DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.1(32).144587

ГЕОПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ СВРОПИ ТА УКРАЇНИ

В. В. Безуглий, М. В. Дорошенко

Анотація


У статті розглянуті геопросторові особливості створення і функціонування готельних ланцюгів, як важливої складової туристської інфраструктури. Виявлено, що з кожним роком кількість готельних ланцюгів у світі поступово збільшується, що свідчить про доцільність та економічну ефективність такої форми готельного бізнесу. З'ясовано, що серед окремих європейських країн, лідерами готельної індустрії за потужністю інфраструктури є: Італія, Німеччина, Франція, Іспанія. Велика Британія, Австрія, Греція, Швейцарія, а лідерами європейської готельної індустрії за темпами зростання готельного фонд}' залишаються Іспанія та Німеччина. В Україні ж наявні всього 16 готельних мереж, у тому числі Reikaitz Hotel Group. Radisson Bin Hotels&Resorts, Рено, Swissotel Hotels & Resorts, Ramada Worldwide та ін. Розвиток національних та міжнародних готельних мереж в Україні ще перебуває на стадії розвитку.


Ключові слова


туризм; готельний бізнес; готельний ланцюг; готельний ТНК. Європа; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Bortnik. L. (2010), Anali: vplivu procesy globalizacii na rozvitok gotelnogo biznesy Ukrainy [Analysis of the impact of globalization on the development of Ukrainian hotel business. Trans, from Eng.]. Simferopol: BiTroPrint. 220 p.

Krai. G. (2011). Osnovi gotelnoi sprctvi [Basics of hotel business. Trans, from Eng.], Kuiv, Centr uchbovoi literatim. 368 p.

Poplavska, I. V. (2010). Divalnist transnacionalnich gotelnnch mereg v Ukrainy [Activities of transnational hotel chains in Ukraine], Geografia ta turizm, Vup. 7. pp. 116-119.

Semenov, V.F. (2013), Franchaizing yak metod organizacii I rozvitky gotehiogo biznecu [Francliising as a method of organization and development of hotel business], Vtsnuk socialno-ekonomichnuch doslidgen. 2013, № 49 (l).pp. 68-76.

“Statistical Office of the European Union”. Available at: http://epp.emostat.ec.em'opa.eii/portaL/page/portal/statis-tics/searcli_database. [Accessed 25 January 2018].

“Tourism in Europe. European Commission: Eurostat - L 6. - XXIV. 2016”. Available at: http://epp.eurostat. ec.europa.eu. [Accessed 25 January 2018].

“Statistical Bulletin. Collective accommodation facilities in Ukraine in 2016”. Available at: ukrstat.org/uk/drak/ publicat/ kat_upubltur_u.htm. [Accessed 22 January 2018].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бортник Л. В. Аналіз впливу процесу глобалізації на розвиток готельного бізнесу України [Текст] / Л. В. Бортник. - Сімферополь: ВіТроПрінт. 2010. - 220 с..

2. Круль Г. Я. Основи готельної справи: [Текст] / Г. Я. Круль. - К.: Центр учбової літератури, 2011.- 368 с.

3. Потавська І. В. Діяльність транснаціональних готельних мереж в Україні. [Текст] /1. В. Поплавська //Географія та туризм. -К: ЛГТ. 2010. -Вип. 7.-С. 116-119.

4. Семенов В. Ф. Франчайзинг як метод організації і розвитку готельного бізнесу [Текст] / В. Ф. Семенов. Л. В. Бортник //Вісник соціально-економічних досліджень. -Одеса: ОНЕУ. 2013. -№49 (1). -С. 68-76.

5. Статистична служба Європейського Союзу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://epp.eiuostat. ec.eiuopa.en/poital/page/poital/ statistics/ search_database.

6. Туризм у Європі. Європейська комісія: Eurostat - L 6. - XXIV, 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// epp. eurostat. ec. europa.eu.

7. Статистичний бюлетень. Колективні засоби розміщування в Україні у 2016 році [Електронний ресурс]. -Режим доступу: iikrstat.org/nk/druk/publicat/ kat_u/publtur_u.htm.

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.