною динамікою.

Посилання

Буняк О. А. Природно-антропогенные факторы формирования понтического водоносного горизонта территории г. Одессы // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції "Геологія XXI століття. Міжнародний рік планети Земля". Дніпропетровськ-Кривий Ріг, 21-24 квітня 2009. – С. 39‑41.

Зелинский И. П., Черкез Е. А., Шмуратко В. И. Роль тектонической разблоченности в формировании инженерно-геологических и сейсмических процессов на территории Одессы // Зб. наук. праць НГА України. – 1999. – Т. 1, № 6. – С. 188-192.

Кузнецова В. Е., Сивелькин В. А. Статистическое моделирование временных рядов с использованием метода классической сезонной декомпозиции (метод Census 1) ППП Statistica: Методические указания. – Оренбург : ГОУ ВПО ОГУ, 2002. – 33 с.

Сидоренков Н. С. Нестабильность вращения Земли // Вестник Российской Академии Наук. – 2004. – Т. 74, № 8. – С. 701-715.

Черкез Е. А., Козлова Т. В., Шмуратко В. И. Пространственно-временная изменчивость уровня грунтовых вод и ее влияние на степень локальной сейсмической опасности // Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні. Зб. наук. праць. – Київ, 2009. – С. 85-91.

Шмуратко В. И. Гравитационно-резонансный экзотектогенез. – Одесса, Астропринт, 2001. – 332 с.

Шмуратко В. И., Черкез Е. А., Буняк О. А. Гидродинамический режим поздемных вод на территории Одессы и ротационная динамика // «Комплексные проблемы гидрогеологии» - тезисы докладов научной конференции к 75-летию кафедры гидрогеологии СПбГУ (27-28 октября 2011г.). – С.-Петербург, 2011. – С. 199-201.

Шмуратко В. И. Межгодовые изменения уровня грунтовых вод на территории Одессы (по данным

режимных наблюдений за период с 1972 по 2000 гг.) // Доповіді НАН України. – 2002. – № 10. – С. 123-127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Як цитувати

Буняк, О. О. (2023). РОТАЦІЙНА ДИНАМІКА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОГО РЕЖИМУ ПОНТИЧНОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСИ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 18(2(18), 127–134. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.2(18).184355

Номер

Розділ

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