Том 15, № 10 (2010)

Зміст

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

ВНЕСОК ГЕОГРАФІВ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА В ДОСЛІДЖЕННЯ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ PDF
Ю. Д. Шуйський 9-31
ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ПЛАВНІВ НА УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ PDF
Г. В. Вихованець, Т. В. Борисевич 32-41
ЗМІНИ ВІТРОВОГО РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КІНЦІ ХХ СТОРІЧЧЯ PDF
О. О. Світличний, Н. Я. Варламова 42-49
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕГРАДАЦІЇ РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ МАЛИХ РІЧОК КАРТОГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
І. О. Погребний 50-58
ВПЛИВ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ НА ВИНИКНЕННЯ ПАРАЗИТАРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У КРИМУ PDF
О. В. Борщова 59-67

ПРИБЕРЕЖНО-МОРСЬКЕ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

СТРУКТУРИЗАЦІЯ (РОЗГАЛУЖЕННЯ) БЕРЕГОЗНАВСТВА PDF
Ю. Д. Шуйський, О. О. Стоян 68-83
ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ТА МОРСЬКОЇ ВОДИ ЗИМОВОГО СЕЗОНУ 2009–2010 РОКІВ БІЛЯ ПІВНІЧНОГО БЕРЕГА ЧОРНОГО МОРЯ PDF
О. В. Подуст 84-92
ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАНСКОРДОННИЙ ВПЛИВ У ГИРЛОВІЙ ОБЛАСТІ ДУНАЮ PDF
М. А. Берлінський, Ю. М. Деньга, Ю. І. Попов, В. В. Український 93-103
ВПЛИВ ШТУЧНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ НА РОЗВИТОК АКУМУЛЯТИВНИХ ФОРМ НА ПРИКЛАДІ ДНІСТРОВСЬКОГО ПЕРЕСИПУ PDF
В. В. Неведюк 104-112
МОРФОЛОГІЯ БЕРЕГІВ ЧОРНОГО МОРЯ МІЖ ЛАГЕРНОЮ КОСОЮ ТА М. ОЧАКОВСЬКИЙ PDF
В. Ю. Кондратьєва 113-118

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

БІОГЕОХІМІЯ ГРУНТОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ PDF
Я. М. Біланчин 119-134
ПРОСТОРОВА ГІС-РЕАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ ЗЛИВОВОГО ЗМИВУАКУМУЛЯЦІЇ ҐРУНТУ PDF
А. В. П’яткова 135-142
ГЕОМОРФОГЕННО-ГІПСОМЕТРИЧНІ РІВНІ (ЗОНИ) ПОВЕРХНІ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ, ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЛАНДШАФТНО- І ҐРУНТОВО-ГЕОХІМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ PDF
І. В. Леонідова 143-151

РЕКРЕАЦІЯ, ТУРИЗМ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї PDF (Русский)
А. Е. Молодецький, С. Ю. Верстюк 152-157
АНАЛІЗ СТАНУ ПРИРОДООХОРОННИХ ОБ’ЄКТІВ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОРЬЯ PDF
Т. П. Моспан 158-166

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗСЕЛЕННЯ (МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ) PDF
В. В. Яворська 167-172

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

РЕЖИМ ҐРУНТОВИХ ВОД У МЕЖАХ БУЗЬКО-КУЯЛЬНИЦЬКОГО ГІДРОГЕОЛОГІЧНОГО РАЙОНУ (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ) ЯК ФАКТОР ПРОЦЕСУ ПІДТОПЛЕННЯ PDF
Є. Г. Коніков, В. В. Дупан, Г. С. Педан, В. Г. Тюреміна, М. С. Чубенко 175-192
СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНО-ГЕОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, Л. М. Шатохіна 193-201
ГЕОХІМІЧНІ ОЗНАКИ ЗОЛОТОНОСНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ЗОЛОТА ЗА УМОВ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕТАМОРФІЗМУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) PDF
О. В. Драгомирецький 202-213
ЯКІВ ВОЛОДИМИРОВИЧ САМОЙЛОВ — ВИДАТНИЙ ГЕОЛОГ PDF
Е. В. Школьник 214-219