DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.1(20).40577

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ МЕЛІОРАЦІЙ В РЕГІОНІ ПРИЧОРНОМОР’Я

Л. І. Бахтіарова

Анотація


Зроблений аналіз поглядів низки дослідників на необхідність зрошення земель півдня України. Коротко висвітлені наслідки масштабного зрошення в Північному Причорномор’ї. Обгрунтована необхідність та економічна ефективність будівництва дренажних систем в регіоні. Наводяться приклади наукових досліджень підтоплених та засолених грунтів, рівня родючості орних земель Краснознам’янської зрошувальної системи. Дається коротка Характеристика екологічних проблем зрошуваного землеробства та існуючої потенційної небезпеки забруднення вод і грунтів. Розглянуті окремі напрямки сучасних досліджень. Наголошується на зваженому підході до застосування меліоративних заходів і дотримання при цьому науково-обгрунтованих рекомендацій.

Ключові слова


меліорація; зрошуване землеробство; підтоплення, засолення; вертикальний дренаж; Північне Причорномор’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Arhіvnі materіali Golopristanskogo upravlіnnya kolektorno-drenazhnih sistem (zvіti, іnformacії, pasporti sverdlovin і obladnannya, kartografіchnij materіal) za 1974-1997 rr.

Balyuk S.A., Kukova P.I, Chausova L.A. 1992. O zagryaznenii prirodnih vod i pochv v usloviyah orosheniya na Ukraine. Gidrotehnika i melioraciya. (1): 25- 28.

Vilyams V. R. 1951. Sobranie sochinenij. T. VIII. M.: Gos. Izd-vo selhozliteratury, 1951.

Vozhegova R.A., Lavrinenko Yu.O., Tischenko O.P., Kokovіhіn S.V. 2011. Reprezentativnіst gіdravlіchnih gruntovih balansomіrіv pri zdіjsnennі sposterezhen za sumarnim viparovuvannyam ta gіdrotermіchnimi faktorami v zroshuvanih agrofіtocenozah. Vіsnik agrarnoї nauki Prichornomorya. 4 (2): 151-159.

Gavrish V.І. 2011. Cіna vodi ta efektivnіst zroshuvalnogo zemlerobstva v umovah pvіdnya Ukraїni. Vіsnik agrarnoї nauki Prichornomorya. 4 (2): 10-16.

Dokuchaev V. V. 1949. Russkij chornozem. Sochineniya. T. III. M.-L.: Izd-vo AN SSSR.

Dokuchaev V. V. 1951. Nashi stepi prezhde i teper. Sochineniya. T. VI, 13-102M.-L.: Izd-vo AN SSSR.

Dokuchaev V. V. 1951. Osobaya ekspediciya, snaryazhennaya lesnym departamentom, pod rukovodstvom professora Dokuchaeva. Sochineniya. T. VI, 103-204. M.-L.: Izd-vo AN SSSR.

Koval T. A. 1948. Borba s zasuhoj. Iz istorii russkoj agronomii. M.: OGIZ. Gos. izd-vo selhoz. lit-ry.

Kovda V. A. 1947. Proishozhdenie i rezhim zasolennyh pochv. T. II. M.-L.: Izd-vo AN SSSR.

Krasєha Є.N. 2012. Gruntovo-geografіchnі doslіdzhennya v Odeskomu unіversitetі (do 45-rіchchya zasnuvannya kafedri ґruntoznavstva і geografії gruntіv). Vіsnik Odeskogo naconіlnogo unіversitetu. Serіya: Geografіchnі ta geologіchnі nauki. 2 (17): 13-30.

Pravila tehnicheskoj ekspluatacii gorizontalnogo drenazha na oroshaemyh zemlyah yuga Ukrainy, 1974. K.: Ukrgiprovodhoz.

Reshetkina N. M., Yakubov H. I. 1978. Vertikalnyj drenazh. M.: Kolos.

Upravlіnnya Pіvnіchno-Krimskogo kanalu. http://uskk.kahovka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=32©.

