DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.1(30).116810

КАФЕДРІ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 50!

Я. М. Біланчин

Анотація


В структурі геолого-географічного факультету Одеського університету у травні 1967 року була відкрита кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів. Основним завданням новоствореної кафедри було визначено організацію дослідження ґрунтів степової зони півдня України у зв’язку із розгортанням великомасштабної іригації земель та підготовку фахівців відповідної кваліфікації. У пропонованій статті висвітлено піввікову історію становлення і розвитку кафедри та її підрозділів, основні напрямки та здобутки освітньої і науково-дослідницької діяльності.


Ключові слова


кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету; 50-річчя; історія становлення; освітня і науково-дослідницька діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilanchyn, Ya. M. (2009), Profesor I. M. Hoholyev – vydatna postat’ vitchyznyanoyi gruntoznavchoyi nauky i praktyky, zasnovnyk kafedry gruntoznavstva i heohrafiyi gruntiv Odes’koho universytetu [Professor I. M. Gogolev – Outstanding Figure of the National Soil Science and Practice, the Founder of the Department of Soil Sciences and Soil Geography at Odessa University], Herald of Odessa National University. Series: Geographic and Geologic Sciences, Vol. 14, No 7, рр. 11-15.

Bilanchyn, Ya. M. (2010), «Kafedra gruntoznavstva ta heohrafiyi gruntiv» [«Department of Soil Sciences and Soil Geography»] Nauky pro Zemlyu v (New Russia) University], Odessa: Аstroprint, pp. 65-69.

Bilanchyn, Ya. M. (2012), Kafedra hruntoznavstva ta heohrafiyi hruntiv v Odes’komu universyteti – 45! [Department of Soil Sciences and Soil Geography at Odessa University – 45!], Visnyk Odes’kogo Natsionalnogo Universytetu. Geographic and Geological Sciences [series], Vol. 17, No 2(5), рр. 8-12.

Gogolev, I. N., Baer, R. A., Bilanchyn, Ya. M. (1989), Metodicheskie rekomendatsii po kontrolyu sostoyaniya oroshaemykh chernozemov [Methodological recommendations for monitoring the status of irrigated chernozem soils], Moscow: VNIIGiM, 140 р.

Gogolev, I. N., Baer, R. A., Kulibabin, A. G. (1992), Oroshenie na Odesshchine. Pochvenno-ekologicheskie i agrotekhnicheskie aspekty, pod red. Gogolev, I. N., Druzyaka, V. G. [Irrigation in Odessa district. Soil and ecological and agrotechnical aspects], Odessa: Ed. – Publications Department, 436 р.

Pashchenko, V. M. (2000), Zemleznannya. Kn. persha. Metodolohiya pryrodnycho-heohrafichnykh nauk [Soil Science. Book One. Methodology of Natural and Geographic Science], Kyiv: B. v., 320 р.

Bilanchyn, Ya. M., Tsurkan, O. I., Tortyk, M. Y. (2016), Chornozemy masyviv zroshennya Odeshchyny: monohrafiya [Chernozem soils of irrigation massifs in Odessa district: monograph], Odessa: Odessa I. I. Mechnikov National University, 194 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Біланчин Я. М. Професор І. М. Гоголєв – видатна постать вітчизняної ґрунтознавчої науки і практики, засновник кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету [Текст] / Я. М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2009. – Т. 14. – Вип. 7. – С. 11-15.

2. Біланчин Я. М. Кафедра ґрунтознавства та географії ґрунтів [Текст] / Я. М. Біланчин // Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті. – Одеса: Астропринт, 2010. – С. 65-69.

3. Біланчин Я. М. Кафедрі ґрунтознавства та географії ґрунтів в Одеському університеті – 45! [Текст] / Я. М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012. –Т. 17. –Вип. 2(15). –С. 8-12.

4. Методические рекомендации по контролю состояния орошаемых черноземов. [Текст] / И. Н. Гоголев, Р. А. Баер, Я. М. Биланчин [и др. ]; [Науч. ред. Д. А. Манукьян]. – М.: ВНИИГиМ, 1989. – 140 с. .

5. Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты. [Текст] / И. Н. Гоголев, Р. А. Баер, А. Г. Кулибабин [и др. ]; [под ред. И. Н. Гоголева, В. Г. Друзьяка]. – Одесса: Ред. – издат. отдел, 1992. – 436с. .

6. Пащенко В. М. Землезнання. Кн. перша. Методологія природничо-географічних наук [Текст] / В. М. Пащенко. – К. : Б. в., 2000. – 320с.

7. Чорноземи масивів зрошення Одещини: монографія [Текст] / Я. М. Біланчин, О. І. Цуркан, М. Й. Тортик [та ін. ]; [За наук. ред. Є. Н. Красєхи, Я. М. Біланчина]. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. –194с.

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.