DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.1(20).40669

ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ТА ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОТВОРЕННЯ В ПРИБЕРЕЖНО-БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ПІВНІЧНОГО ЗАХОДУ ЧОРНОГО МОРЯ І НА ОСТРОВІ ЗМІЇНИЙ

Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, О. Є. Струцинська

Анотація


Висвітлені матеріали досліджень особливостей ґрунтотворення в північно-західній частині Чорного моря і на о. Зміїний. Аналізується роль природних умов у формуванні ландшафтно-геохімічного середовища прибережно-берегової зони цієї частини території України, вплив глобальних кліматичних і соціально-економічних змін на стан ґрунтів і земель регіону.


Ключові слова


північний захід Чорного моря; о. Зміїний, прибережно-берегова зона; ґрунтотворення; ґрунти; глобальні зміни клімату; соціально-економічні умови

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bіlanchin Ya. M. 2011. Chornozemnі ґrunti ostrova Zmіїnij. Agrohіmіya і ґruntoznavstvo. Mіzhvіdomch. temat. nauk. zbіrnik. Vip. 76: 95-100.

Bіlanchin Ya. M., Buyanovskij A. O., Zhantalaj P. І., Tortik M. J. 2011. Kartografuvannya ґruntovogo pokrivu і stvorennya ґruntovoї karti ostrova Zmіїnij. Agrohіmіya і ґruntoznavstvo. Mіzhvіdomch. temat. nauk. zbіrnik. Vip. 75: 64-69.

Bіlanchin Ya. M., Buyanovskij A. O., Leonіdova І. V., Orlik І. A. 2012. Orolіtologіya poverhnі o. Zmіїnij, її rol u formuvannі ta diferencіacії ґruntovo-roslinnogo pokrivu. Vіsnik Odeskogo nacіonalnogo un-tu. Ser. geografіchnі ta geologіchnі nauki. 17 (15): 44-53.

Bіlanchin Ya. M., Buyanovskij A. O., Leonіdova І. V., Orlik І. 2012. A. Primіtivnі ґrunti ostrova Zmіїnij. Vіsnik Odeskogo nacіonalnogo un-tu. Ser. geografіchnі ta geologіchnі nauki. 17 (16): 103-113.

Bіlanchin Ya. M., Zhantalaj P. І., Tortik M. J., Buyanovskij A. O. 2005. Ґrunti ostrova Zmіїnij: morfologіya, lіtologіya, zasolenіst. Vіsnik Odeskogo nacіonalnogo un-tu. Ser. ekologіya. 10 (4): 56-65.

Bіlanchin Ya. M., Zhantalaj P. І., Tortik M. J., Buyanovskij A. O. 2006. Umovi formuvannya ta genetichnі osoblivostі ґruntіv ostrova Zmіїnij. Prichornomorskij ekologіchnij byuleten. (3-4) Chastina persha: 89-101.

Buyanovskij A. O. 2008. Ґrunti ostrova Zmіїnij (pervinne obstezhennya і kartografuvannya ґruntovogo pokrivu). Vіsnik Odeskogo nacіonalnogo un-tu. Ser. geografіchnі ta geologіchnі nauki. 13 (6): 28-33.

Krivulchenko A. І. 2005. Suhі stepi Prichornomorya ta Priazovya: landshafti, galo geohіmіya ґrunto-pіdґruntya. Monografіya. K.: Gіdromaks.

Kovda V. A. 1985. Biogeohimiya pochvennogo pokrova. M. : Nauka.

Smintina V. A., Medіnec V. І., Gazєtov Є. І. 2008. Ostrіv Zmіїnij. Abіotichnі harakteristiki: monografіya. Odesa : Astroprint.

Svіtova referativna baza ґruntovih resursіv 2006. Zvіt pro ґruntovі resursi svіtu 103 (Per. Polchina S. M., Nіkorich V. A.). Rim: FAO, 2006. Chernіvcі: ChNU


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біланчин Я. М. Чорноземні ґрунти острова Зміїний / Я. М. Біланчин // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. зб. Вип. 76. – Харків : ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», 2011. – С. 95-100.

Біланчин Я. М. Картографування ґрунтового покриву і створення ґрунтової карти острова Зміїний / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. збірник. Вип. 75. – Харків : ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», 2011. – С. 64-69.

Біланчин Я. М. Оролітологія поверхні о. Зміїний, її роль у формуванні та диференціації ґрунтово-рослинного покриву / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик // Вісник Одеського національного ун-ту. Сер. географічні та геологічні науки. – 2012. – Т. 17. – Вип. 2 (15). – С. 44-53.

Біланчин Я. М. Примітивні ґрунти острова Зміїний / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик // Вісник Одеського національного ун-ту. Сер. географічні та геологічні науки. – 2012. – Т.17. – Вип. 3(16). – С. 103-113.

Біланчин Я. М. Ґрунти острова Зміїний: морфологія, літологія, засоленість / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, А. О. Буяновський // Вісник Одеського національного ун-ту. Сер. екологія. – 2005. – Т.10. – Вип.4. – С. 56-65.

Біланчин Я. М. Умови формування та генетичні особливості ґрунтів острова Зміїний / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, А. О. Буяновський // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2006. – № 3-4. Частина перша. – С. 89-101.

Буяновський А. О. Ґрунти острова Зміїний (первинне обстеження і картографування ґрунтового покриву) / А. О. Буяновський // Вісник Одеського національного ун-ту. Сер. географічні та геологічні науки. – 2008.– Т.13. – Вип.6. – С. 28-33.

Кривульченко А. І. Сухі степи Причорномор’я та Приазов’я: ландшафти, гало геохімія ґрунто-підґрунтя. Монографія / А. І. Кривульченко. – К. : Гідромакс, 2005. – 345 с.

Ковда В. А. Биогеохимия почвенного покрова. / В. А. Ковда. – М. : Наука, 1985. – 264 с.

Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія / [В. А. Сминтина, В. І. Медінець, Є. І. Газєтов та ін.] – Одеса : Астропринт, 2008. – 172 с.

Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006. Звіт про ґрунтові ресурси світу 103 (Пер. Польчина С. М., Нікорич В. А.) – Рим: ФАО, 2006; Чернівці: ЧНУ, 2007. – 200 с.

Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.