DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.5.196058

АКЦЕСОРНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ГРАНІТОЇДІВ ЯК ІНДИКАТОР ЇХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, О. В. Драгомірецький

Анотація


Еволюція докембрійського магматизму взагалі і гранітоїдного магматизму зокрема відображає найважливіші закономірності геологічної історії розвитку земної кори на всіх етапах її формування, оскільки являє собою своєрідний індикатор геодинамічних процесів і характеру тектонічних структур. Асоціації акцесорних мінералів, їхній склад і властивості можуть служити надійним критерієм формаційної приналежності гранітоїдів. Розроблена методика рішення задачі відновлення основних рис еволюції виділених районів Українського щита в період ранньо-, середньопротерозойської епохи тектономагматичної активізації на підставі аналізу інформації з акцесорних мінералів гранітоїдів. Проведено вивчення еволюції гранітоїдів Приазовського, Середньопридніпровського, Інгуло-Інгулецького, Північно-Західного Росінсько-Тікічського і Дністровсько-Бузького районів Українського щита на базі інтерпретації інформації з акцесорних мінералів.


Ключові слова


акцесорні мінерали; генераційний аналіз; граніт; протерозой; архей; джерело магми; геодинамічний процес

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акцессорные минералы Украинского щита / Ред. Мицкевич Б.Ф., Щербак Н.П. — К.: Наук. думка. — 1976. — 280 с.

Гранитоидные формации Украинского щита / И. Б. Щербаков. К. Е. Есипчук, В. И. Орса и др. — К.: Наук. думка. — 1984. — 192 с.

Гранитоиды Украинского щита. Петрохимия, геохимия, рудоносность / Отв. ред. Н. П. Щербак. — К.: Наук. думка. — 1993. — 232 с.

Циркон как индикатор геологических процессов / А. А. Краснобаев; Отв. ред. А. М. Димкин; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т геологии и геохимии им. А. Н. Заварицкого. — М.: Наука, 1986. — 234 с.

Краснобаев А. А. Циркон как индикатор геологических процессов. — М.: Наука, 1986. — 146 с.

Ляхович В. В. Акцессорные минералы. — М.: Наука, 1968. — 275 с.

Носырев И. В. К методике количественно-генетической оценки результатов изучения акцессорных минералов докембрийских пород (на примере Украинского щита) // Вестн. Киев. ун-та. Прикл. геохимия и петрофизика. — 1981. — Вып. 8. — С. 52–59.

Носырев И. В., Кадурин В. Н., Робул В. М., Чепижко А. В. К методике выделения типоморфных ассоциаций акцессорных минералов гранитоидных пород // Акцессорные минералы горных пород. — М.: Наука. — 1985. — С. 34–43.

Носырев И. В., Робул В. М., Есипчук К. Е., Орса В. И. и др. Генерационный анализ акцессорного циркона. — М.: Наука. — 1989. — 203 с.

Толстой М. І., Гасанов Ю. Л., Костенко Н. В. та ін. Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів Українського щита та деякі аспекти їх практичного використання. — К.; ОЦ “Київський університет”, 2003. — 329 с.

Толстой М. І., Костенко Н. В., Кадурін В. М., Гасанов Ю. Л., Гожик А. П., Чепіжко О. В. Петрографія, акцесорна мінералогія гранітоїдів Українського щита та їх речовинно-петрофізична оцінка. — ВПЦ “Київський університет”, Київ, 2008. — 356 с.

Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Радкевич Г. А. Онтогенія і філогенія акцесорних мінералів гранітоїдів Українського щита // Мінерал. сб. Львів. ун-ту, Львів. — 2002. — № 52, вип. 2. — С. 155–160.

Чепіжко О. В., Кадурін В. М. Акцесорні асоціації основних петротипів гранітів новоукра їнського комплексу Інгулецького мегаблоку Українського щита // Записки УМТ. — Т. 3. — 2006. — С. 192–196.

Чепижко А. В. Типоморфизм акцессорных минералов гранитоидов центральной части Украинского щита // Вісник Київ. ун-та. Прикл. геохімія і петрофізика. — 1986. — Вип. 13. — С. 56–64.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.