DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.1(30).116682

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ТЕЛЕКОНЕКЦІЙ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ НА РЕЖИМ ОПАДІВ ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Л. Д. Гончарова, Н. І. Косолапова

Анотація


Представлені результати аналізу та оцінки режиму атмосферних опадів у зимовий сезон для території України за даними місячної кількості опадів по 30-ти станціях України за період 1976-2005 рр. та їх зв’язок з Північно-Атлантичним (NAO) та Північно-Морським Каспійським (NCP) коливаннями. Встановлено тісний лінійний кореляційний зв’язок між розподілом опадів по території України у зимовий сезон з основними телеконекціями Північної півкулі.


Ключові слова


телеконекція; Північна півкуля; атмосферні опади; індикатори кліматичної мінливості

Повний текст:

PDF

Посилання


Babichenko, V. M., Nikolayeva, N. V., Rudishyna, S. F. (2007), Klimatychna kharakterystyka opalyuval’nohoperiodu na terytoriyi Ukrayiny [Climate characteristic of heating season in Ukraine]. Ukrainian Geographical Journal, No. 1, pp. 20-27.

Babichenko, V. M., Nikolayeva, N. V., Rudishyna, S. F. [et al.] (2010), Maksymal’na temperatura povitrya na terytoriyi Ukrayiny v umovakh suchasnoho klimatu [Highest air temperature in the territory of Ukraine in today’s climate]. Ukrainian Geographical Journal, No. 3, pp. 6-15.

Barabash, M. I., Kul`bida, M. I., Hrebenyuk, N. P. (2009), Klimat Ukrayiny u mynulomu… i maybutn’omu? [Climate Ukraine in the past ... and future?], Kyiv: Publishing House Payevsky, 370 p.

Barabash, M. B., Korzh, T. V., Tatarchuk, O. H. (2004), Doslidzhennya zmin ta kolyvan’ opadiv na rubezhi KhKh i KhKhI st. v umovakh poteplinnya hlobal’noho klimatu [Research changes and fluctuations of precipitation at the turn of the twentieth and twenty-first century in conditions of global climate warming]. Research papers UkrRHMI, Vol. 253, Kyiv: Nika-Center Publishing House, pp. 92-102.

Barabash, M. B., Hrebenyuk, N. P., Tatarchuk, O. H. (2007), Osoblyvosti zminy resursiv tepla ta volohy v Ukrayini pry suchasnomu poteplinni klimatu [Features change resources of heat and moisture in the Ukraine at the present climate warming]. Research papers UkrRHMI, Vol. 256, Kyiv: Nika-Center Publishing House, pp. 174-186.

Boychenko, S. H., Voloshchuk, V. M., Doroshenko, I. A. (2000), Hlobal’ne poteplinnya ta yoho naslidky na terytoriyi Ukrayiny [Global warming and its consequences in Ukraine]. Ukrainian Geographical Journal, No. 2, pp. 59-68.

Bozhko, L. Yu. (2010), Antropohenni zminy klimatu ta yikh vplyv na vyroshchuvannya ovochevykh kul’tur v Ukrayini [Anthropogenic climate change and its impact on growing vegetables in Ukraine]. Bulletin of the Odessa State Environmental University, Odessa: TES Publishing House, Vol. 9, pp. 56-62.

Pol’ovyy, A. M., Trofimova, I. V., Kul’bida, M. I. [et al.] (2008), Vplyv zminy klimatu na sil’s’ke hospodarstvo pivdnya Ukrayiny [The impact of climate change on agriculture southern Ukraine]. Meteorology, climatology and hydrology: Scientific collection, Odessa, Vol. 49, pp. 252-261.

Voloshchuk, V. M., Boychenko. S. G., Stepanenko, S. M. (2002) Globalne poteplіnnya і klіmat Ukraїni: regіonalnі, ekologіchnі ta sotsіalnі aspekti [Global warming and climate of Ukraine: regional, environmental and social aspects], Kyiv: Publishing House «Kyiv University»., 117 p.

Vrublevs’ka, A. A., Katerusha, H. P. (2012), Klimat Ukrayiny ta prykladni aspekty yoho vykorystannya: navchal’nyy posibnyk [Climate Ukraine and applied aspects of its use: tutorial], Odessa: TES Publishing House, 180 p.

