DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.10.195481

СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНО-ГЕОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, Л. М. Шатохіна

Анотація


Розглядаються принципові положення техно-геологічної системи як системи організації техногенного впливу людини на навколишнє середовище і визначення перспективи розвитку та способи керування процесами в сфері життєдіяльності людини. Розробка методів управління станом і властивостями геологічного середовища направлена на рішення задачі управління, що успішно розв’язується методами технічного впливу на геосфери, на властивості водного середовища і атмосферу.


Ключові слова


техно-геологічна система; геологічне середовище; технічна система; управління; організація; моніторинг

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волкова В. Н. Из истории теории систем и системного анализа. — СПб.: Изд-во СПбГПУ. — 2001. — 81 с.

Горелов А. А. Концепции современного естествознания. — М.: Центр, 2003. — 98 с.

Кириллов Н. П. Признаки класса и определение понятия «технические системы» // Авиакосмическое приборостроение, 2009, № 8. — С. 32–38.

Карташев В. А. Система систем. Очерки общей теории и методологии. — М.: ПрогрессАкадемия. — 1995. — 416 с.

Мильнер Б. З. Теория организации: Учебник. — М.: ИНФРА-М. — 1999. — 480 c.

Прангишвили И. В. Системный подход и общесистемные закономерности // Системы и проблемы управления — М.: СИНТЕГ. — 2000. — 528 с.

Рудько Г. И., Молодых И. И. Теоретические и методические основы мониторинга геологической среды Украины. — К.: Знание, 1990. — 32 с.

Сафаров Г. Ш. Философия и наука. Философские аспекты и концепции теории организации // Вопросы философии. — 2004, № 4. — С. 92–101.

Сафаров Г. Ш. Организация, управление, менеджмент // Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. — 2001. — № 2. — С. 33–39.

Смирнов Э. А. Теория организации: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М. — 2002. — 248 с.

Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. Комплексність контролю геодинамічної і еколого-геологічної обстановки на шельфі Чорного моря // Вісник ОНУ. — 2006. — Т. 11. — Вип. 3. — C. 232–240.

Чепижко А. В. Мониторинг геологического объекта как инструмент решения экологических проблем Украинского побережья Черного моря // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2001. — № 2–3. — C. 3–8.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.