DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.10.195206

ЗМІНИ ВІТРОВОГО РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КІНЦІ ХХ СТОРІЧЧЯ

О. О. Світличний, Н. Я. Варламова

Анотація


Виконана оцінка зміни швидкості і напряму вітру в кінці ХХ сторіччя (1961–1990 рр.) в порівнянні з попереднім періодом (середина 30-х років минулого сторіччя — 1960 р.) на території Одеської області. Як опорні використані дані по пунктах метеорологічних спостережень в Любашівці, Одесі та Ізмаїлі.


Ключові слова


Одеська область; вітровий режим; зміни в кінці ХХ сторіччя.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бузян Т. О., Гавриленко Н. М. Некоторые сведения о циклонах, проходящих через Украину // Тр. УкрНИГМИ. — 1976. — Вып. 134. — С. 136–143.

Ивус Г. П., Агайар Э. В., Ишану А. Е. Особенности температурно-ветрового режима в районе Одессы на рубеже ХХI века // Причерноморский экологический бюллетень. — 2007. — Червень. — С. 181–190.

Казаков А. Л., Трегубова М. В. Оценка изменений ветрового режима в юго-западных областях Украины во второй половине ХХ века // Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. № 2 (6), 2008. — С. 14–19.

Климат Украины / Под ред. Г. Ф. Прихотько, А. В. Ткаченко, В. Н. Бабиченко. — Л.: Гидрометеоиздат, 1967. — 413 с.

Клімат України / За ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченка. — Київ: Вид-во Раєвського, 2003. — 343 с.

Климат Одессы / Под ред. Л. К. Смекаловой и Ц. А. Швер. — Л.: Гидрометеоиздат. 1986. — 174 с.

Кліматичний кадастр України. Електронна версія. — Київ: Центральна геофізична обсерваторія. — 2006.

Кобзистий П. І., Мисник С. В. Динамика антициклональної діяльності на території України // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Том ІІІ. — Київ: Обрій, 2004. — С. 307–308.

Мартазинова В. Ф., Свердлик Т. А. Крупномасштабная атмосферная циркуляция XX столетия, ее изменения и современное состояние // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. — 1998. — Вип.246. — С. 21–27.

Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана / Под ред. Г. И. Швебса и Ю. А. Амброз. — Киев-Одесса: Вища школа, 1979. — 144 с.

Природа Украинской ССР. Климат / Под ред К. Т. Логвинова и М. И. Щербаня. — Киев: Наукова думка, 1984. — 232 с.

Репетин Л. Н., Белокопытов В. Н. Режим ветра над побережьем и шельфом северо-восточной части Черного моря // Труды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института. — Вып. 257. — 2008. — С. 84–105.

Справочник по климату СССР. — Л.: Гидрометеоиздат,– Вып.10. — Часть III. Ветер. — 1967. — 683 с.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.