ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕНННЯ В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

  • В. І. Тригуб Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Н. О. Попельницька Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.2(21).41173

Ключові слова:

ґрунтознавство, грунтово-географічні дослідження, Новоросійський університет

Анотація

У статті узагальнені архівні матеріали та друковані праці стосовно становлення та розвитку грунтово-географічних досліджень в Імператорському Новоросійському університеті. Висвітлено основні наукові досягнення та напрями досліджень впродовж 1865-1933 рр. Розглянуто внесок Палімпсестова І. У., Абашева Д. М., Бичихіна А. О., Щусєва С. В. в розвиток ґрунтознавства як самостійної науки. Висвітлені наукові погляди та внесок О. Г. Набоких і Г. І. Танфільєва у розвиток грунтовознавчої науки, під керівництвом яких були проведені широкомасштабні дослідження південних територій, складені ґрунтова карта Херсонської та фізико-географічне районування Одеської губернії. Встановлено велике теоретичне і практичне значення грунтово-географічних досліджень, започаткованих в Новоросійському університеті, для сучасної науки.

Біографії авторів

В. І. Тригуб, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Trigub V.I.

Н. О. Попельницька, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Popelnitskaya N.A.

Посилання

Abashev D. N. 1871. Zapiska po voprosu o razvedenii lesov v stepnoy chasti Novorossiyskogo kraya. Zapiski Imperatorskogo Obshchestva Selskogo Khozyaystva Yuzhnoy Rossii. 4: 283-297.

Abashev D. N. 1870. Zametka o mekhanicheskom analize pochvy. Zapiski Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta 4 (1-6): 361-367.

Ambroz YU. O. 2000. Rozvytok geologo-geografichnykh nauk v Odes’komu universyteti (1865-2000). Istoriya Odeskogo universytetu (1865-2000)ю 19-20, 126-129, 172-173. Odessa: Astroprint.

Bіlanchin Ya. M. 2012. Ґruntoznavstvo v Odes'komu unіversitetі: korotkij chasopis, naukovo-praktichna problematika, perspektivi. Vіsnik Odes’k. nac. unіversitetu. Ser. geogr. і geol. nauki 15 (5): 40-46.

Belozorov S. T. 1949. Gavriil Ivanovich Tanfil’ev. Moskva: Gos. Selhozizdat.

Brakіn S. S., Mіschenko G. P., Smirnov O. M. 1968. Ґruntoznavstvo. Іstorіya Odes'kogo unіversitetu za 100 rokіv. 196 – 198. Kiєv: Vid-vo Kiїv. unіversitetu.

Bychihin` A. A. 1901. Predmet i zadachi universitetskoj agronomіi. Zapiski Imperatorskago Novorossijskago universiteta 83: 17-36.

Mihajlyuk V. I. 2003. Nabokih – teoretik i organizator pochvovedeniya v Ukraine. Gruntoznavstvo 4 (1-2): 95-101.

Modestov` V. I. 1890. Russkaya nauka v` poslednіe dvadcat' pyat' let. Zapiski Imperatorskogo Novorossijskogo universiteta 54: 335-361.

Nabokih A. I. 1911. Ob uchrezhdenii pochvennogo muzeya v Odesse, Otdel’n. Ottisk iz «Yuzhn. Meliorac. byulletenya». (19-20).

Nabokih A. I. 1916. Ob uchrezhdenii pochvennogo muzeya pri Imperatorskom Novorossijskom Universitete. Dokladnye zapiski, sostavlennye prof. A. I. Nabokih po porucheniyu Fiziko-Matematicheskogo Fakul’teta Imperatorskogo Novorossijskogo Universiteta. Odessa: Novorossijskij Universitet.

Palimpsestov` I.U. 1879. Moi vospominanіya. Moskva: Tipogr. A. Gagcuka.

Palimpsestov` I. U. 1868. Sbornik statej o sel’skom hozyajstve yuga Rosi izvlechennyh iz Zapisok Imperatorskago Obschestva sel'skago hozyajstva yuzhnoj Rossіi s 1830 po 1868 god. Odessa: Tipogr. P. Francova.

Tanfil’ev G. I. 1924. Glavnejshie fiziko-geograficheskie rajony Odesskoj gubernii. Odessa.

Trigub V. І., Popelnicka N. O. G. І. 2012. Tanfіl’єv ta Odeska shkola gruntoznavstva. Ukraїna: geografіya cіlej ta mozhlivostej. Zb.nauk.prac. 1. 332 – 336. N.:FOP «Lisenko M. M.».

Trigub V. І. 2014. Gruntovo-geografіchnі doslіdzhennya pіvdnya Ukraїni v drugіj polovinі HІH – pershіj polovinі HH stolіttya. Geopolitika i `ekogeodinamika regionov 10 (1): 914 – 922.

Schusev` S. V. 1903. O neobhodimosti rasshirenіya prepodavanіya agronomі i v universitetah. Zapiski Imperatorskago Novorossijskago universiteta 90: 215-220.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-16

Номер

Розділ

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