DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.5.197564

СУЧАСНА ІНЖЕНЕРНА ГЕОДИНАМІКА ЗСУВНИХ СХИЛІВ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ ДОЛИНИ ЛИМАНУ М. АДЖАЛИК

О. Е. Чуйко

Анотація


За результатами аналізу інструментальних спостережень за деформаціями порід схилів правобережжя М. Аджаликського лиману (території порту Южний) виявлені ознаки підготовки можливих глибоких зсувів. Показано, що в сучасній інженерній геодинаміці порід схилів досліджуваного району, з врахуванням їх природної еволюції, виявляються загальні регіональні закономірності формування і розвитку зсувів.


Ключові слова


М. Аджаликський лиман; зміщення марок; деформації порід схилів; глибокі зсуви.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Будкин Б. В., Черкез Е. А., Козлова Т. В., Шмуратко В. И. Микроблоковое строение геосреды и деформационные процессы в береговой зоне (на примере припортового участка г. Одессы) // Вісник Укр. Буд. екон. та наук.-техн. знань. — Тов. “Знання” Укр. — 1998. — № 2. — С. 25–27.

Зелинский И. П., Корженевский Б. А., Черкез Е. А. и др. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз. — К.: Наук. думка. — 1993. — 228 с.

Черкез Е. А., Кофф Г. Л., Соколов В. А. Инженерная геодинамика оползневых склонов и вопросы берегозащиты Одесского побережья // М-лы междунар. конференции г. Одесса, 7–11 сентября 2008 г./ ИПРЭЭИ НАН Украины. Одесса, 2008. — С. 19–31.

Черкез Є. А., Чуйко О. Е., Орлов В. Ф. Кінематичні особливості геодеформаційних процес ів території порту Южний // Вісник Одеського національного ун-ту. — Т. 11, вип. 3. — Серія географ. та геол. наук. — 2006. — С. 240–250.

Чуйко О. Е. Інженерно-геодинамічне обґрунтування типізацій абразійно-зсувних схилів Малого Аджаликського лиману. — Вісник Одеського національного університету. — Т. 8. Випуск 5. — 2003. — С. 188–191.

Freiberg E., Bellendir E., Golitsyn V. & Grigoriev I. et al. Long-term deformations of soil mass and slope stability predictions of Odessa Port Plant // Proc. of the 15th South East Geotechnical Scientific Conference, November. 2004. Bangkok. Thailand. — P. 379–382.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.