11. Honcharova, L. D. (2016), Metody bahatovymirnoho statystychnoho analizu meteorolohichnykh poliv ta atmosfernykh protsesiv: navchal’nyy posibnyk [Methods of multivariate statistical analysis of meteorological fields and atmospheric processes: tutorial], Odecsa: TES Publishing House, 196 p.

Honcharova, L. D., Shkol’nyy, Ye. P. (2007), Metody obrobky ta analizu hidrometeorolohichnoyi informatsiyi (zbirnyk zadach i vprav): navchal’nyy posibnyk [ Methods of processing and analyzing hydrometeorological information (collection of tasks and exercises): tutorial], Odesa: Ekolohiya Publishing House, 464 p.

Goncharova, L. D. (2014), Vozdushnye techeniya troposfery i stratosfery Severnogo polushariya: monografiya [Air currents of the troposphere and stratosphere of the Northern Hemisphere: monograph], Odessa: TES Publishing House, 298 p.

14. Klimat Ukrayiny: monohrafiya (2003), eds. Lipins’kyy, V. M., Dyachuk, V. A., Babichenko, V. M. [Climate Ukraine: monograph], Kyiv: Publishing House Rayevsky, 343 p.

Lytovchenko, I. V. (2008), Klimat yak peredumova suspil’no-ekolohichnoho rayonuvannya rehionu (na prykladi Poltavs’koyi Oblasti) [The climate as a prerequisite for socio-ecological zoning of the region (for example, Poltava region)]. Meteorology, climatology and hydrology: Scientific collection, Odessa, Vol. 50, pp. 216-220.

Nesterov, Ye. S. (1998), Osobennosti sostoyaniya okeana i atmosfery v razlichnye fazy severoatlanticheskogo kolebaniya [Features of the state of the ocean and the atmosphere in different phases of the North Atlantic Oscillation]. Meteorology, climatology and hydrology: Scientific collection, Odessa, No. 8, pp. 74-82.

Aleksandrova, M. P., Volodin, Ye. M., Gazina, Ye. A. [et al.] (2004), Nizkochastotnaya izmenchivost atmosfernoy tsirkulyatsii Severnogo polushariya zimoy [Low-frequency variability of the atmospheric circulation of the Northern Hemisphere in winter]. Meteorology, climatology and hydrology: Scientific collection, Odessa, No. 1, pp. 15-24.

Osadchyy, V. I., Babichenko, V. M. (2013), Temperatura povitrya na terytoriyi Ukrayiny v suchasnykh umovakh klimatu [The air temperature in Ukraine in modern climate conditions]. Ukrainian Geographical Journal, No. 4, pp. 32-39.

Perevedentsev, Yu. P., Vereshchagin, M. A., Naumov, E. P. [et al.] (2004), Osobennosti proyavleniya sovremennogo potepleniya klimata v troposfere Atlantiko-Yevropeyskogo regiona [Features of the manifestation of the current warming of the climate in the troposphere of the Atlantic-European region]. Meteorology and hydrology, No. 2, pp. 38-47.

Petrosyants, M. A., Gushchina, D. Yu. (2006), Tsirkulyatsiya skorosti vetra v tsentrakh deystviya atmosfery kak pokazatel kolichestva osadkov i temperatury v ikh predelakh. I. Analiz vzaimosvyazey na sezonnykh masshtabakh [Circulation of wind speed in the centers of the atmosphere as an indicator of the amount of precipitation and temperature within their limits. I. Analysis of interrelationships on seasonal scales]. Meteorology and hydrology, No. 5, pp. 5-20.

Polonskiy, A. B., Basharin, D. V. (2008), Vliyanie klimaticheskogo sdviga 1976-1977 gg. na krupnomasshtabnuyu strukturu prizemnykh meteorologicheskikh poley Yevrazii [The influence of the climatic shift of 1976-1977 on the large-scale structure of the surface meteorological fields of Eurasia] / A.B. Polonskiy, Meteorology and hydrology, No. 5, pp. 16-30.

Rudenko, V. P. (2010), Krytychnyy ekolohichnyy stan komponentiv pryrody v rehionakh Ukrayiny [Critical components of the ecological state of nature in the regions of Ukraine]. Ukrainian Geographical Journal, No. 2, pp. 60-68.

Polonskiy, A. B., Basharin, D. V., Voskresenskaya, Ye. N. [et al.] (2004) Severoatlanticheskoe kolebanie: opisanie, mekhanizmy i vliyanie na klimat Yevrazii [North Atlantic Oscillation: Description, Mechanisms and Influence on the Climate of Eurasia]. Sea Hydrophysical Journal, No. 2, pp. 42-59.

