DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.5.195763

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Ю. Д. Шуйський

Анотація


В 2010 р. відбувається 145-та річниця Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Кафедра фізичної географії та природокористування існує набагато довше, бо увійшла до складу університету в рік його відкриття (1865 р.). Від неї почався фізичний факультет, гідрометеоролог ічна обсерваторія Чорного та Азовського морів, геологічні кафедри, музеї. Наукова спеціалізація кафедри: океанологія, кліматологія, ландшафтознавство, берегознавство, ерозіознавство. Кафедра веде магістратуру, аспірантуру, докторантуру.


Ключові слова


Одеський університет; ювілей; кафедра; фізична географія; історія; навчання; наука; колектив; експедиції

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Выхованец Г. В. Медицинская география. Краткий текст лекций. — Одесса: Энитайм, 1998. — 139 с.

Выхованец Г. В. Эоловый процесс на морском берегу. — Одесса: Астропринт, 2003. — 368 с.

Гуделис В. К., Емельянов Е. М., Шуйский и др. Геология Балтийского моря. — Вильнюс: Мокслас, 1976. — 383 с.

Ігошин М. І. Методи визначення основних елементів гідрологічного режиму водних об’єктів: Навч. посібник. — Одесса: Астропринт, 2003. — 96 с.

Ігошин М. І. Математичні методи і моделювання у фізичній географії: Підручник. — Одесса: Астропринт, 2005. — 240 с.

Игошин Н. И. Проблемы восстановления и охраны малых рек и водоемов. Гидроэкологические аспекты. — Харьков: Бурун-книга, 2009. — 240 с.

Мелешкин М. Т., Башкиров Г. С., Степанов В. Н., Шуйский Ю. Д. и др. Экономико-экологические проблемы морской среды. — Киев: Наукова думка, 1982. — 223 с.

Светличный А. А., Андерсон В. Н., Плотницкий С. В. Географические информационные системы: технология и приложения. — Одесса: Астропринт, 1997. — 196 с.

Светличный А. А., Черный С. Г., Швебс Г. И. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты. — Сумы: Университетская книга, 2004. — 410 с.

Світличний О. О., Плотницький С. В. Основи геоінформатики. Навчальний посібник / За ред. О. О. Світличного. — Суми: Університетська книга, 2006. — 296 с.

Світличний О. О., Чорний С. Г. Основи ерозієзнавства. Підручник. — Суми: Університетська книга, 2007. — 266 с.

Швебс Г. И., Амброз Ю. А., Биланчин Я. М., Гоголев И. Н., Выхованец Г. В., Шуйский Ю. Д. и др. Лиманно-устьевые комплексы Северного Причерноморья. — Ленинград: Наука, 1988. — 303 с.

Шуйский Ю. Д. Проблемы исследования баланса наносов в береговой зоне морей. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986. — 240 с.

Шуйський Ю. Д. Основні риси рельєфу дна Світового океану. — Одеса: Астропринт, 1998. — 88 с.

Шуйський Ю. Д. Походження та історія розвитку Світового океану. — Одеса: Астропринт, 1999. — 200 с.

Шуйський Ю. Д. Типи берегів Світового океану. — Одеса: Астропринт, 2000. — 480 с.

Шуйский Ю. Д. Зарождение и развитие географической науки в Античном мире. — Одесса: Феникс, 2004. — 91 с.

Шуйский Ю. Д. Географическая наука в Античном мире и в период Средневековья. — Одесса: Изд-во ВМВ, 2008. — 180 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Экзогенные процессы развития аккумулятивных форм рельефа в Северо-западной части Черного моря. — Москва: Недра, 1989. — 198 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В., Гречищев Е. К., Митин Л. И. Атлас охраны природы Черного и Азовского морей // Гл. ред. Л. И. Митин. — СПб: ГУНиО МО РФ, 2006. — 434 с. (Раздел 2 “Береговая зона”, С. 37–57).

Шуйський Ю. Д., Вихованець Г. В. Океанографічний Атлас Чорного та Азовського морів. — Київ: ДУ Держгідрографія, 2009. — 356 с. (Розділ 2.2: Берегова зона Чорного та Азовського морів, С. 41–58).

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.