DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.10.195360

ПРОСТОРОВА ГІС-РЕАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ ЗЛИВОВОГО ЗМИВУАКУМУЛЯЦІЇ ҐРУНТУ

А. В. П’яткова

Анотація


Представлена просторова модель зливового змиву-акумуляції ґрунту та особливості її реалізації у середовищі геоінформаційного пакету PCRaster. Наведена схема функціонування моделі та представлені розрахунки змивуакумуляції ґрунту з використанням моделі для тестової ділянки.


Ключові слова


просторова модель зливового змиву-акумуляції ґрунту; геоінформаційні системи; пакет PCRaster; растрова карта; чарунка растру

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Иванова А. В. Пространственные закономерности характеристик противоэрозионной стойкости почв // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия география. — 2003. — Т. 16. — № 1. — С. 81–85

Материалы наблюдений Богуславской полевой экспериментальной гидрологической базы. — Киев, 1970–1987. — Вып. 5–22.

Пяткова А. В. Особенности моделирования пространственной изменчивости факторов водной эрозии почв // Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки. — Том 13. — Вип. 6. — 2008. — С. 156–163.

Светличный А. А. Принципы совершенствования эмпирических моделей смыва почвы // Почвоведение. — № 8. — 1999. — С. 1015–1023

Светличный А. А., Черный С. Г., Швебс Г. И. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты. — Сумы: Университетская книга, 2004. — 410 с.

Світличний О. О., Іванова А. В. Принципи просторового моделювання гідрометеорологічних умов зливового змиву ґрунту // Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки — Том 8. — Вип. 5. — 2004. — С. 77–82

Швебс Г. И. Теоретические основы эрозиоведения. — Киев–Одесса: Выща школа, 1981. — 223 с.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.