DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.1(30).116693

МОРФОМЕТРІЯ І ДИНАМІКА ДНА ВЕРХІВЇВ СУХОГО ЛИМАНУ

О. О. Стоян, О. Б. Муркалов, О. В. Скаленчук

Анотація


У статті викладені результати польового і картометричного вивчення сучасного рельєфу дна верховій Сухого лиману. Вихідною інформацією послужили польові промірні роботи 2015-2016 рр. Представлені чисельні морфодинамічні характеристики дна водойми окремо для північній, центральній і південній частин. Відображено складна структура водного об’єкту. Визначено середньобагаторічна швидкість замулення і роль утворення острів в розвитку прибережних мілководь.


Ключові слова


Сухий лиман, Чорне море, глибина, рельєф, динаміка дна

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bykov, V. D., Vasilev, A. V., (1977), Gidrometriya [Hydrometry], Leningrad: Gidrometeoizdat, 448 p.

Ilin, Yu. P., Repetin, L. N., Belokopytov, V. N., Goryachkin, Yu. N., Dyakov, N. N., Kubryakov, A. A., Stanichnyy,

S. V., (2012), Gidrometeorologicheskie usloviya morey Ukrainy. Tom 2: Chernoe more [ Hydroweather conditions of the seas of Ukraine. Volume 2: Black sea], Sevastopol: NPC «EKOSI–Gidrofizika», 421 p.

Doganovskiy, A. M., Orlov, V. G., (2011), Sbornik prakticheskikh zadach po opredeleniyu osnovnykh kharakteristik vodnykh obektov sushi [The collection of practical problems by definition of the basic performances of water plants of a land], Sankt-Peterburg: RGGMU, 315 p.

Kitaev, S. P., (2007), Osnovy limnologii dlya gidrobiologov i ikhtiologov [Bases limnology for hydrobiologists and ichthyologists], Petrozavodsk: Karelskiy nauchnyy tsentr RAN, 395 p.

Shuisky, Yu. D., Vykhovanets, G. V. (2011), Priroda Prichernomorskikh limanov [The nature of the Black Sea limans], Оdessa: Astroprint, 276 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Быков В. Д. Гидрометрия [Текст] / В. Д. Быков, А. В. Васильев – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. – 448 с.

2. Ильин Ю. П. Гидрометеорологические условия морей Украины. Том 2: Черное море [Текст] / Ю. П. Ильин, Л. Н. Репетин, В. Н. Белокопытов и др. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ–Гидрофизика», 2012. – 421 с.

3. Догановский А. М. Сборник практических задач по определению основных характеристик водных объектов суши [Текст]: учебное пособие / А. М. Догановский, В. Г. Орлов. – Санкт-Петербург: РГГМУ, 2011. – 315 с.

4. Китаев С. П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов [Текст] / С. П. Китаев – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – 395 с.

5. Шуйский Ю. Д. Природа Причерноморских лиманов [Текст]: монография / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец – Одесса: Астропринт, 2011. – 276 с.

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.