Том 19, № 2(21) (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФІЯ

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ PDF
В. В. Яворська С. 11-25.

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ПРО ВПЛИВ ЗАБУДОВ НА СТАН БЕРЕГІВ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ, СЕЛИЩЕ КРИЖАНІВКА (ЧОРНЕ МОРЕ) PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський С. 26-39.
ВПЛИВ МІНЛИВОСТІ УМОВ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДИНАМІКУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЧОРНОМОРСЬКОЇ ФІЛОФОРИ (ПОЛЯ ЗЕРНОВА) PDF (Русский)
М. А. Берлінський, Ю. М. Деньга, А. В. Матвєєв, О. С. Подуст, Ю. І. Попов, І. П. Трет’як С. 40-57.
ГЕОІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДАНИХ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ І ГРУНТОВИХ ВОД PDF (Русский)
О. О. Світличний, С. В. Плотницький С. 58-69.
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РИСИ «ТУЗЛІВСЬКОЇ ГРУПИ» ЛИМАНІВ НА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО МОРЯ PDF (Русский)
Л. В. Гижко С. 70-79.
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ МЕЛІОРАЦІЙ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї: ДРЕНАЖНІ СИСТЕМИ PDF
Л. І. Бахтіарова С. 80-100.
МІЖРІЧНА МІНЛИВІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ТЕМПЕРАТУР ОКЕАНІЧНИХ АКВАТОРІЙ ТА ВАРІАЦІЇЇ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТИХОГО ОКЕАНУ) PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський, О. В. Холопцев С. 101-114.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВЕРИФІКАЦІЮ ПРОСТОРОВО‑РОЗПОДІЛЕНИХ МОДЕЛЕЙ ЗМИВУ ҐРУНТУ PDF
А. В. П’яткова, А. В. Кордіс С. 115-121.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОД ЧОРНОГО МОРЯ НАВКОЛО ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ В 2003-2013 РР. PDF (Русский)
Є. І. Газєтов С. 122-134.
ГЕОЕКВІВАЛЕНТНИЙ ОБМІН ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (НА ОСНОВІ РАЗРОБОК КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ) PDF (Русский)
Т. Н. Хохленко С. 135-142.

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

ДИНАМІКА ЗМІН ҐРУНТОВОГО ВУГЛЕЦЮ ТА АЗОТУ ВПРОДОВЖ ТРЬОХЛІТНЬОЇ СІВОЗМІНИ В ЧОРНОЗЕМАХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF (English)
С. В. Медінець, У. М. Скіба, В. І. Медінець, Я. М. Біланчин, В. З. Піцик, Л. М. Гошуренко, С. С. Котогура С. 143-165.
ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕНННЯ В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька С. 166-174.

ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ

МОРФОДИНАМІКА ТА ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕРОЗІЙНИX ПЛЯЖОВИХ УСТУПІВ НА БЕЗПРИПЛИВНИХ (УКРАЇНА) ТА МІКРОПРИПЛИВНИХ (БАГАМИ) БЕРЕГАХ PDF (English)
І. В. Буйнєвич, М. Саваріс, С. В. Кадурін, Є. П. Ларченков, Л. Е. Парк Буш, Г. А. Карран, І. А. Біл С. 177-187.
МОЛЮСКИ РОДА DIDACNA – БІОСТРАТИГРАФІЧНА ОСНОВА КОРЕЛЯЦІЇ ПОДІЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ ПОНТО-КАСПІЯ PDF (Русский)
Т. О. Яніна, Д. С. Хомченко С. 188-203.

ВТРАТИ НАУКИ

ПАМ'ЯТЬ ПРО ПРОФЕСОРА Є.Г. КОНІКОВА PDF (Русский)
Г. С. Педан С. 204-206.