DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.1(20).40695

МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ – ОДНА З РУШІЙНИХ СИЛ НАУКОВИХ ІДЕЙ АКАДЕМІКА АН УКРАЇНИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ ОКЕАНІВ І МОРІВ В УКРАЇНІ

С. Г. Половка

Анотація


У статті здійснено історичний зріз науково-прикладних напрацювань морських геологів України, які ідейно надихнули академіка УАН В. І. Вернадського на висунення різнорідних ідей, які і нині відіграють провідну роль у розвитку різних природничих наук. Акцентується увага читача на реалізації цих ідей геніального вченого в галузі геології океанів і морів.

Ключові слова


Вернадський; океан; геологія; біогеохімія; Чорне та Азовське моря; наука

Повний текст:

PDF

Посилання


Vernadskij V.I. 1989. Biosfera i noosfera. M.: Nauka.

Drozdovskaya A. A. 1990. Himicheskaya evolyuciya okeana i atmosfery v geologicheskoj istorii Zemli. Kiev: Nauk. dumka.

Emelyanov V. A., Mitropolskij A. Yu., Nasedkin E. I. 2004. Geoekologiya chernomorskogo shelfa Ukrainy. Kiev: Akademperiodika.

Emelyanov V. A. 2003. Osnovy morskoj geoekologii. Kiev: Nauk. Dumka.

Larchenkov E. P., Kravchuk O. P., Kravchuk A. O. 2009. Geologiya v Odesskom universitete (Ocherki istorii kafedry obschej i morskoj geologii). Odessa: Feniks.

Mitropolskij O. Yu., Nasєdkіn Є. І., Osokіna N. P. 2006. Ekogeohіmіya Chornogo moray. Kiєv: Nauk. dumka.

Polovka S. G. 2007. Sto morskih geologіv Ukraїni. Kiїv - Uman: Vіzavі.

Polovka S. G. 2011. Іstorіya morskih geologіchnih doslіdzhen v Ukraїnі: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra geol. nauk: spec. 04.00.23 іstorіya geologії. Іnstitut geologіchnih nauk NAN Ukraїni. - Kiїv.

Romanovskij S. I. 1995. Velikie geologicheskie otkrytiya. Ocherki po istorii geologicheskih znanij. 30. SPb.: Izdat-vo VSEGEI.

Shuisky Yu.D. 1970. O ponyatii pribrezhno-morskaya rossyp v svyazi s ee genezisom. Litologiya i poleznye iskopaemye. (2): 122 - 130.

Shuisky Yu.D. 1986. Problemy issledovaniya balansa nanosov v beregovoj zone morej. Leningrad: Gidrometeoizdat.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / Владимир Иванович Вернадский. - М.: Наука, 1989. – 262 с.

Дроздовская А. А. Химическая эволюция океана и атмосферы в геологической истории Земли. – Киев: Наук. думка, 1990. – 208 с.

Емельянов В. А. Геоэкология черноморского шельфа Украины / Емельянов В. А., Митропольский А. Ю., Наседкин Е. И. и др. – Киев: Академпериодика, 2004. – 296 с.

Емельянов В. А. Основы морской геоэкологии. – Киев: Наук. думка, 2003. – 238 с.

Ларченков Е. П. Геология в Одесском университете (Очерки истории кафедры общей и морской геологии) / Ларченков Е. П., Кравчук О. П., Кравчук А. О. – Одесса: Феникс, 2009. – 536 с.

Митропольський О. Ю. Екогеохімія Чорного моря / Митропольський О. Ю., Насєдкін Є. І., Осокіна Н. П. – Києв: Наук. думка, 2006. – 279 с.

Половка С. Г. Сто морських геологів України. – Київ - Умань: Візаві, 2007. – 261 с.

Половка С. Г. Історія морських геологічних досліджень в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук: спец. 04.00.23 «історія геології» / Сергій Григорович Половка; Інститут геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – 36 с.

Романовский С. И. Великие геологические открытия. Очерки по истории геологических знаний / Сергей Иванович Романовский. - Вып. 30. - СПб., Издат-во ВСЕГЕИ, 1995. – 216 с.

Шуйский Ю.Д. О понятии «прибрежно-морская россыпь» в связи с ее генезисом // Литология и полезные ископаемые. – 1970. – № 2. – С. 122 – 130.

Шуйский Ю.Д. Проблемы исследования баланса наносов в береговой зоне морей. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986. – 240 с.

Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.