DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.2(21).41173

ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕНННЯ В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька

Анотація


У статті узагальнені архівні матеріали та друковані праці стосовно становлення та розвитку грунтово-географічних досліджень в Імператорському Новоросійському університеті. Висвітлено основні наукові досягнення та напрями досліджень впродовж 1865-1933 рр. Розглянуто внесок Палімпсестова І. У., Абашева Д. М., Бичихіна А. О., Щусєва С. В. в розвиток ґрунтознавства як самостійної науки. Висвітлені наукові погляди та внесок О. Г. Набоких і Г. І. Танфільєва у розвиток грунтовознавчої науки, під керівництвом яких були проведені широкомасштабні дослідження південних територій, складені ґрунтова карта Херсонської та фізико-географічне районування Одеської губернії. Встановлено велике теоретичне і практичне значення грунтово-географічних досліджень, започаткованих в Новоросійському університеті, для сучасної науки.

Ключові слова


ґрунтознавство; грунтово-географічні дослідження; Новоросійський університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Abashev D. N. 1871. Zapiska po voprosu o razvedenii lesov v stepnoy chasti Novorossiyskogo kraya. Zapiski Imperatorskogo Obshchestva Selskogo Khozyaystva Yuzhnoy Rossii. 4: 283-297.

Abashev D. N. 1870. Zametka o mekhanicheskom analize pochvy. Zapiski Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta 4 (1-6): 361-367.

Ambroz YU. O. 2000. Rozvytok geologo-geografichnykh nauk v Odes’komu universyteti (1865-2000). Istoriya Odeskogo universytetu (1865-2000)ю 19-20, 126-129, 172-173. Odessa: Astroprint.

Bіlanchin Ya. M. 2012. Ґruntoznavstvo v Odes'komu unіversitetі: korotkij chasopis, naukovo-praktichna problematika, perspektivi. Vіsnik Odes’k. nac. unіversitetu. Ser. geogr. і geol. nauki 15 (5): 40-46.

Belozorov S. T. 1949. Gavriil Ivanovich Tanfil’ev. Moskva: Gos. Selhozizdat.

Brakіn S. S., Mіschenko G. P., Smirnov O. M. 1968. Ґruntoznavstvo. Іstorіya Odes'kogo unіversitetu za 100 rokіv. 196 – 198. Kiєv: Vid-vo Kiїv. unіversitetu.

Bychihin` A. A. 1901. Predmet i zadachi universitetskoj agronomіi. Zapiski Imperatorskago Novorossijskago universiteta 83: 17-36.

Mihajlyuk V. I. 2003. Nabokih – teoretik i organizator pochvovedeniya v Ukraine. Gruntoznavstvo 4 (1-2): 95-101.

Modestov` V. I. 1890. Russkaya nauka v` poslednіe dvadcat' pyat' let. Zapiski Imperatorskogo Novorossijskogo universiteta 54: 335-361.

Nabokih A. I. 1911. Ob uchrezhdenii pochvennogo muzeya v Odesse, Otdel’n. Ottisk iz «Yuzhn. Meliorac. byulletenya». (19-20).

Nabokih A. I. 1916. Ob uchrezhdenii pochvennogo muzeya pri Imperatorskom Novorossijskom Universitete. Dokladnye zapiski, sostavlennye prof. A. I. Nabokih po porucheniyu Fiziko-Matematicheskogo Fakul’teta Imperatorskogo Novorossijskogo Universiteta. Odessa: Novorossijskij Universitet.

Palimpsestov` I.U. 1879. Moi vospominanіya. Moskva: Tipogr. A. Gagcuka.

Palimpsestov` I. U. 1868. Sbornik statej o sel’skom hozyajstve yuga Rosi izvlechennyh iz Zapisok Imperatorskago Obschestva sel'skago hozyajstva yuzhnoj Rossіi s 1830 po 1868 god. Odessa: Tipogr. P. Francova.

Tanfil’ev G. I. 1924. Glavnejshie fiziko-geograficheskie rajony Odesskoj gubernii. Odessa.

