DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.1(20).40699

ГЕОХІМІЯ ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ У ГОЛОЦЕНІ У МЕЖАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ

І. О. Сучков, Н. В. Тюленева

Анотація


Наводиться аналіз результатів вивчення геохімічних особливостей донних відкладень голоценового віку північно-західного шельфу Чорного моря. На основі проведеного аналізу розглядається динаміка зміни геохімічних умов осадконакопичення у голоцені, механізми міграції та концентрування хімічних елементів. Показано що, зміна концентрацій елементів в голоценових відкладеннях виражаються в збагаченні сучасних донних відкладень карбонатним матеріалом, органічною речовиною, стронцієм і барієм та збіднінням відкладів іншими елементами. Основний з причин зазначених змін є надходження в чорноморський басейн середземноморських вод, що викликало зміну гідролого-геохімічного режиму басейну, і як наслідок цього, перебудову седиментаційного процесу і збільшення ролі карбонатного матеріалу.

Ключові слова


донні відкладення; умови осадконакопичення; геохімія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Volkov I.I. 1973. Osnovnye zakonomernosti raspredeleniya himicheskih elementov v tolsche glubokovodnyh osadkov Chernogo morya. Litologiya i poleznye iskopaemye. (2): 3-21.

Mitropolskij A.Yu, Bezborodov A.A., Ovsyanyj E.I. 1982. Geohimiya Chernogo morya. K.: Naukova dumka.

Mitropolskij O.Yu., Nasedkіn Є.І., Osokіna N.P. 2006. Ekogeohіmіya Chornogo morya. K.: Naukova dumka.

Ruhin L.B. 1961. Osnovy litologii. L.: Gostoptehizdat.

Sistematika i klassifikacii osadochnyh porod i ih analogov, pod red. V.N. Shvanova, 1998. S-Pb., Nedra.

Suchkov I.A. 1999. K geomorfologii severo-zapadnogo shelfa Chernogo morya. Geologiya i poleznye iskopaemye Chernogo morya. Kiev. 365-370.

Suchkov I. A., Fedoronchuk N. A., Chepizhko A. V. 2000. Paleogeomorfologiya i istoriya formirovaniya severo-zapadnogo shelfa Chernogo morya. Vіsnik Odeskogo universitetu. (2): 34-38.

Tyuleneva N.V. 2010. Facii golocenovyh donnyh otlozhenij severo-zapadnogo shelfa Chernogo morya. Zbіrnik naukovih prac Іnstitutu geologіchnih nauk NAN Ukraїni. 3: 212-218.

Fesyunov O.E. 2000. Geoekologiya severo-zapadnogo shelfa Chernogo morya. Odessa: Astroprint.

Yanko-Hombah V.V., Smyntyna E.V., Kadurin S.V., Larchenkov E.P., Motnknko I.V., Kakaraza S.V. 2011. Kolebaniya urovnya Chernogo morya i adaptacionnaya strategiya drevnego cheloveka za poslednie 30 tysyach let. Geologiya i poleznye iskopaemye mirovogo okeana. (2): 61-94.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волков И.И. Основные закономерности распределения химических элементов в толще глубоководных осадков Черного моря / И.И. Волков // Литология и полезные ископаемые. – 1973. – №2. – С. 3-21.

Митропольский А.Ю. Геохимия Черного моря / А.Ю. Митропольский, А.А., Безбородов, Е.И. Овсяный – К.: Наукова думка, 1982. – 142 с.

Митропольский О.Ю. Екогеохімія Чорного моря / О.Ю. Митропольский, Є.І., Наседкін, Н.П Осокіна. – К., – 2006. – 279 с.

Рухин Л.Б. Основы литологии / Л.Б. Рухин. - Л., «Гостоптехиздат», 1961 – 216 с.

Систематика и классификации осадочных пород и их аналогов / Под ред. В.Н. Шванова - С-Пб., «Недра», 1998. – 352 с.

Сучков И.А. К геоморфологии северо-западного шельфа Черного моря / И.А.Сучков // Геология и полезные ископаемые Черного моря. – Киев, 1999. – С. 365-370.

Сучков И.А. Палеогеоморфология и история формирования северо-западного шельфа Чёрного моря / И. А. Сучков, Н. А. Федорончук, А. В. Чепижко // Вісник Одеського университету. – 2000. – № 2 – С. 34-38.

Тюленева Н.В. Фации голоценовых донных отложений северо-западного шельфа Черного моря / Н.В.Тюленева // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – 2010. – Вип.3. – С. 212-218.

Фесюнов О.Е. Геоэкология северо-западного шельфа Черного моря / Фесюнов О.Е. - Одесса: Астропринт, – 2000. – 100 с.

Янко-Хомбах В.В. Колебания уровня Черного моря и адаптационная стратегия древнего человека за последние 30 тысяч лет / В.В. Янко-Хомбах, Е.В. Смынтына, С.В. Кадурин, Е.П. Ларченков, И.В. Мотнкнко, С.В. Какараза // Геология и полезные ископаемые мирового океана. – Выпуск № 2. – 2011. – С. 61-94.

Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.