Том 23, № 1(32) (2018)

СЕРІЯ: ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА СУЧАСНИЙ СТАН АКУМУЛЯТИВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
Г. В. Вихованець, Д. О. Панкратенкова 11-32
ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ГІДРОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В СЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ СУХОГО ЛИМАНУ В ЛІТНІЙ ПЕРІОД PDF
О. Б. Муркалов, О. О. Стоян, О. В. Скаленчук 33-42
ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ СУЧАСНИХ ЛАНДШАФТІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ДІЛЯНОК ТЕРИТОРІЇ ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
А. В. П’яткова, О. Ю. Ніколіна 43-52
ОЦІНКА ЗМІН ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ ЗЛИВОВОЇ ЕРОЗІЇ ГРУНТУ В СТЕПУ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ PDF
О. О. Світличний 53-71

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

ВПЛИВ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ТА ГІДРОЛОГІЧНИХ УМОВ НА ДИНАМІКУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ШИРВАНСКІЙ СТЕПИ PDF
І. Р. Гараєва 72-83
ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ҐРУНТОТВОРНИХ ПОРІД ТА РЕНДЗИН ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТР PDF
В. В. Гарбар 84-94
БІОГЕННА ТУРБАЦІЯ ЛУЧНИХ ҐРУНТІВ МУРАХАМИ ВИДУ LASIUS FLAWS PDF
В. Г. Гаськевич 95-106

ЄКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ

ГЕОПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ СВРОПИ ТА УКРАЇНИ PDF
В. В. Безуглий, М. В. Дорошенко 107-118
ФОРМУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД У МАЛИХ МІСТЕЧКАХ СТОЛИЧНОГО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
М. М. Михалюк 119-131
ЕТНОГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: СУСПІЛЬНО ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ PDF
В. І. Тодоров 132-144

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ

Оцінка даних моніторингу режиму грунтових вод на території Одеської області PDF
Г. С. Педан, О. Г. Ліходідова, О. А. Дячук 147-158