Том 15, № 5 (2010)

Зміст

Статті

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
Ю. Д. Шуйський 7-21
ПРОВІДНІ ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕОЛОВИХ ПРОЦЕСІВ НА МОРСЬКИХ БЕРЕГАХ, ЩО ВИКОНАНІ В ОНУ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
Г. В. Вихованець 22-31
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ: ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
О. О. Світличний 32-39
ҐРУНТОЗНАВСТВО В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: КОРОТКИЙ ЧАСОПИС, НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Я. М. Біланчин 40-46
ПРОФЕСОР І. М. ГОГОЛЄВ — ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ, ЗАСНОВНИК КАФЕДРИ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
В. І. Тригуб, Я. М. Біланчин 47-55
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА МОРСЬКОЇ ГЕОЛОГІЇ: 145 РОКІВ РОЗВИТКУ ГЕОЛОГІЇ В ОДЕСЬКОМУ (ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОССІЙСЬКОМУ) УНІВЕРСИТЕТІ ТА ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ PDF
Є. П. Ларченков, О. П. Кравчук, Г. О. Кравчук 56-71
АКЦЕСОРНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ГРАНІТОЇДІВ ЯК ІНДИКАТОР ЇХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, О. В. Драгомірецький 72-79
ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЯ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Є. А. Черкез 80-88
МІНЛИВІСТЬ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД І ЛОКАЛЬНА СЕЙСМІЧНА НЕБЕЗПЕКА ТЕРИТОРІЇ М. ОДЕСИ PDF
В. І. Шмуратко, Є. А. Черкез, Т. В. Козлова 89-96
ЗВ’ЯЗОК МІЖ РЕЖИМОМ ПІДЗЕМНИХ ВОД І ІНТЕНСИВНІСТЮ ДЕФОРМАЦІЇ БУДІВЕЛЬ НА ТЕРИТОРІЇ М. ОДЕСИ PDF
Є. С. Штенгелов, О. Е. Чуйко 97-104
СУЧАСНА ІНЖЕНЕРНА ГЕОДИНАМІКА ЗСУВНИХ СХИЛІВ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ ДОЛИНИ ЛИМАНУ М. АДЖАЛИК PDF
О. Е. Чуйко 105-112
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ PDF
Є. Н. Красєха, А. Е. Молодецький, Т. Д. Борисевич, В. А. Сич, В. К. Дадикіна, М. Л. Орлова 113-123
РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ ТА КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ PDF
А. Е. Молодецький, Т. Д. Борисевич, М. Л. Орлова, Л. Д. Васильєва 124-132
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ PDF
О. Г. Топчієв, Н. Є. Нефьодова, В. В. Яворська 133-144
ДО ЮВІЛЕЮ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
В. Н. Холодов, Е. Л. Школьник, Г. В. Бєляєва 145-149
КЕРМАНИЧ ШКОЛИ МОРСЬКОЇ ГЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ — АКАДЕМІК НАНУ ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ ШНЮКОВ PDF
С. Г. Половка 150-159