МІНЕРАЛЬНІ ПАРАГЕНЕЗИ РОПИ І ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ ТА ЇХ ГЕНЕТИЧНА СИСТЕМАТИКА

Автор(и)

  • Є. А. Черкез Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. М. Кадурін Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
  • С. В. Світличний Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.1(30).117095

Ключові слова:

Куяльницький лиман, донні відкладення, ропа, мінерал, генетична систематика

Анотація

На підставі вивчення мінералогії ропи і донних відкладень Куяльницького лиману встановлені послідовність і генетична природа мінералоутворення, мінливість змісту мінералів в ропі і донних відкладах. Проведена комплексна генетична систематика мінералів ропи і донних відкладень Куяльницького лиману. Дана характеристика мінералоутворення і граничні умови генезису.

Біографії авторів

Є. А. Черкез, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

E.A. Cherkez

В. М. Кадурін, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V.N. Kadurin

С. В. Світличний, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

S.V. Svitlychnyi

Посилання

Adabovskiy, V. V., Bogatova, Yu. I. (2013), Osobennosti sovremennogo gidrologo-gidrohimicheskogo rezhima Kujalnitskogo limana i prognoznaja otsenka ego sostavljayuschih v uslovijah vozmozhnogo popolnenija vodoyoma morskimi i presnymi vodami. [Peculiarities of modern hydrological and hydrochemical regime of the Kuyalnik Estuary and predictive assessment of its constituents under condition of possible refilling of the water-body with marine and fresh water], Ukrainskiy gidrometeorologichniy zhurnal, № 3. pp. 127-137.

Burkser, Ye. S. (1928), Soloni ozera ta lymany Ukrayiny (gidrochimichniy narys). [Salt lakes and estuaries of Ukraine (hydrochemical outline)], Trudy fizyko-matematychnogo Vseukrayinskoi akademiyi nauk, Vol. 8, Issue 1, 314 p.

Valyashko, M. G. (1958), Nekotorie obschie zakonomernosti formirovanija himicheskogo sostava prirodnykh vod. [Some general regularities of natural waters chemical composition forming], Trudy Lab. gidrogeol. Problem, Vol. 16, pp. 128-140.

Loboda, N. S., Gopchenko, Ye. D. (2016), Vodniy rezhim ta gidroekologichni haracterystyky Kuyalnitskogo lymanu: Monografiya. [Water regime and hydroecological characteristics of the Kuyalnik Estuary: Monograph], Odesk. Derzh. Ekologichniy Universitet. Odesa: TEC, 332 p.

Kurnakov, N. S. (1924), Neprepyvnost himicheskih prevraschenij veschestva. [Continuity of chemical matter transformations], UFN, Vol. 4, Issue 6, pp. 339-356.

Shihaleeva, G. N., Ennan, A. A., Chursina, O. D., Shihaleev, I. I., Kiryushkina, A. N., Kuzmina, I. S. (2013), Mnogoletnyaya dinamika vodno-solevogo rezhima Kuyalnitskogo limana. [Perannial dynamics of water-salt regime of the Kuyalnik Estuary], Vestnik ONU. Serija himija, Vol. 18, Issue 3(47), pp. 67-78.

Ennan, A. A., Shihaleeva, G. N., Babinets, S. K., Marinyako, L. A., Chursina, O. D., Sizo, A. V., Gordeeva, L. V. (2006), Osobennosti ionno-solevogo sostava vody Kuyalnitskogo limana. [Peculiarities of ionic-salt composition of the Kuyalnik Estuary water], Vestnik ONU, Vol. 11, Issue 1/2, pp. 67-74.

Cherkez, E. A., Kadurin, V. N., Chepizhko, A, V., Medinets, S. V., Svetlichnyi, S. V. (2015), Osobennosti mineralogii donnyh otlozhenij Kuyalnitskogo limana posle popolneniya morskoj vodoj. [Peculiarities of mineralogy of the Kuyalnik Estuary bottom sediments after refilling with marine water], Materialy Vseukrainskoi naukovopraktychnoi konferentsyi «Pryrodno-resursnyi potentsyal Kuyalnytskogo ta Khadzhibeyskogo lymaniv, terytoriyi mizhlymannya: suchasnyi stan, perspektyvy rozvytku»; ODEKU; UKRMEPA, Odesa: TEC, pp. 125-129.