Trigub V. І., Popelnicka N. O. G. І. 2012. Tanfіl’єv ta Odeska shkola gruntoznavstva. Ukraїna: geografіya cіlej ta mozhlivostej. Zb.nauk.prac. 1. 332 – 336. N.:FOP «Lisenko M. M.».

Trigub V. І. 2014. Gruntovo-geografіchnі doslіdzhennya pіvdnya Ukraїni v drugіj polovinі HІH – pershіj polovinі HH stolіttya. Geopolitika i `ekogeodinamika regionov 10 (1): 914 – 922.

Schusev` S. V. 1903. O neobhodimosti rasshirenіya prepodavanіya agronomі i v universitetah. Zapiski Imperatorskago Novorossijskago universiteta 90: 215-220.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абашев Д. Н. Записка по вопросу о разведеніи лесов в степной части Новороссийскаго края // Записки Императорскаго Общества Сельскаго Хозяйства Южной России. – 1871. – Вып. 4. – С. 283-297.

Абашев Д. Н. Заметка о механическом анализе почвы // Записки Императорскаго Новороссийскаго университета. – 1870. – Т. 4. – Вып. 1-6. – С. 361-367.

Амброз Ю. О., Біланчин Я. М. Розвиток геолого-географічних наук в Одеському університеті (1865-2000) // Історія Одеського університету (1865-2000). – О.: Астропринт, 2000. – с. 19-20, 126-129, 172-173.

Біланчин Я. М. Ґрунтознавство в Одеському університеті: короткий часопис, науково-практична проблематика, перспективи // Вісник Одеськ. нац. університету. Сер. геогр. і геол. науки. – 2012. – Т. 15. – Вип.5. – С. 40-46.

Белозоров С. Т. Гавриил Иванович Танфильев. – Москва: Гос. Сельхозиздат, 1949. – 44 с.

Бракін С. С., Міщенко Г. П., Смирнов О. М. Ґрунтознавство // Історія Одеського університету за 100 років. – Києв: Вид-во Київ. університету, 1968. – С. 196 – 198.

Бычихинъ А. А. Предмет и задачи университетской агрономіи // Записки Императорскаго Новороссийскаго университета. – 1901. – Т. 83. – С. 17-36.

Михайлюк В. И. А. И. Набоких – теоретик и организатор почвоведения в Украине // Грунтознавство. – 2003. – Т.4. – № 1-2. – С. 95-101.

Модестовъ В. И. Русская наука въ последніе двадцать пять лет // Записки Императорского Новороссийского университета. – 1890. – Т. 54. – С. 335-361.

Набоких А. И. Об учреждении почвенного музея в Одессе // Отдельн. Оттиск из «Южн. Мелиорац. бюллетеня». – Одесса, 1911. – № 19-20. – 7 с.

Набоких А. И. Об учреждении почвенного музея при Императорском Новороссийском Университете. Докладные записки, составленные проф. А. И. Набоких по поручению Физико-Математического Факультета Императорского Новороссийского Университета. – Одесса, 1916. – 50 с.

Палимпсестовъ И.У. Мои воспоминанія. – Москва: Типогр. А. Гагцука, 1879. – 164 с.

Палимпсестовъ И. У. Сборник статей о сельском хозяйстве юга Росіи извлеченных из Записок Императорскаго Общества сельскаго хозяйства южной Россіи с 1830 по 1868 год. – Одесса: Типогр. П. Францова, 1868. – 920 с.

Танфильев Г. И. Главнейшие физико-географические районы Одесской губернии. – Одесса, 1924. – 41 с.

Тригуб В. І., Попельницька Н. О. Г. І. Танфільєв та Одеська школа грунтознавства // Україна: географія цілей та можливостей: Зб. наук. праць / Відп. ред. Є. М. Цвелих. – Н.: ФОП Лисенко М. М., 2012. – Т. 1. – С. 332 – 336.

Тригуб В. І. Грунтово-географічні дослідження півдня України в другій половині ХІХ — першій половині ХХ століття // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – Т. 10. – Вып. 1. – С. 914 – 922.

Щусевъ С. В. О необходимости расширенія преподаванія агрономіи в университетахъ // Записки Императорскаго Новороссийскаго университета. – 1903. – Т. 90. – С. 215-220.

Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.