DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.2(21).41162

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОД ЧОРНОГО МОРЯ НАВКОЛО ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ В 2003-2013 РР.

Є. І. Газєтов

Анотація


Наведено результати дослідження вертикальної структури гідролого-гідрохімічних параметрів водної товщі на шельфі о. Зміїний. Використано спостереження науково-дослідної станції (НДС) «Острів Зміїний» в 2003-2013 рр. Показано вплив конкретних метеорологічних умов і рельєфу дна на формування особливостей вертикального розподілу гідролого-гідрохімічних параметрів води на шельфі о. Зміїний. Виявлено відсутність прямої залежності між апвелінгом і збільшенням / зменшенням відносного вмісту кисню у воді.


Ключові слова


Чорне море; шельф; Зміїний; вода; властивості; водообмін; кисень; стратифікація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bolshakov, V. S. 1970. Transformatsiya rechnykh vod v Chernom more. Kiev: Naukova dumka.

Ivanov, V. A., Belokopytov, V. N. 2011. Okeanografiya Chernogo morya. Sevastopol: Marine Hydrophysical Institute of National Academy of Sciences of Ukraine.

Medinets, V.I. (ed) 2008. Ostriv Zmiyinyy. Ekosystema pryberezhnykh vod (Monohrafyya). Odessa: Astroprint.

Ivanov, V. A., Goshovskiy, S. V. (eds) 1999. Prirodnye usloviya vzmorya reki Dunay i ostrova Zmeinyy: sovremennoe sostoyanie ekosistemy. Sevastopol: NPTs «EKOSI-Gidrofizika».

Black Sea physics reanalysis (1992-2012), data file, available at: http://mis.myocean.org.ua/mis-gateway-servlet/Motu?action=listcatalog&service=http%3A%2F%2Fpurl.org%2Fmyocean%2Fontology%2Fservice%2Fdatabase%23BLACKSEA_REANALYSIS_PHYS_007_002-FILE [accessed15 May 2014].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большаков, В. С. Трансформация речных вод в Черном море [Текст] / В. С. Большаков, Ин-т биологии южн. морей, АН УССР, Одес. отд-ние. – Киев : Наук. думка, 1970. – 328 с., 74 с. ил. – Библиогр.: с. 318-325. – 550 экз. – ISBN 5-0924564-А.

Иванов, В. А., Белокопытов, В. Н. Океанография Черного моря [Текст] / В. А. Иванов, В. Н. Белокопытов, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь : 2011. – 212 с., 114 с. ил. – Библиогр.: с. 176-209. – 200 экз. – ISBN 978-966-022-6165-5.

Острів Зміїний. Екосистема прибережних вод [Текст] : монографія / В. А. Сминтина [та ін.] ; відп. ред. В. І. Медінець ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – 228 [20] c., 74 с. іл. – Бібліогр.: с. 189-207. – 300 екз. – ISBN 978-966-190-149-9.

Природные условия взморья реки Дунай и острова Змеиный: современное состояние экосистемы [Текст] / Морской гидрофизический ин-т; под ред. В. А. Иванова, С. В. Гошовского. – Севастополь : НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 1999. – 268 с., 148 с. ил. – Библиогр.: с. 259-268. – 150 экз. – ISBN 966-021238-0.

BLACK SEA PHYSICS REANALYSIS (1992-2012) [Electronic resource] / Black Sea Marine Forecasting Center, Marine Hydrophysical Institute (MHI). – Electronic data (140693,84 Megabytes). – Sevastopol: MHI, 2014. – Mode of access : http://www.myocean.org.ua, free with registration. – Title from the screen.

Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.