Medinets, V. I., Cherkez, E. A., Solovyov, V. G., Fetisov, L. P., Medinets, S. V., Svitlychnyi, S. V., Botnar, M. G. (2017), Otsinka intensyvnosti nakopychennya donnyh vidkladen v Kuyalnitskomu lymani. [Assessment of intensity of bottom sediments accumulation in the Kuyalnik Estuary], Zbirnyk tez dopovidey ХХ Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 10-richchu stvorennya ekologichnogo fakultetu (Kharkiv, 19-22 April 2017). – Kharkiv: KhNU named after V.N.Karazin, pp. 145-146.

Ennan, A. A., Shihaleev, I. I., Shihaleeva, G. N., Adobovskiy, V. V., Kiryushkina, A. N. (2014), Prichiny I posledstviya degradatcii Kuyalnitskogo limana (severo-zapadnoe Prichernomorye, Ukraina). [Reasons and consequences of the Kuyalnik Estuary degradation (north-western Black Sea, Ukraine], Vestnik ONU, Serija himija, Vol. 19, Issue 3, pp. 60-69.

Rudko, G. I. (2007), Gidrohimiya: Pidruchnyk [Hydrochemistry: Textbook], Vydavnycho-poligrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 255 p.

Svitlychnyi, S. V. (2016), Mineralni paragenezysy ropy si donnyh vidkladiv Kuyalnitskogo lymanu ta vplyv na nykh antropogennogo factory. [Mineral paragenesises of the Kuyalnik Estuary brine and bottom sediments and impact of anthropogenic factor on them], Materialy mizhnarodnoyi naukovo-tehnichnoyi konferentsiyi «Rozvytok promyslovosti ta suspilstva», KNU (25-27 May 2016), Kryvyi Rig, pp. 23-27.

Sidorenko, M. D. (1897), Petrograficheskie issledovanija nekotoryh obraztsov ilov Kuyalnitskogo limana. [Petrographic stydies of some silt samples from the Kuyalnik Estuary], Zapiski Novorossijskogo Obschesyva Estestvoznatelej, Vol. XXI, Issue 2, pp. 117-133

Sobolev, R. N. (1990), Metody opticheskogo issledovanija mineralov: Spravochnik. [Methods of optical study of minerals: Reference Book], Moskva: Nedra, 288 p.

Cherkez, E. A., Shmuratko, V. I., Vakhrushev, O. A. (2012), Istorija izuchenija i problem dinamiki urovnya Kuyalnitskogo limana. [History of studies and problems of level dynamics of the Kuyalnik Estuary], Materialy Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi ”Lymany pivnichno-zahidnogo Prychernomorya: aktualni gidroekologichni problem ta shlyakhy yih vyrishennya” 12-14 September 2012, Ukraine, Odesa, Odesa State Environmental University, pp. 39 –43.

Cherkez, E. A., Kadurin, V. M., Svitlychnyi, S. V. (2017), Istorychna rekonstruktsiya ekologichnogo stanu Kuyalnitskogo lymanu za rezultatamy mineralogichnyh doslidzhen donnyh vidkladen. [Historical reconstruction of the Kuyalnik Estuary ecological state on the results of bottom sediments mineralogical study], Zbirnyk tez dopovidey ХХ Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 10-richchu stvorennya ekologichnogo fakultetu (Kharkiv, 19-22 April 2017). – Kharkiv: KhNU named after V.N.Karazin, pp. 219-220.

Golub, M. A., Gulov, O. A., Kozentseva, Yu. A., Khokhlov, V. A. (2005), Eksperimentalnye raboty po izucheniyu protsessov sujfatreduktsii i antimikrobnykh svoistv lechebnoj gryazi Sakskogo ozea. [Experimantal works on studying of sulphate-reduction processes and anti-microbial properties of medicinal mud from the Saki Lake], Medychna gidrologiya ta reabilitatsiya, Vol. 3, No. 3, pp. 37-40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