DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.5.195998

ПРОВІДНІ ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕОЛОВИХ ПРОЦЕСІВ НА МОРСЬКИХ БЕРЕГАХ, ЩО ВИКОНАНІ В ОНУ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Г. В. Вихованець

Анотація


Вперше розроблена та обґрунтована часткова теорія еолового морфогенезу в берегов ій зоні морів та океанів як можлива складова загальної теорії, котра в майбутньому охоплювала б умови і механізми еолового рельєфоутворення не тільки на берегах морів, але також і в піщаних пустелях, в річкових долинах, в озерних улоговинах, на зандрових полях тощо. Для цього було досліджено комплекс природних умов, і за результатами виконаних досліджень встановлено закономірності впливу окремих факторів еолового рельєфоутворення і їх взаємодії у різних широтах і регіонах узбережжя морів і океанів. Еоловий морфогенез представлено у щільному зв’язку із гідрогенними процесами прибережно-морського рельєфоутворення.


Ключові слова


Світовий океан; берегова зона; еоловий морфогенез; рельєф; дюна; гидрогенний процес; ландшафт; теорія еолового морфогенезу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вейисов С. Динамика рельефа барханных песков. — Ашхабад; Ылым, 1976. — 195 с.

Выхованец Г. В. К вопросу о механизме развития узких пересыпей лиманов на побережье Черного моря // География и природные ресурсы. — Новосибирск, 1986. — № 3. — С. 60–66.

Вихованець Г. В. Дюни на піщаних берегах України // Вісник Одеськ. держ. університету. Природн. науки. — 1998. — № 2. — С. 88–91.

Выхованец Г. В. Формирование размеров современных дюн на песчаных берегах Черного и Азовского морей // Доповіді НАН України. — 1998. — № 11. — С. 122–125.

Выхованец Г. В. Анализ эолового фактора в морфологии и динамике системы кос Тендровская—Джарылгач на Черном море // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. Відп. ред. проф. М. Ф. Бойко. — Херсон: Айлант, 1999. — С. 39–44.

Выхованец Г. В. Факторы формирования ветропесчаного потока наносов на береговых аккумулятивных формах / Исследование береговой зоны морей: Сб. научн. трудов. Гл. ред. Ю. Д. Шуйский. — Киев: Карбон Лтд, 2001. — С. 54–66.

Вихованець Г. В. Вплив вологості піску на пляжах Чорного моря на розвиток еолового процесу // Вісник Одеськ. держ. університету. Геогр. та геол. науки. — 1999. — Т. 4. — Вип. 5. — С. 70–75.

Выхованец Г. В. Коэффициент эолового сноса и его рельефообразующее значение // Доповіді НАН України. — 2001. — № 4. — С. 106–110.

Выхованец Г. В. Особенности проявления скоростей роста песчаных дюн в условиях береговой зоны морей // Екологічні проблеми Чорного моря. — 2002. — Вип. 4. — С. 52–58.

Выхованец Г. В. Основные черты вертикальной структуры ветропесчаного потока на поверхности аккумулятивных форм береговой зоны моря // Доповіді НАН України. — 2002. — № 10. — С. 111–117.

Выхованец Г. В., Волкова И. И., Рябкова О. И. Значение ландшафтной структуры в развитии песчаных аккумулятивных форм рельефа береговой зоны морей // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2002. — № 4. — С. 21–32.

Вихованець Г. В. Вплив довжини розбігу вітрового потоку на розвиток еолового процесу на піщаних берегах морів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2002. — Вип. 48. — С. 38–41.

Вихованець Г. В. Коефіціент співвідношення як покажчик еолової диференціації на піщаних берегах морів // Вісник Одеського нац. університету. Географічні та геологічні науки. — 2002. — Т. 7. — Вип. 4. — С. 7–12.

Вихованець Г. В. Зміни в часі еолових процесів на піщаних берегах морів // Фізична географія та геоморфологія (Київ). — 2003. — Вип. 45. — С. 208–216.

Выхованец Г. В. Эоловый процесс на морском берегу. — Одесса: Астропринт, 2003. — 368 с.

Зенкович В. П. Основы учения о развитии морских берегов. — Изд-во АН СССР, 1962. — 710 с.

Петров М. П. Подвижные пески и борьба с ними. — М.: Географгиз, 1960. — 452 с.

Петров М. П. Пустыни Земного шара. — Л.: Наука, 1973. — 436 с.

Соколов Н. А. О дюнах, их образовании, развитии и внутреннем строении // Труды С.-Петербургск. об-ва естествоисп. — 1985. — Т. 16. — Вып. 1. — С. 1–286.

Федорович Б. А. Динамика и закономерности рельефообразования пустынь. — М.: Наука, 1983. — 236 с.

Шуйский Ю. Д. Проблемы исследования баланса наносов в береговой зоне морей. — Л.: Гидрометеоиздат, 1986. — 240 с.

Шуйський Ю. Д. Типи берегів Світового океану. — Одесса: Астропринт, 2000. — 480 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. О влиянии подстилающей поверхности на эоловые процессы на песчаных берегаз Черного моря // География и природне ресурсы. — 1984. — № 2. — С. 77–84.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо-западной части Черного моря. — М.: Недра, 1989. — 198 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Экспериментальное создание искусственной дюны на песчаном берегу Черного моря // География и природные ресурсы (Новосибирск). — 1997. — № 1. — С. 169–174.

Bagnold R. A. The physics of blown sand desert dunes. — London, 1973. — 265 p.

Borowka K. Wspolczesne procesy transporty i sedymentacij piaskow eolicnych oraz ich uwarunkowania I skutku na obszarze wydm nadmorskich: — Warszawa-Poznan$ Panstwowe Wydaw. Naukowe< 1980. — 126 s.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.