Svetlichniy, A. A., Ibragimova, M. S. (2016), K voprosu o sovremennykh izmeneniyakh klimata Severo-Zapadnogo Prichernomorya [On the issue of modern climate changes in the North-Western Black Sea Region]. Bulletin of the Odessa I. I. Mechnikov University Ser.: Geographical and Geological Science, T. 21, Vol. 1, pp. 22-41.

Bodri, L., Cermak, V. (2003), «High frequency variability in recent climate and the north Atlantic oscillation» // Theor. Appl. Climatol., vol. 74, pp. 33-40.

«Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summery for Policymakers» (2007), Geneva: IPCC, 18 p.

Deser, C. (2000), «On the teleconnectivity of the “Arctic oscillation”» // Geophys. Res. Lett., Vol. 27, pp. 779- 782.

Eckhardt, S., Stohl, A., Beirle, S. (2003), «The North Atlantic Oscillation controls air pollution to the Arctic» // Atmos. Chem. Phys.,Vol. 3, pp. 1769-1778.

Alexander, L. V., Zhang, X., Peterson, T. C., Caesar, J., Gleason, B., Klein Tank, A. M. G., Haylock, M., Collins, D., Trewin, B., Rahimzadeh F., Tagipour, A., Rupa Kumar, K., Revadekar, J., Griffths, G., Vincent, L., Stephenson, D. B., Burn, J., Aguilar, E., Brunet, M., Taylor, M., New, M., Zhai, P., Rusticucci, M., Vazquezaguirre, J. L. (2006), «Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation» // Journal of Geophysical Research, vol. 111, D05109, doi:10.1029/2005JD006290.

Hurrell, J. W. (1995), «Decadal trends in the North Atlantis Oscillation: Regional temperature and precipitation» // Science, Vol. 269, pp. 676-679.

Zhang, X., Alexander, L., Hegerl, G. C., Philip Jones, P., Klein Tank, A., Peterson, T. C., Trewin, B., Zwiers, F. W. (2011), «Indices for Monitoring Changes in extremes Based on Daily Temperature and precipitation Data» // Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, Vol. 2(6), pp. 851–870. doi:10.1002/wcc.147.

Johnson, N. C., Feldstein, S. B., Tremblay, D. (2008), «The continuum of Northern Hemisphere teleconnection patterns and a description of the NAO shift with the use of self-organizing maps» // J. Climate., Vol. 21, No. 23, pp. 6354-6371.

Klein Tank, A. M. G., Können, G. P. (2003), «Trends in indices of daily temperature and precipitation extremes in Europe, 1946-99» // Journal of Climate, Vol. 16, pp. 3665-3680.

Kutiel, H., Benaroch, Y. (2002), «North Sea-Caspian Pattern (NCP) an upper level atmospheric teleconnection affecting the Eastern Mediterranean: Identification and definition» // Theor. Appl. Climatol., Vol. 71, No 1-2, pp. 17-28.

Korres, G., Pinardi, N., Lascaratos, A. (2000), «The ocean response to low-frequency interannual atmospheric variability in the Mediterranean Sea. Part. I: Sensitivity experiments and energy analysis» // J. Climate., Vol. 13, pp. 705-731.

Peterson, T. C. (2005), «Climate change indices» // World Meteorological Organization Bulletin, Vol. 54, No 2, pp. 83-86.

Peterson, T. C., Folland, C., Gruza, G., Hogg, W., Mokssit, A., Plummer, N. (2001), Report of the Activities of the Working Group on Climate Change Detection and Related Rapporteurs, WMO/TD No. 1071, WMO, Geneva, 146 p.

Saito, K., Yasunari, T., Cohen, J. (2004), «Changes in the sub-decadal co variability between Northern Hemisphere snow cover and the general circulation of the atmosphere» // Int. J. Climatol., Vol. 24, pp. 33-44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабіченко В. М. Кліматична характеристика опалювального періоду на території України [Текст] / В. М. Бабіченко, Н.В. Ніколаєва, С.Ф. Рудішина // Український географічний журнал. – 2007. – № 1. – С. 20-27.

2. Бабіченко В. М. Максимальна температура повітря на території України в умовах сучасного клімату [Текст] / В. М. Бабіченко, Н. В. Ніколаєва, С. Ф. Рудішина [та ін.] // Український географічний журнал. – 2010. – № 3. – С. 6-15.

