Том 22, № 1(30) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ТЕЛЕКОНЕКЦІЙ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ НА РЕЖИМ ОПАДІВ ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ PDF
Л. Д. Гончарова, Н. І. Косолапова 11-26
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПОДІЛУ СНІГОВОГО ПОКРИВУ ДЛЯ ПРИЧОРНОМОР’Я PDF
Л. В. Недострелова 27-37
ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ НАД ПІВНІЧНОЮ ЧАСТИНОЮ ТИХОГО ОКЕАНУ У ХОЛОДНИЙ ПЕРІОД РОКУ. ПОВЕРХНОСТЬ 700 ГПА PDF
Е. Н. Сєрга, І. Н. Сєрга, А. І. Сущенко 38-51
МОРФОМЕТРІЯ І ДИНАМІКА ДНА ВЕРХІВЇВ СУХОГО ЛИМАНУ PDF (Русский)
О. О. Стоян, О. Б. Муркалов, О. В. Скаленчук 52-61
СУЧАСНА НЕБЕЗПЕКА ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ НА ПРИКЛАДІ ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНОЇ ПАЛЬМИ В ПІВДЕННО‑ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ КАМЕРУНУ PDF
Теофілус Мукете Найомбе Мото 62-74

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

КАФЕДРІ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 50! PDF
Я. М. Біланчин 75-85
АГРОФІЗИЧНИЙ СТАН ДЕРНОВИХ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ PDF
В. Г. Гаськевич, Р. Б. Семащук 86-101
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЧОРНОЗЕМОУТВОРЕННЯ НА ОСТРОВІ ЗМІЇНИЙ PDF
І. В. Леонідова 102-112
РУДЯКОВІ НОВОУТВОРЕННЯ ЗАЛІЗА У ГРУНТАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ PDF
З. П. Пальків, О. Р. Ілясевич 113-125
АКТУАЛЬНІ ТА ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ PDF
С. П. Позняк 126-137

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

ГЕОПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Б. Б. Гавришок 138-148
ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МІКРОРАЙОНУ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦІ) PDF
О. М. Гнатюк, А. В. Орещенко 149-161
ПРОЯВИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА ВИБОРЧОМУ ПОЛІ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТЬСКО-ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ
А. В. Кузишин 162-172
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТ. PDF
О. М. Лейберюк 173-182

ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ

ПРОСТОРОВА ЛОКАЛІЗАЦІЯ І ГЕНЕЗИС АЛОХТОННИХ КАРБОНАТНИХ СТЯЖІНЬ У ВІДКЛАДАХ ОЛІГОЦЕНУ КАРПАТ PDF
Г. М. Петруняк 185-197
МІНЕРАЛЬНІ ПАРАГЕНЕЗИ РОПИ І ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ ТА ЇХ ГЕНЕТИЧНА СИСТЕМАТИКА PDF
Є. А. Черкез, В. М. Кадурін, С. В. Світличний 198-211