ПАМ’ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ В РАЙОНІ СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ Р. ПІВДЕННИЙ БУГ

О. С. Пересунчак

Анотація


У статті подається історія археологічних досліджень на території середньої течії річки Південний Буг, починаючи з 1930-х років і до нинішнього часу. Використовуючи результати багатолітньої праці вчених-археологів та власні обстеження стародавніх пам’яток в межах сучасних Гайворонського району Кіровоградської області та Савранського району Одеської області, автор робить спробу привернути увагу науковців до проблеми вивчення, а також їх збереження для наступних поколінь. В науковий обіг вводиться низка нещодавно виявлених пам’яток доби енеоліту – раннього залізного віку.

Ключові слова


неоліт; Буго–дністровська культура; Трипільська культура; Чорноліська культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Videjko M.Yu. 1987. Otchet ob arheologicheskoj razvedke v Gajvoronskom rajone Kirovogradskoj oblasti v 1987 godu. NA IA NANU.

Vіdejko M.Yu. 2007. Shlyahami tripіlskogo svіtu. K.: Nash chas.

Gaskevich D.L. 2008. Keramіka samchinskogo tipu ta problemi perіodizacії bugo-dnіstrovskoї neolіtichnoї kulturi. Kamyana doba Ukraїni. K.: Shlyah, 2008. 11: 157-187.

Gasyuk M.S. 1954. Razvedki rannetripolskih poselenij u s. Mogilna. KSIIMK. 54: 173-175.

Danilenko V. N. 1974. Eneolit Ukrainy. K.: Naukova dumka.

Danilenko V.N. 1969. Neolit Ukrainy. K.: Naukova dumka.

Danilenko V.N. 1955. Otchet ob arheologicheskih issledovaniyah yuzhnobugskogo otryada za 1955 god. Naukovij arhіv ІA AN URSR (2681). Kiev.

Enciklopedіya Tripіlskoї civіlіzacії, red. M.Yu. Vіdejko, N.B. Burdo. K. 2004.

Peresunchak O.S. 2012. Novі tripіlskі poselennya na Pіvdennomu Buzі. Zemledelcy i skotovody drevnej Evropy. 149-159.

Peresunchak O.S. 2012. Pamyatki arheologії Gajvoronschini. Materіali ІV oblasnih kraєznavchih Kucenkіvskih chitan. – Kіrovograd: Lisenko V.F. 71-79.

Cvek E.V. 2012. Vostochno -tripolskaya kultura i nekotorye aspekty struktury kukuteno-tripolskoj megaobschnosti. Zemledelcy i skotovody drevnej Evropy. 225-245.

Cybeskov V.P. 1971. Nekotorye itogi issledovaniya Berezovskogo poseleniya. Materialy po arheologii Severnogo Prichernomorya. 187-192.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Видейко М.Ю. Отчет об археологической разведке в Гайворонском районе Кировоградской области в 1987 году / М.Ю. Видейко // НА ИА НАНУ. – 1987/37а.

Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу / М.Ю. Видейко. – К.: Наш час, 2007. – 296 с.

Гаскевич Д.Л. Кераміка «самчинського» типу та проблеми періодизації буго-дністровської неолітичної культури / Д.Л. Гаскевич // Кам’яна доба України. – К.: Шлях, 2008.- Вип. 11. – С.157-187.

Гасюк М.С. Разведки раннетрипольских поселений у с. Могильна / М.С. Гасюк // КСИИМК,1954. – Вып. 54. – С.173-175.

Даниленко В. Н. Энеолит Украины / В.Н. Даниленко. – К.: Наукова думка, 1974. – 176 с.

Даниленко В.Н. Неолит Украины / В.Н. Даниленко. – К.: Наукова думка, 1969. – 285 с.

Даниленко В.Н. Отчет об археологических исследованиях южнобугского отряда за 1955 год / В.Н. Даниленко. – Киев, 1955.- Науковий архів ІА АН УРСР № 2681.

Енциклопедія Трипільської цивілізації / [ред. М.Ю. Відейко, Н.Б. Бурдо]. – К., 2004. – Т.1-574 с., Т.2.-654 с.

Пересунчак О.С. Нові трипільські поселення на Південному Бузі / О.С. Пересунчак // Земледельцы и скотоводы древней Европы. – Киев – Санкт-Петербург, 2012. – С. 149-159.

Пересунчак О.С. Пам’ятки археології Гайворонщини / О.С. Пересунчак // Матеріали ІV обласних краєзнавчих Куценківських читань. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – С. 71-79.

Цвек Е.В. Восточно -трипольская культура и некоторые аспекты структуры кукутено-трипольской мегаобщности / Е.В. Цвек // Земледельцы и скотоводы древней Европы. – Киев – Санкт-Петербург, 2012.- С.225-245.

Цыбесков В.П. Некоторые итоги исследования Березовского поселения / В.П. Цыбесков // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – Одесса, 1971.- С.187-192.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.