DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.1(20).40571

ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ РОЗМІРІВ ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ В БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ

Г. В. Вихованець, О. Б. Муркалов, О. О. Стоян

Анотація


Піщані пляжі є первинними формами акумулятивного рельєфу в середовищі впливу накатного потоку в береговій зоні моря. Вони складені наносами і є найдинамічнішими формами. Вони змінюються протягом кожного шторму, можуть нарощуватися чи зменшуватися у власних фізико-географічних умовах, що склалися історично. На протязі минулих десятків років почали домінувати інструментальні дослідження пляжів. А це дозволило отримати чисельні характеристики морфології та динаміки піщаних пляжів. Вони є важливим рекреаційним ресурсом, чинником природного захисту корінних берегів від абразії, індикатора загального стану всієї берегової зони, джерела будівельних пісків з давніх часів привертали до себе увагу. Багаторічні горизонтальні деформації берегової лінії на акумулятивних формах дорівнюють 47 м, а на підсхилку кліфів вже до 23 м в фаціальних умовах берегової зони Чорного моря. В більшості випадків вертикальні деформації поверхні пляжів дорівнюють максимально 2,8 м на крупних акумулятивних формах. На абразійних вони обмежовані товщиною пляжових наносів. На кожній ділянці берегової зони піщані пляжі мають певні лінійні та об’ємні розміри, що відповідають навколишнім умовам. Протягом довгого часу ці розміри пересічно майже не змінюються, незважаючи на розкиди штормових поточних значень. В межах всього Чорного моря пляжі розвиваються в умовах гострого дефіциту наносів, що є природним і склався історично.

Ключові слова


море; берег; пляж; розміри; динаміка; наноси; будова

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ajbulatov N.A. 1990. Dinamika tverdogo veschestva v shelfovoj zone. Moskva: Nauka.

Boldyrev V.L. 1958. Processy otmiraniya akkumulyativnyh beregovyh form na primere Kerchenskogo proliva. Trudy Inst. okeanologii AN SSSR. 28: 118 – 133.

Vyhovanec G.V. 1981. Dinamika estestvennyh peschanyh plyazhej Odesskogo zaliva (Chernoe more). Izvestiya Vses. Geogr. obsch-va. 113 (3): 253 – 259.

Vyhovanec G.V. 1988. Morfologiya i dinamika plyazhej na beregah Chernogo morya mezhdu mysami Sev. Odesskij i Adzhiyask. Geografiya i prirodnye resursy. 2: 72 – 76.

Kirlis V.J. 1971. Nekotorye osobennosti dinamiki morskih beregov peresypi Kurshyu-Neriya. Trudy AN LitSSR. Seriya B. 4 (7): 211 – 225.

Murkalov A.B. 2008. Otnositelnaya ustojchivost parametrov plyazhej vo vremeni kak otrazhenie prirody beregovoj zony moray. Prichornomorskij Ekologіchnij byuleten. 1 (27): 211 – 220.

Murkalov O.B. 2013. Morfologіya ta dinamіka pіschanih plyazhіv u beregovіj zonі Chornogo morya. Avtoreferat dis. na zdobuttya vchenogo stupenya kand. geogr. nauk. – Kiєv: Іn-t. geografії NAN Ukraїni/

Peshkov V.M. 2004. Galechnye plyazhi neprilivnyh morej. Krasnodar: Ed Art Print.

Romanyuk O.S. 1965. O granulometricheskom sostave peschanyh plyazhnyh oblozhenij Kryma. Doklady AN SSSR. 163 (2): 432 – 435.

Romanyuk O.S. 1967. Genezis Krymskih plyazhem. Geologiya poberezhya i dna Chernogo i Azovskogo morej v predelah USSR. Vyp. 1, 178 – 182. Kiev: Izd-vo Kievsk. Gos. univ.

Sovremennye geologicheskie processy na Chernomorskom poberezhe SSSR, pod red. Sheko A.I. 1976. Moskva: Nedra.

Trepetcov Є.V. 1975. Іnzhenerno-geologіchna harakteristika suchasnih geologіchnih procesіv і yavisch Chornomorskogo uzberezhzhya Ukraїnskoї RSR v mezhah Prichornomorskoї zapadini. Geologіya uzberezhzhya і dna Chornogo ta Azovskogo morіv u mezhah URSR. Vip. 8, 26 – 38. Kiїv-Odesa: Vischa shkola.

Shepard F.P. 1969. Morskaya geologiya. Leningrad: Nedra.

Shuisky Yu.D. 1965. Nekotorye formy relefa v beregovoj zone peschanyh beregov Chernogo moray. Izvestiya Vses. Geografich. obsch-va. 97 (5): 456 – 460.