3. Барабаш М. І. Клімат України у минулому… і майбутньому? [Текст] / М. І. Барабаш, М. І. Кульбіда, Н. П. Гребенюк – К.: Вид-во Раєвського, 2009. – 370 с.

4. Барабаш М. Б. Дослідження змін та коливань опадів на рубежі ХХ і ХХI ст. в умовах потепління глобального клімату [Текст] / М. Б. Барабаш, Т. В. Корж, О. Г. Татарчук // Наук. праці УкрНДГМІ. – Вип. 253. – К.: Ніка-Центр. – 2004. – С. 92-102.

5. Барабаш М. Б. Особливості зміни ресурсів тепла та вологи в Україні при сучасному потеплінні клімату [Текст] / М. Б. Барабаш, Н. П. Гребенюк, О. Г. Татарчук // Наук. праці УкрНДГМІ. – Вип. 256. – К.: Ніка-Центр. – 2007. – С. 174-186.

6. Бойченко С. Г. Глобальне потепління та його наслідки на території України [Текст] / С. Г. Бойченко, В. М. Волощук, І. А. Дорошенко // Український географічний журнал. – 2000. – № 2. – С. 59-68.

7. Божко Л. Ю. Антропогенні зміни клімату та їх вплив на вирощування овочевих культур в Україні [Текст] / Л. Ю. Божко // Вісник Одеського державного екологічного університету. – Одеса: ТЕС, 2010. – Вип. 9. – С. 56-62.

8. Вплив зміни клімату на сільське господарство півдня України [Текст] / А. М. Польовий, І. В. Трофімова, М. І. Кульбіда, [та ін.] // Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвід. наук. зб. України. – Одеса. – 2008. – Вип. 49. – С. 252-261.

9. Волощук В. М. Глобальне потепління і клімат України: регіональні, екологічні та соціальні аспекти [Текст] / В. М. Волощук, С. Г. Бойченко, С. М. Степаненко – К.: ВПЦ «Київ. ун-т». – 2002. – 117 с.

10. Врублевська А. А. Клімат України та прикладні аспекти його використання: навчальний посібник [Текст] / А. А. Врублевська, Г. П. Катеруша. – Одеса: Вид. ТЕС, 2012. – 180 с.

11. Гончарова Л. Д. Методи багатовимірного статистичного аналізу метеорологічних полів та атмосферних процесів: навчальний посібник [Текст] / Л. Д. Гончарова. – Одеса: ТЕС, 2016. – 196 с.

12. Гончарова Л. Д. Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації (збірник задач і вправ): навчальний посібник [Текст] / Л. Д. Гончарова, Є. П. Школьний. – Одеса: Екологія, 2007. – 464 с.

13. Гончарова Л. Д. Воздушные течения тропосферы и стратосферы Северного полушария: монография [Текст] / Л. Д. Гончарова. – Одесса: ТЭС, 2014. – 298 с.

14. Клімат України: монографія [Текст] [ред. В. М. Ліпінський, В. А. Дячук, В. М. Бабіченко]. – Київ: Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.

15. Литовченко І. В. Клімат як передумова суспільно-екологічного районування регіону (на прикладі Полтавської Області) [Текст] // Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвід. наук. зб. України. – Одеса. – 2008. – Вип. 50. – С. 216-220.

16. Нестеров Е. С. Особенности состояния океана и атмосферы в различные фазы североатлантического колебания [Текст] / Е. С. Нестеров // Метеорология и гидрология. – 1998. – № 8. – С. 74-82.

17. Низкочастотная изменчивость атмосферной циркуляции Северного полушария зимой [Текст] / М. П. Александрова, Е. М. Володин, Е. А. Газина [и др.] // Метеорология и гидрология. – 2004. – № 1. – С. 15- 24.

18. Осадчий В. І. Температура повітря на території України в сучасних умовах клімату [Текст] / В. І. Осадчий, В. М. Бабіченко // Український географічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 32-39.

19. Особенности проявления современного потепления климата в тропосфере Атлантико-Европейского региона [Текст] / Ю. П. Переведенцев, М. А. Верещагин, Э. П. Наумов [и др.] // Метеорология и гидрология. – 2004. – № 2. – С. 38-47.

