DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.5.196050

ПРОФЕСОР І. М. ГОГОЛЄВ — ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ, ЗАСНОВНИК КАФЕДРИ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

В. І. Тригуб, Я. М. Біланчин

Анотація


У зв’язку із 90-річчям від дня народження видатного вченого-ґрунтознавця, засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету професора І. М. Гоголєва аналізується його вклад у теорію і практику вітчизняної ґрунтознавчої науки, розвиток ґрунтознавчо-географічної науки в Одеському університеті.


Ключові слова


професор І. М. Гоголєв; ґрунтознавець; Одеський університет; кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Амброз Ю. О., Біланчин Я. М., Зелінський І. П. Розвиток геолого-географічних наук в Одеському університеті (1865–2000)//Історія Одеського університету (1865–2000): Наукове видання. — Одеса: Астропринт 2000. — С. 126–129,172–173.

Анастасьєва О. М. Гоголєв Іван Миколайович. Ґрунтознавець, фізико-географ//Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник: Наукове видання. — Т. 2. — Одеса: Астропринт, 2000. — С. 278–284.

Біланчин Я. М. Професор І. М. Гоголєв — видатна постать вітчизняної ґрунтознавчої науки і практики, засновник кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету//Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. — Т. 14. — Вип. 7. — 2009.– С. 11–15.

Біланчин Я. М., Амброз Ю. О. Географічні та геологічні науки в Одеському університеті: історія, сучасний стан, перспективи//Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. — Т. 10. — Вип. 6. — 2005. — С. 10–19.

Професор Іван Гоголєв = Proffessor Ivan Gogolev/упоряд.С. П. Позняк, В. І. Тригуб; за ред. С. Позняка. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. — 586 с. — (Серія “Українські ґрунтознавці”).

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.