Том 19, № 1(20) (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ВСТУП

НАУКОВА ТЕМАТИКА НА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ТА РОЗРОБКА НАУКОВИХ ПРОГРАМ PDF
В. В. Янко С. 11-14.

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

МОРФОЛОГІЯ БЕРЕГІВ ЧОРНОГО МОРЯ МІЖ ЛАГЕРНОЮ КОСОЮ ТА М. ОЧАКОВСЬКИМ PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський С. 15-33.
ДЕЯКІ ЗАКОНОМАРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІВ ЗВАЖЕНИХ НАНОСІВ У ГИРЛОВІЙ ОБЛАСТІ ДУНАЮ PDF (Русский)
М. А. Берлінський С. 34-42.
ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ В ГОЛОЦЕНІ PDF (Русский)
Ю. І. Іноземцев, Л. В. Ступіна, Н. В. Тюлєнєва, О. О. Паришев, М. О. Маслаков, В. Б. Сидоренко, Е. М. Рибак, Т. А. Мельніченко, О. В. Паславська С. 43-52.
ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ РОЗМІРІВ ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ В БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ PDF (Русский)
Г. В. Вихованець, О. Б. Муркалов, О. О. Стоян С. 53-68.
ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ МЕЛІОРАЦІЙ В РЕГІОНІ ПРИЧОРНОМОР’Я PDF
Л. І. Бахтіарова С. 69-78.
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РЕЛЬЄФУ НА СТОЯНКАХ ВІДКРИТОГО ТИПУ (МІКРОФАЦІАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ДОСЛІДЖЕНЬ) PDF (Русский)
Н. Б. Леонова, С. О. Несмеянов, Е. О. Виноградова, О. О. Воейкова, Н. А. Хайкунова С. 79-91.
ЗМІНИ ПЕРЕСІЧНОЇ ГЛИБИНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ЯК МОЖЛИВА ПРИЧИНА ЗАКІНЧЕННЯ ВЮРМСЬКОЇ ГЛЯЦИАЦІЇ PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський, О. В. Холопцев С. 92-104.

ЕКОЛОГІЯ ОКЕАНІВ ТА МОРІВ

БАГАТОРІЧНА ДИНАМІКА БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ЕКОСИСТЕМІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ PDF (Русский)
О. Є. Совга, Н. Ф. Кириленко С. 105-112.
СУЧАСНИЙ СТАН ПЕЛАГІЧНИХ ТА ДОНИХ УГРУПОВАНЬ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ PDF (Русский)
Л. В. Воробйова, Д. А. Нестерова, Л. Н. Поліщук, І. І. Кулакова, І. А. Сінегуб С. 113-120.
МІНЛИВІСТЬ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСЕЛЕНЬ МІДІЇ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ PDF (Русский)
Н. М. Шурова С. 121-128.

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ТА ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОТВОРЕННЯ В ПРИБЕРЕЖНО-БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ПІВНІЧНОГО ЗАХОДУ ЧОРНОГО МОРЯ І НА ОСТРОВІ ЗМІЇНИЙ PDF (Русский)
Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, О. Є. Струцинська С. 129-138.
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ФТОРУ В СИСТЕМІ «ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – ЛЮДИНА» PDF
В. І. Тригуб С. 139-152.

СУСПІЛЬНА ҐЕОГРАФІЯ

ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
О. Г. Топчієв, З. В. Тітенко, А. М. Шашеро С. 153-169.
ПАМ’ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ В РАЙОНІ СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ Р. ПІВДЕННИЙ БУГ PDF
О. С. Пересунчак С. 170-176.

ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ

ДЕЛЬТА ДУНАЮ: СУЧАСНІ ЛІТОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ PDF
Н. О. Федорончук, І. О. Сучков С. 179-186.
МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ – ОДНА З РУШІЙНИХ СИЛ НАУКОВИХ ІДЕЙ АКАДЕМІКА АН УКРАЇНИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ ОКЕАНІВ І МОРІВ В УКРАЇНІ PDF
С. Г. Половка С. 187-195.
ГЕОХІМІЯ ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ У ГОЛОЦЕНІ У МЕЖАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ PDF (Русский)
І. О. Сучков, Н. В. Тюленева С. 196-204.

ЮВІЛЕЇ

ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ БІЛАНЧИН (ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька С. 205-209.