Shuisky Yu.D. 1977. Izuchenie processov vnutrigodovoj dinamiki beregovoj zony moray. Doklady AN USSR. Seriya B. (10): 898 – 902.

Shuisky Yu.D. 1981. Dinamika peschanyh plyazhej i ih rol v razvitii klifov. Fizicheskaya geografiya i geomorfologiya. 26: 97 – 106.

Shuisky Yu.D. 1992. Sovremennaya dinamika berega Chernogo morya v rajone mysa Burnas. Geomorfologiya. (3): 96 – 104.

Shuisky Yu.D. 1966. Opyt izucheniya zaschitnyh sooruzhenij na peschanyh beregah Chernogo moray. Geografiya i prirod. resursy. (1): 37 – 43.

Shuisky Yu.D., Vyhovanets G.V. 1984. Issledovanie plyazhej na abrazionnyh beregah Chernogo i Azovskogo morej. Inzhenernaya geologiya. (2): 73 – 80.

Shuisky Yu.D., Vyhovanets G.V. 1989. Ekzogennye processy razvitiya akkumulyativnyh beregov v severo-zapadnoj chasti Chernogo morya. Moskva: Nedra.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айбулатов Н.А. Динамика твердого вещества в шельфовой зоне. – Москва: Наука, 1990. – 272 с.

Болдырев В.Л. Процессы отмирания аккумулятивных береговых форм на примере Керченского пролива // Труды Инст. океанологии АН СССР. – 1958. – Том 28. – С. 118 – 133.

Выхованец Г.В. Динамика естественных песчаных пляжей Одесского залива (Черное море) // Известия Всес. Геогр. общ-ва. – 1981. – Том 113. – Вып. 3. – С. 253 – 259.

Выхованец Г.В. Морфология и динамика пляжей на берегах Черного моря между мысами Сев. Одесский и Аджияск // География и природные ресурсы. – 1988. – Вып. 2. – С. 72 – 76.

Кирлис В.Й. Некоторые особенности динамики морских берегов пересыпи Куршю-Нерия // Труды АН ЛитССР. Серия Б. – 1971. – Т. 4 (7). – С. 211 – 225.

Муркалов А.Б. Относительная устойчивость параметров пляжей во времени как отражение природы береговой зоны моря // Причорноморський Екологічний бюлетень. – 2008. – № 1 (27). – С. 211 – 220.

Муркалов О.Б. Морфологія та динаміка піщаних пляжів у береговій зоні Чорного моря // Автореферат дис. на здобуття вченого ступеня канд. геогр. наук. – Києв: Ін-т. географії НАН України, 2013. – 20 с.

Пешков В.М. Галечные пляжи неприливных морей. – Краснодар: Эд Арт Принт, 2004. – 445 с.

Романюк О.С. О гранулометрическом составе песчаных пляжных обложений Крыма // Доклады АН СССР. – 1965. – Т. 163. – № 2. – С. 432 – 435.

Романюк О.С. Генезис Крымских пляжем // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. – Вып. 1. – Киев: Изд-во Киевск. Гос. унив., 1967. – С. 178 – 182.

Современные геологические процессы на Черноморском побережье СССР // Под ред. Шеко А.И. – Москва: Недра, 1976. – 184 с.

Трепєтцов Є.В. Інженерно-геологічна характеристика сучасних геологічних процесів і явищ Чорноморського узбережжя Української РСР в межах Причорноморської западини // Геологія узбережжя і дна Чорного та Азовського морів у межах УРСР. – 1975. – Вип. 8. – Київ–Одеса: Вища школа. – С. 26 – 38.

Шепард Ф.П. Морская геология. – Ленинград: Недра, 1969. – 462 с.

Шуйский Ю.Д. Некоторые формы рельефа в береговой зоне песчаных берегов Черного моря // Известия Всес. Географич. общ-ва. – 1965. – Т. 97. – Вып. 5. – С. 456 – 460.

Шуйский Ю.Д. Изучение процессов внутригодовой динамики береговой зоны моря // Доклады АН УССР. Серия Б. – 1977. – № 10. – С. 898 – 902.

Шуйский Ю.Д. Динамика песчаных пляжей и их роль в развитии клифов // Физическая география и геоморфология. – 1981. – Вып. 26. – С. 97 – 106.

Шуйский Ю.Д. Современная динамика берега Черного моря в районе мыса Бурнас // Геоморфология. – 1992. – № 3. – С. 96 – 104.

Шуйский Ю.Д. Опыт изучения защитных сооружений на песчаных берегах Черного моря // География и природ. ресурсы. – 1996. – № 1. – С. 37 – 43.

Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В. Исследование пляжей на абразионных берегах Черного и Азовского морей // Инженерная геология. – 1984. – № 2. – С. 73 – 80.

Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо-западной части Черного моря. – Москва: Недра, 1989. – 198 с.

Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.