Curkan O.І. 2012. Prostorova neodnorіdnіst agrohіmіchnih vlastivostej gruntіv v mezhah teritorії Nizhnodnіstrovskoї zroshuvalnoї sistemi). Vіsnik Odeskogo nacіonalnogo unіversitetu. Serіya: Geografіchnі ta geologіchnі nauki. 2 (17): 79-83.

Sharov I.A. 1951. Velikij Stalinskij plan orosheniya i obvodneniya zemel v SSSR. M.: Izd-vo Pravda.

Shuisky Yu.D., Akel Ali A. 1992. Zagryaznenie pribrezhnyh vod i ih vliyanie na sostoyanie beregov Chernogo morya. Materialy Mezhdunarodnoj Konferencii Konsultativnogo Soveta po zaschite morya (ACOPS). Pod red. G.G. Polikarpova., 82 – 83. Sevastopol: INBYuM AN Ukrainy.

Shuisky Yu.D. 1998. Problemy issledovaniya morskih beregov v Ukraine. Kraєznavstvo і turizm: osvіta, vihovannya, stil zhittya. Gol. red. S.V.Mіhelі., 242 – 244. Kiїv: Reforma.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архівні матеріали Голопристанського управління колекторно-дренажних систем (звіти, інформації, паспорти свердловин і обладнання, картографічний матеріал) за 1974-1997 рр.

Балюк С.А., Кукова П.И, Чаусова Л.А. О загрязнении природних вод и почв в условиях орошения на Украине// Гидротехника и мелиорация. – 1992. – № 1. – C. 25– 28.

Вильямс В. Р. Собрание сочинений. Т.VIII. – М.: Гос. Изд-во сельхозлитературы, 1951. – 368 с.

Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Тищенко О.П., Коковіхін С.В. Репрезентативність гідравлічних грунтових балансомірів при здійсненні спостережень за сумарним випаровуванням та гідротермічними факторами в зрошуваних агрофітоценозах // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2011. – Вип 4. – Т. 2. – C. 151-159.

Гавриш В.І. Ціна води та ефективність зрошувального землеробства в умовах пвідня України// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2011 .- Вип 4. – Т.2. – с. 10-16.

Докучаев В. В. Русский чорнозем // Сочинения. Т. III. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 622 с.

Докучаев В. В. Наши степи прежде и теперь // Сочинения. Т. VI. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951. – С. 13–102.

Докучаев В. В. Особая экспедиция, снаряженная лесным департаментом, под руководством профессора Докучаева // Сочинения. Т. VI. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951. – С. 103–204.

Коваль Т. А. Борьба с засухой. Из истории русской агрономии. – М.: ОГИЗ. Гос. изд-во сельхоз. лит-ры, 1948. – 160 с.

Ковда В. А. Происхождение и режим засоленных почв. Т. II. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. – 376 с.

Красєха Є.Н. Грунтово-географічні дослідження в Одеському університеті (до 45-річчя заснування кафедри ґрунтознавства і географії грунтів)//Вісник Одеського нацонільного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012.- Вип.2. – Том 17. – с. 13-30.

Правила технической эксплуатации горизонтального дренажа на орошаемых землях юга Украины. – К.: Укргипроводхоз, 1974. – 37 с.

Решеткина Н. М., Якубов Х. И. Вертикальный дренаж. – М.: Колос, 1978. – 320 с.

Управління Північно-Кримського каналу – Режим доступу: http://uskk.kahovka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=32©

Цуркан О.І. Просторова неоднорідність агрохімічних властивостей грунтів в межах території Нижньодністровської зрошувальної системи) // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012. – Вип. 2. – Том 17. – с. 79-83.

Шаров И.А. Великий Сталинский план орошения и обводнения земель в СССР. – М.: Изд-во «Правда», 1951. – 22 с.

Шуйский Ю.Д., Акель Али А. Загрязнение прибрежных вод и их влияние на состояние берегов Черного моря / Материалы Международной Конференции Консультативного Совета по защите моря (ACOPS). Под ред. Г.Г. Поликарпова. – Севастополь: ИНБЮМ АН Украины, 1992. – С. 82 – 83.

Шуйский Ю.Д. Проблемы исследования морских берегов в Украине // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя. Гол. ред. С.В.Міхелі. – Київ: Реформа, 1998. – С. 242 – 244.

Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.