DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.10.195365

ГЕОМОРФОГЕННО-ГІПСОМЕТРИЧНІ РІВНІ (ЗОНИ) ПОВЕРХНІ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ, ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЛАНДШАФТНО- І ҐРУНТОВО-ГЕОХІМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

І. В. Леонідова

Анотація


Проведено зонування поверхні о. Зміїний за геоморфогенно-гіпсометричною і геологічною будовою та станом грунтово-рослинного покриву з метою встановлення просторових закономірностей утворення і поширення генетично різних грунтів і негрунтових утворень, відмінностей їх речовинно-хімічного складу і властивостей. Наведена характеристика 5 виділених рівнів (зон) поверхні, їх ролі у формуванні та диференціації ландшафтно- і грунтовогеох імічної ситуації. Встановлено, що контури зонування зазвичай співпадають з межами поширення класифікаційно різних грунтів і можуть бути прийняті за основу створення грунтової карти острова.


Ключові слова


острів Зміїний; геоморфогенно-гіпсометричні рівні (зони) поверхні; ландшафти; ґрунти

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Глазовская М. А., Геннадиев А. Н. География почв с основами почвоведения: Учебник. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. — 400 с.

Глазовская М. А. Геохимические основы типологии и методики исследований природних ландшафтов. — М: Изд-во Моск. ун-та, 1964. — 230 с.

Гродзинский М. Д., Шищенко П. Г. Ландшафтно-екологический анализ в мелиоративном природопользовании: Монография. — К: Либідь, 1993. — 224 с.

Звіт про результати виконання науково-технічної роботи «Вивчити процеси острівного ґрунтоутворення та провести картографування і оцінку стану ґрунтів о. Зміїний (ЗМ/334–2008)». 3 етап. Адаптивне опробування методики ґрунтового знімання в умовах о. Зміїний. Зонування території острова за станом ґрунтового покриву і видами використання (проміжний). — Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2009. — 36 с.

Корсунов В. М., Красеха Е. Н. Пространственная организация почвенного покрова. — Новосибирск: Наука, 1990. — 200 с.

Малишева Л. Л. Геохімія ландшафтів: Навч. посібник. — К.: Либідь, 2000. — 472 с.

Николаенко Д. В., Самойлова Т. С., Молдованов И. М. Функциональное зонирование острова Змеиный и его акватории. Теоретические проблемы и практические задачи// Містобудування та територіальне планування. — Вип.29. — К.: КНУБА, 2008. — С. 207–214.

Пащенко В. М. Острів Зміїний. Природа, мешканці, землеустрій: Монографія. — К.: НДІГК, 2008. — 140 с.: 307 іл.

Перельман А. И. Геохимия ландшафта: Учеб. пособие. — М.: Высш.школа, 1975. — 342 с.

Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування грунтового покриву: Навчальний посібник. — Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2003. — 500 с.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.