ФОРМУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД У МАЛИХ МІСТЕЧКАХ СТОЛИЧНОГО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • М. М. Михалюк Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.1(32).144621

Ключові слова:

етнокультурний потенціал, латентна культурна спадщина, штетл, малі містечка, єврейські громади, Столичний суспільно-географічний район

Анотація

У статті виділено етапи появи єврейських громад в малих містечках Столичного суспільно-географічного району України. Визначено часові та просторові чинники формування єврейських громад у межах досліджуваного району. Розглянуто формування та сучасний стан єврейських громад в містечках району. Єврейські громади представлені як компоненти етнокультурного потенціалу. Значну увагу приділено латентній спадщині єврейського етносу, дослідження якої важливе в плані культурологічних, етнологічних досліджень, та практичного застосування результатів наукових розвідок у просвітництві, краєзнавстві та туристичній діяльності.

Біографія автора

М. М. Михалюк, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

M. M. Mykhaliuk

Посилання

«Administrative and territorial division of a country» [«Admmistratyvno-terytorla 1'nyy ustriy oblastey»]. Available at: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAnyADM/ zmistcg.html. [Accessed 22 February 2018].

Andriychuk. M. (1999), Yevreys'ke mistechko Volyni: istorychna pam»yat’ ta suchasnist' [Jewish town of Volyn: historical memory and modernity]. Proceedings of the Shtetl as a phenomenon in Jewish history• (Kyiv, Ukraine,August 30-September 3,1998). Kyiv: Shtetl as a phenomenon in Jewish history, pp. 16-23.

Beydyk. A. (2010), Rekreatsiyni resursy Ukrayiny: Navch.posibn-2-e vyd. [Recreational resources of Ukraine,2nd ed.]. Kiev: Al'tpres. 404 p.

Berenshteyn, L. (1996). Yevrei i politicheskie repressii v SSSR (20 - 30-e gody XX stoletiya) [Jews and political repressions in the USSR (20th and 30th years of the 20th cewft//y)],Kiev:Naukova dumka. 340p.

Brandon. R.. Lauer. V. (2015), Shoa v Ukray>ini.Istoriya,svidchennya,uvichnennya [Shoa in Ukraine.History', testimony, perpetuation].- K.:DUKh i LITERA. 520 p.

Brokgauz, F., Yefron, I. (1906- 1913), Yevreyskaya entsiklopediya. Svod znaniy o evreystve i ego kulture v proshlom i nastoyashchem v 16 t. [Jewish Encyclopedia. A summary of knowledge about Jewry and its culture in the past and present in 16 vol.], St.Petersburg: Izdanie Obshchestva dlya Nauchnykh Yevreyskikh Znaniy i izdatelstva Brokgauz - Yefron.

Voznyak, T. (2010), Shtetly Halvchyny:In tel ektual ’nyy putivnyk[Sh tetles of Galicia: An intellectual guide book]. Kyiv: «Kul'turolohichnyy chasopys «YI», 444 p.

Volovyk. V. (2013), Etnokul’tumi landshafty-: rehional’ni struktiny i piyrodokoiystuvannya, [Ethnocultural landscapes: regional structures and natural resources], Monohraph, Vinnytsya: TOY «Vinnytska mis'ka drukarnya». 464 p.

«Census of 1939. The national structure of the population of districts, cities and large villages of the Union republics of the USSR» [Vsesoyuznaya perepis naseleniya 1939 g. Natsionalnyy sostav naseleniya rayonov. gorodov i krupnykh sel soyuznykh respublik SSSR],Available at: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_ nac_39_ra.php?reg=117. [Accessed 22 February 2018].

«Change in the number of the Jewish population of Ukraine» [Dinamika chislennosti evreyskogo naseleniya Ukrainy], Available at: http://vww.vaadua.org/analitika/dinamika-chislennosti-evreyskogo-naseleniya-ukramy. [Accessed 22 February 2018].

Electronic Jewish Encyclopedia [Elektronnaya evreyskaya entsiklopediya]. Available at: http://eleven.ort.org/. [Accessed 22 February 2018].

