DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.5.196025

ҐРУНТОЗНАВСТВО В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: КОРОТКИЙ ЧАСОПИС, НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ

Я. М. Біланчин

Анотація


У зв’язку із 145-річчям Одеського національного університету імені І. І. Мечникова висвітлюються історія становлення і розвитку ґрунтознавчої науки в університеті, її науково-практична проблематика та перспективи.

Ключові слова


Одеський університет, ґрунтознавство, кафедра, лабораторія, дослідження.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Амброз Ю. А., Зелинский И. П. Развитие наук о Земле // Очерки развития науки в Одессе. — Одесса: Титул, 1995. — С. 201–228.

Амброз Ю. О., Біланчин Я. М., Зелінський І. П. Розвиток геолого-географічних наук в Одеському університеті (1865–2000) // Історія Одеського університету (1865–2000): Наукове видання / гол. ред. В. А. Сминтина. — Одеса: Астропринт, 2000. — С. 19–20, 126–129, 172–173.

Анастасьєва О. М. Гоголєв Іван Миколайович. Ґрунтознавець, фізико-географ// Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник: Наукове видання. — Т. 2. — Одеса: Астропринт, 2000. — С. 278–284.

Біланчин Я. М. Ґрунтознавство в Одеському університеті (історико-аналітичний нарис)// Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. — 2005. — Т. 10. — Вип. 6. — С. 5–9.

Бракін С. С. Ґрунтознавство // Історія Одеського університету за 100 років / Міщенко Г. П., Смирнов О. М. та ін. — К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1968. — С. 196–198. 6. Зленко Г. Д. Яскравий слід Івана Палімпсестова// Чорноморські новини, від 02.09.2006 р. — С. 7.

Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник. Томи 2–4 / відп. ред. В. А. Сминтина. — Одеса: Астропринт, 2000.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.