20. Петросянц М. А. Циркуляция скорости ветра в центрах действия атмосферы как показатель количества осадков и температуры в их пределах. I. Анализ взаимосвязей на сезонных масштабах [Текст] / М. А. Петросянц, Д. Ю. Гущина // Метеорология и гидрология. – 2006. – № 5. – С. 5-20.

21. Полонский А. Б. Влияние климатического сдвига 1976-1977 гг. на крупномасштабную структуру приземных метеорологических полей Евразии [Текст] / А. Б. Полонский, Д. В. Башарин // Метеорология и гидрология. – 2008. – № 5.– С. 16-30.

22. Руденко В. П. Критичний екологічний стан компонентів природи в регіонах України [Текст] // Український географічний журнал. – 2010. – № 2. – С. 60-68.

23. Североатлантическое колебание: описание, механизмы и влияние на климат Евразии [Текст] / А. Б. Полонский, Д. В. Башарин, Е Н. Воскресенская [и др.] // Морской гидрофизический журнал. – 2004. – № 2. – С. 42-59.

24. Светличний А. А. К вопросу о современных изменениях климата Северо-Западного Причерноморья [Текст] / А. А. Светличний, М. С. Ибрагимова // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. – 2016. – Т. 21. – Вип. 1 – С. 22-41.

25. Bodri L. High frequency variability in recent climate and the north Atlantic oscillation [Текст] / L. Bodri, V. Cermak // Theor. Appl. Climatol. – 2003. – vol. 74. – P. 33-40.

26. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summery for Policymakers [Текст] – Geneva: IPCC, 2007. – 18 p.

27. Deser C. On the teleconnectivity of the “Arctic oscillation” [Текст] / C. Deser // Geophys. Res. Lett. – 2000. – Vol. 27. – P. 779-782.

28. Eckhardt S. The North Atlantic Oscillation controls air pollution to the Arctic [Текст] / S. Eckhardt, A. Stohl, S. Beirle // Atmos. Chem. Phys.– 2003. – Vol. 3. – P. 1769-1778.

29. Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation [Текст] / L. V Alexander, X. Zhang, T. C. Peterson [et al.] // Journal of Geophysical Research, 2006, vol. 111, D05109, doi: 10.1029/2005JD006290.

30. Hurrell J. W. Decadal trends in the North Atlantis Oscillation: Regional temperature and precipitation [Текст] / J. W. Hurrell // Science. – 1995. – Vol. 269. – P. 676-679.

31. Indices for Monitoring Changes in Extremes Based on Daily Temperature and Precipitation Data [Текст] / X. Zhang, L. Alexander, G.C. Hegerl [et al.] // Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. – 2011. – 2(6). – P. 851–870. doi:10.1002/wcc.147.

32. Johnson N. C., Feldstein S. B., Tremblay D. The continuum of Northern Hemisphere teleconnection patterns and a description of the NAO shift with the use of self-organizing maps [Текст] // J. Climate.–2008. – Vol.21, No.23. – P. 6354-6371.

33. Klein Tank A.M.G. Trends in indices of daily temperature and precipitation extremes in Europe, 1946-99 [Текст] / A.M.G. Klein Tank, G.P. Können // Journal of Climate. – 2003. – Vol.16. – P. 3665-3680.

34. Kutiel H. North Sea-Caspian Pattern (NCP) an upper level atmospheric teleconnection affecting the Eastern Mediterranean: Identification and definition [Текст] / H. Kutiel, Y. Benaroch // Theor. Appl. Climatol. – 2002. – Vol. 71. – № 1-2. – P. 17-28.

35. Korres G. The ocean response to low-frequency interannual atmospheric variability in the Mediterranean Sea. Part. I: Sensitivity experiments and energy analysis [Текст] / G. Korres, N. Pinardi, A. Lascaratos // J. Climate. – 2000. – Vol. 13. – P. 705-731.

36. Peterson T. C. Climate change indices [Текст] / T. C. Peterson // World Meteorological Organization Bulletin. – 2005.–Vol. 54. – Number 2. – P. 83-86.

37. Report of the Activities of the Working Group on Climate Change Detection and Related Rapporteurs [Текст] / T. C. Peterson, C. Folland, G. Gruza [et al.] – WMO/TD No. 1071,WMO, Geneva, 2001. – 143 p.

38. Saito K. Changes in the sub-decadal co variability between Northern Hemisphere snow cover and the general circulation of the atmosphere [Текст] / K. Saito, T. Yasunari, J. Cohen // Int. J. Climatol. – 2004. – Vol. 24. – P. 33-44.

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.