ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. Г. Топчієв Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • З. В. Тітенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • А. М. Шашеро Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.2(18).184340

Ключові слова:

приморські регіони, природокористування, ешелонування території, екологічні мережі

Анотація

Стрижневою проблемою організації території для приморських регіонів країни виступає раціональне природокористування та господарське використання. Основним засобом забезпечення сталого розвитку приморських регіонів, удосконалення природокористування є проведення функціонального зонування території з врахуванням закономірностей природно-господарського ешелонування, фактору сумісності функцій, національних та регіональних пріоритетів розвитку господарства.

Посилання

Генеральна схема планування території України. — К. : «Діпромісто», 2000.

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, затверджена Законом України від 21 вересня 2000 року // Відомості Верховної ради України. – 2000. – № 47.

Національна доповідь про стан і перспективи встановлення національної мережі інтегрованого управління прибережною смугою морів в Україні (наук. керівник О. Г. Топчієв). – К.- О., 1995. – 159 с.

Про екологічну мережу: Закон України від 24 червня 2004 року // Відомості. – 2004. – № 45.

Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / В. П. Руденко. – Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2010. – 552 с.

Статистичний щорічник України за 2010 р. / За ред. О. Г. Осауленко. – Київ : Держкомстат України, 2011. – 560 с.

Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики (навчальний посібник для студентів географічних та економічних спеціальностей) / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2005. – 650 с.

The Black Sea Environmental Priorities Study // National Report of UKRAINE. – New York : UN Publication, 1998. – 105 p.

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2011 рр.) [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Шуйський Ю. Д. Довжина берегів Чорного та Азовського морів у межах України // Укр. географічний журнал. – 2001. – № 1. – С. 33-36.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Природа Черноморских лиманов. – Одесса : Астропринт, 2011. – 275 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Як цитувати

Топчієв, О. Г., Тітенко, З. В., & Шашеро, А. М. (2023). ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 18(2(18), 101–110. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.2(18).184340

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