Mykhalyuk, M. (2017), Etnokulturnyy potentsial yak faktor staloho rozvytku v malykh mistakh Ukrayiny [Ethnocultura l potential as a factor of sustainable development in small towns of Ukraine] Proceedings of the Rehion- 2017:stratehiya optymalnoho rozvytku: mizhnarodna naukovo - praktychna konferentsiya (Ukraine, Kharkiv. September 19-20, 2017), Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina, pp.112-114.

Mykhalyuk, M. (2017), Komponentna struktura etnokultumoho potentsialu rehionu[Component structure of ethnocultural potential of the region] Proceedings of the Molodi vcheni heolirafichniy nautsi: XIII mizhnarodna naukova mizhdystsyplinama konferentsiya studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh(Ukraine, Kyiv, November 15-16,2017). Kyiv: Prynt Servis, 87-89 pp.

«National structure of the cities according to the 2001 census» [«Natsional nyy sklad mist za perepysom 2001 r.»]. Available at: http://datatowel.in.ua/pop-composition/ethnic-cities. [Accessed 22 February 2018].

Rafal’s'kyy, O. (2000), Natsional’ni menshyny Ukrayiny u 20 mu st. Istoriohrafichnyy nary's [National minorities of Ukraine in the 20th Century', Historical essay], Kyiv: Polyus, 447p.

«Regional Association of Jewish Organizations of Small Cities of Ukraine» [«Regionalnaya Assotsiatsiya evreyskikh organizatsiy malykh gorodov Ukrainy»]. Available at: http://ujew.com.ua/objects/cherkasskaya-oblast/korsun-shev chenkovskij/ regional-naya-associaciya-evrejskih-organizacij-malyh-gorodov-ukrainy7. [Accessed 22 February 2018].

«The situation of relations between ethnic groups in the Kiev region [«Stan mizhnatsional nykh vidnosyn u Kyyivs’kiy oblasti»]. Available at:http://koda.gov.ua/oblderzhadmmistr atsija/'struktura'struktumi-pidrozdih-oda'upravlinnya-kulturi-nacionalnoste/viddll-u-spra vakh-religiy-i-nacionaln/stan-mizlmacionalnikli-vidnosin-u-kiiv/. [Accessed 2 February' 2018].

Lukin. V, Khaymovich. B. (1997), Sto evreyskikh mestechek Ukrainy.Istoricheskiy putevoditel, vyp.l[ One hundred Jewish small towns of Ukraine. Historical guide book,vol. 1], St.Petersburg: Ezro. 256 p.

Troynitskiy, N. (1904). Peiwava vseobshchaya perepis naseleniya Rossiy-skoy imperii, 1897g.v 89t. [The first general census of the population of the Russian Empire, 1897g.in 89 vol ], St.Petersburg:Tsentralnyy statisticheskiy komitet Ministerstva vnutrennikh del. vol. 8. 16. 48.

Dymshits, V, Lvov, A.. Sokolova. A. (2008). Shtetl. XXIvek Polevye issledovaniya [Shtetl. 21th Century-. Field research], St. Petersburg: YEUSPB. 292 p.

«Agenda 21 for culture». Available at: http:/Avww.unesco.org/new,/en/communication-and-information/ memor>-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/collection-of-jewish-musical-folklore-1912-1947/. [Accessed 22 February 2018].

«Collection of Jewish Musical Folklore (1912-1947)», Available at: kttp://www.unesco.org.[Accessed 22 February’ 2018].

LoTiskkach Database. Available at: kttp://www.lo-tiskkach.org/database/.[Accessed 22 February 2018].

«Jewish Cemeteries. Synagogues,and mass grave sites in Ukraine», Available at: http://www.heritageabroad. gov/Portals/0/documents/reports/survey_ukraine_2005.pdf. [Accessed 22 February 2018].

Katz, S.T. (2007). The shtetl:new evaluations,New York:New York University Press, 328 p.

Liubitseva. O., Mykhaliuk. M.. Mykhailenko. T. Kochetkova, I. (2017), «Tourism as a factor in the sustainable development of small towns», Studia Periegetica. No.2, pp. 51-64.

Petrovsky-Shtern, Y. (2014), The Golden Age Shtetl: A New History' of Jewish Life in East Europe, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 425 p.

Veidlinger. J. (2013), In the Shadow of the Shtetl: Small-Town Jewish Life in Soviet Ukraine, Bloomington: Indiana University Press, 424 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-17

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