DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.1(30).117073

ПРОСТОРОВА ЛОКАЛІЗАЦІЯ І ГЕНЕЗИС АЛОХТОННИХ КАРБОНАТНИХ СТЯЖІНЬ У ВІДКЛАДАХ ОЛІГОЦЕНУ КАРПАТ

Г. М. Петруняк

Анотація


У статті розглядаються основні закономірності просторової локалізації карбонатних стяжінь в стратиграфічному розрізі олігоценових відкладів Українських Карпат. Комплексними методами досліджено фізичний зміст їх будови, встановлено послідовність процесу мінералоутворення у внутрішніх порожнинах в присутності вуглеводнів з їх послідовним диференційованимфракціонуванням.


Ключові слова


Українські Карпати; стяжіння; алохтон; генезис; інкрустації; мінерали; вуглеводні; фракціонуванння

Повний текст:

PDF

Посилання


Baskov, E. (1976), Paleogidrogeologicheskiy analiz pri metallogenicheskih issledovaniyah [Paleo Hydrogeological analysis at metallogenic studies], L.: Nedra, 199 p.

Kulchitskiy, Ya., Matkovskiy, O. (1977), Geologiya i poleznyie iskopaemyie Ukrainskih Karpat. Chast II. [Geology and Mineral Resources of the Ukrainian Carpathians], Lvov: Vischa shkola, 220 p.

Lazarenko, Ye., Habinet, M., Slyvko, O. (1962), Mіneralogіya osadochnikh utvoren Prikarpattya [Mineralogy of sedimentary Carpathians formations], Lviv: Vyd -vo Lviv. Un-tu, 482 p.

Petrunyak, G. (2016), Uglevodorodno-mineralnyy metasomatoz Ukrainskikh Karpat [The hydrocarbon metasomatism of Ukrainian Carpathians], Irkutsk: Voprosyi estestvoznaniya, Vol. 1(9), pp. 60-69.

Petrunyak, G., Cheremisskaya, O., Cheremisskiy, Yu., Petrunyak, M. (2015), O nappizme, solenosnosti i uglevodorodakh Beregovoy skiby Karpat rayona poselka Delyatin [About nappism, salt-and hydrocarbons Coast Suit of Carpathians region village Delyatyn], Kadastr nedvizhimosti i monitorig prirodnih resursov: 5– Vserossiyskaya nauchno-tehnicheskaya internet-konferentsiya, Tula: TulGU, pp. 203-212.

Petrunyak, G., Cheremisska, O., Cheremissky, Yu. (2014), Vuglevodneviy metasomatoz geogeneratsіy u zv’yazku z geodinamіchnimi protsesami v Karpatskіy naftogazonosnіy provіntsіi [Hydrocarbon metasomatismof geogenerations caused by geodynamic processes of Carpathian oil-and-gas province], Kyiv: Zbirnyk materialiv mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, pp. 73-75.

Cheremisskaya, O., Cheremisskiy, Yu. (2013), Geologo-strukturnyie, litologicheskie i paleogeograficheskie aspektyi formirovaniya otlozheniy stebnikskoy svityi Predkarpatskogo progiba [Geological and structural, lithologic and paleogeographic aspects of the formation of deposits stebnikskoy suite Carpathian Trough], Novosibirsk: Ros. Akad. Nauk, Nauch. Sovet po problemam litologii i osadochnyih poleznyih iskopaemyih pri ONZ; Sib. Otd-nie, In-t neftegazovoy geologii i geofiziki im. A.A. Trofimuka, pp. 251-254.

Geological map of the Outer Carpathians: borderland of Ukraine and Romania, 1 : 200 000 (2007) / [Danysh V., Hnylko O., Pavlyuk M., Tsarnenko P., Jankowski L., Kopciowski R., Rylko W., Anastasiu N., Dragan E., Popa M., Roban R.]; ed. :L. Jankowski, R. Kopciowski, W. Rylko. – Warsaw.

Narębski, W. (1958), Mineralogia i geochemiczne warunki genezy tzw. syderytów fliszu karpatskiego [Mineralogy and geochemical conditions of the genesis of the so-called. siderite Carpathian flysch], Arch. Miner, t. XXI, z.1, pp. 5-100.

Narębski W. (1955), W sprawie syderytów serii menilito-krosnieńskiej fliszu karpatskiego [In the case of siderite series Menilite-Krosno Carpathian flysch], Przegląd Geol., z.2, pp. 84-85.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Басков Е. А Палеогидрогеологический анализ при металлогенических исследованиях [Текст] / Е. А. Басков. – Л. :Недра, 1976. – 199 с.

2. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат [Текст] / Ред. Кульчицкий Я. О., Матковский О. И. – Львов: Вища школа, 1977. – Ч. II – 220 с.

3. Лазаренко Є. К. Мінералогія осадочних утворень Прикарпаття [Текст] / Є. К. Лазаренко, М. П. Габінет, О. П. Сливко. — Львів : Вид во Львів. ун ту, 1962. — 482 с.

4. Петруняк Г. М. Углеводородно-минеральный метасоматоз Украинских Карпат [Текст] / Г. М. Петруняк // Вопросы естествознания.– Иркутск, 2016. – Вып. 1(9). – С. 60-69.

5. Петруняк Г. М. О наппизме, соленосности и углеводородах Береговой скибы Карпат района поселка Делятин [Текст] / Г. М. Петруняк, О. М. Черемисская, Ю. В. Черемисский, М. Д. Петруняк // Кадастр недвижимости и мониториг природних ресурсов: 5– Всероссийская научно-техническая интернет-конференция. – Тула. ТулГУ, 2015. – С. 203-212.

6. Петруняк Г. М. Вуглеводневий метасоматоз геогенерацій у зв’язку з геодинамічними процесами в Карпатській нафтогазоносній провінції [Текст] / Г. М. Петруняк, О. М. Черемісська, Ю. В. Черемісський // Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: 6-11 жовтня 2014 р, м. Київ // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, Україна. – Київ – 2014 р. – С. 73-75.

7. Черемисская О. М. Геолого-структурные, литологические и палеогеографические аспекты формирования отложений стебникской свиты Предкарпатского прогиба [Текст] / О. М. Черемисская,. Ю. В. Черемисский – Материалы VII Всероссийского литологического совещания (Новосибирск, 28-31 октября 2013 г.). В 3 т. / Рос. акад. наук, Науч. Свет по проблемам литологии и осадочных полезных ископаемых при ОНЗ : Сиб. отд-ние, Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука – Новосибирск : ИНГГ СО РАН, 2013. – Т. III. – С. 251-254.

8. Geological map of the Outer Carpathians: borderland of Ukraine and Romania, 1 : 200 000 / [Danysh V., Hnylko O., Pavlyuk M., Tsarnenko P., Jankowski L., Kopciowski R., Rylko W., Anastasiu N., Dragan E., Popa M., Roban R.]; ed. :L. Jankowski, R. Kopciowski, W. Rylko. – Warsaw: PIG, 2007.

9. Narębski W. Mineralogia i geochemiczne warunki genezy tzw.syderytów fliszu karpatskiego [Text] W. Narębski / Arch. Miner.,1958. – t. XXI, z.1. – s. 5-100.

10. Narębski W. W sprawie syderytów serii menilito-krosnieńskiej fliszu karpatskiego [Text] // W. Narębski / Przegląd Geol., 1955. – z.2. – s. 84-85.

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.