ГЕОІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДАНИХ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ І ГРУНТОВИХ ВОД

Автор(и)

  • О. О. Світличний Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • С. В. Плотницький Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.2(21).41097

Ключові слова:

поверхневі води, грунтові води, нітратне забруднення, Одеська область, геоінформаційна база даних

Анотація

Представлено обгрунтування структури, методики та результатів побудови геоінформаційної бази даних для забезпечення оцінки потенціалу нітратного забруднення поверхневих і підземних вод території Одеської області. База даних включає базові та похідні цифрові шари просторової інформації, що характеризують рельєф, гідрографічну мережу, грунтовий покрив, типи землекористування, а також просторовий розподіл параметрів математичної моделі оцінки, в якості якої обрана регресійна модель, розроблена в Університеті Аристотеля м. Салоніки (Греція). У базі даних використовується растрова і векторна моделі просторових даних, але основною моделлю є растрова з розміром растру 3710 х 3632 і розміром комірки растру 92,6 м.

Біографії авторів

О. О. Світличний, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Svetlitchnyi A. A.

С. В. Плотницький, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Plotnitsky S. V.

Посилання

Budyko M. I. 1956. Teplovoy balans zemnoy poverhnosti. L.: Gidrometeoizdat.

Gopchenko E. D., Loboda N. S. 2001. Otsinyuvannya pryrodnyh vodnyh resursiv Ukrayiny za metodom vodno-teplovogo balansu. Nauk. Pratsi UkrNDGMI. Vyp. 259: 106-120.

DeMers М. N. 1999. Georaphycheskie informatsionnye sistemy. М.: Izd-vo SP «Data+».

Zubenok L. I. 1976. Isparenie na kontinentah. L.: Gidrometeoizdat.

Igoshin N. I., Sizov V. A., Khаn К. Yu., Кirichenko V. I. 1985. Opredelenie protivoerozionnoy ustojchivosti pochv metodom iskusstvennogo dozdevaniya. Erodirovannye pochvy i povyshenie ikh plodorodiya. 105-108. Novosibirsk: Nauka.

Kaganer М. S., Dyukel N. G. 1980. Issledovanie ispareniya s vodnoi poverhnosti na territorii Ukrainy i Moldovy. Materialy UkrNIGMI. Vyp. 175: 94-105.

Кlimatychnyi kadastr Ukrayiny [Elektronnyi resurs]: standartni klimatychni normy za period 1961-1990 рр. 2006. Кyiv: Tsentralna geophyzychna observatoriya.

Loboda N. S. 2005. Raschety i obobscheniya kharakteristik godovogo stoka rek Ukrainy v usloviyah antropogennogo vliyaniya. Оdessa: Ekologiya.

Lozovitskyi P. S. 2011. Monitoring yakosti vody richky Dunay u m. Kiliya. Prychernomorskyi ekologichnyi byuleten №4 (42): 158-182.

Мikhailov V.N., Isupova М. V., Magritskiy Д. V. 2001. Vodnyi balans krupneishih delt mira. Vestn. Моsк. un-tа. Seria 5. Geographiya № 5: 3-8.

Оpisanie i poluchenie dannyh SRTM. – Rezim dostupa: http://gis-lab.info/qa/srtm.html#. D0.9C.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_SRTM.

Rotar М. F., Likhodedova О. G. 2007. Pestitsydy v geologicheskoy srede i nekotorye posledstviya ikh primeneniya v Ukraine. – Оdessa: INVATS.

Svetlichnaya I. А. 1984. Formirovanie i predvychislenie pritoka livnevyh vod na malyh vodosborah lesostepnoy i stepnoy zon Ukrainy i Moldavii (po materialam eksperimentalnyh issledovaniy i vodno-balansovyh stantsyi). Avtoref. diss. kand. geogr. nauk. Оdеssa: ОGMI.

Svetlitchnyi О. О., Plotnitskyi S .V. 2008. Osnovy geoinformatyky. Za red. О. О. Svitlytchnogo. Sumy: VTD «Universytetska knyga».

Stan navkolyshnego pryrodnogo seredovyscha v Odeskiy oblasti. Byuleten, Chastyna III. 2009. Odesa: Derzavne upravlinnya navkolyshnego pryrodnogo seredovyscha v Odeskiy oblasti.

Statystychnyi schorichnyk Odeskoyi oblasti za 2011 rik. 2012. Odesa: Derzavnyi komitet statystyky Ukrayiny, Golovne upravlinnya statystyky v Odeskiy oblasti.

Khаn К. Yu., Igoshin N. I., Gajvoron А. I. 1981. О protivoerozionnoy stojkosti nekotorykh tipov pochv yuga Evropejskoy territorii Soyuza. Nauchn. tekhn. byul. po probleme «Teoreticheskie i prakticheskie voprosy pochvozaschitnogo zemledeliya». Vyp. 1 (28): 3-7.

Shvebs G.I. 1974. Formirovanie vodnoj `erozii, stoka nanosov i ih ocenka. L.: Gidrometeoizdat.

Shereshevskij A. І., Sinic’ka L. K. 2003. Rozrahunkove viparovuvannya z vodnoї poverhnі na teritorії Ukraїni. Nauk. pracі UkrNDGMІ. Vip. 252: 11-26.

Manos B., Aschonitis V., Papadopoulou O., Kazakis N., Voudouris K., Moulogianni Ch., Papanagiotou P. 2010. Common methodology to elaborate and improve water-sensitive and vulnerability zones maps according to EU.WATER philosophy. Aristotle University of Thessaloniki.

Dane J. H., Puckett W. 1994. Field soil hydraulic properties based on physical and mineralogical information. Proceedings of the International Workshop on Indirect Methods for Estimating the Hydraulic Properties of Unsaturated Soils. Van Genuchten, M.Th. et al. (Eds.), 389–403. University of California, Riverside.

Knisel W. G., Leonard R. A., Davis F. M. 1989, Agricultural management alternatives: GLEAMS model simulations. 701-706. Proc. Computer Simulation Conf., Austin, Texas, July 24-27.

Manos B., Moulogianni Ch., Bournaris Th. 2011. Tools for impact assessment of EU policies in agriculture and environment. 3rd International Conference on Environmenta Management, Engineering, 19–24. Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX Conference, Skiathos Greece, June.

Manos B., Papathanasiou J., Bournaris T., Voudouris K. 2010. A multicriteria model for planning agricultural regions within a context of groundwater rational management. Journal of Environmental Management. Vol. 91: 1593-1600.

PCRaster manual, version 2. 1998. Utrecht: Faculty of Geographical Sciences Utrecht University & PCRaster Environmental Software. http://pcraster.geo.uu.nl/documentation/pcrman/book1.html.

Pebesma E. J. 2001. Gstat user’s manual. Utrecht, The Netherlands.

Tomlinson R. F. 2011. Thinking About GIS: Geographic Information System Planning for Managers, Fourth Edition. Redlands, California: ESRI Press.

Transnational integrated management of water resources in agriculture for the EU WATER emergency control. http://www.eu-water.eu/index.shtml.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-15

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