DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.2(21).41102

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РИСИ «ТУЗЛІВСЬКОЇ ГРУПИ» ЛИМАНІВ НА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО МОРЯ

Л. В. Гижко

Анотація


Наукове дослідження лиманів на північно-західному узбережжі Чорного моря почалося в першій половині XIX століття. До початку XX I-го помітно переважали гідрохімічні та біологічні дослідження. На початку XXI століття була розроблена методика фізико-географічної зйомки лиманів. На її підставі та з урахуванням комплексного підходу були отримані нові результати. Дослідження захоплювали всі 6 провідних елементів лиманних природних систем (гирла річок, що втікають в лимани; лиманні береги; водна товща лиманів; донні відклади; пересипи лимані; прилегла акваторія та дно моря) у складі групи «тузлівських лиманів» між гирлами Дністра та Дунаю. Річки мають незначний внесок в водний баланс тих лиманів, що досліджені. Береги зазнають настільки сильної абразійної дії, що грають суттєву роль у формуванні площі акваторії та донних відкладів лиманів; обмілинні лимани мають помітну вертикальну стратифікацію водної товщі та суттєві відмінності властивостей в різних частинах акваторії. Пересипи досліджених лиманів розвиваються в умовах дефіциту наносів, є дуже динамічними, пересуваються в бік суходолу протягом десятиріч. Прилегла частина акваторії моря завдає помітного впливу на гідролого-гідрохімічний режим лиманної води, а лимани впливають на морську воду під час утворення прорв. Складені карти розповсюдження в лиманах глибин, температури, солоності, завислих наносів, прозорості води, первинної продукції, складу донних осадків на підставі розробленої методики фізико-географічної зйомки.

Ключові слова


Чорне море; узбережжя; лимани; історія; рельєф; вода; солоність; температура; баланс; карти

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vyhovanec G.V., Gyzhko L.V. 2013. Koncepciya sozdaniya bazy dannyh po Prichernomorskim limanam. Vіsnik Odes’k. nac. unіversitetu. Geogr. і geol. nauki 18 (3 – 19): 28 – 37.

Vyhovanec G.V., Gyzhko L.V., Verzhbic’kij P.S., Stoyan A.A., Gyzhko A.A., Murkalov A.B. 2008. Fiziko-geograficheskaya harakteristika limana Burnas na semero-zapadnom poberezh’e Chernogo morya. Vіsnik Odes’k. nac. unіversitetu. Geogr. і Geol. nauki 13 (6): 44 – 56.

Gyzhko L.V. 2009. Izuchenie solenosti limana Burnas. Vіsnik Odes’k. nac. unіversitetu. Geogr. і Geol. nauki 14 (16): 59 – 67.

Gyzhko L.V. 2011. Raspredelenie temperatury vody v limanah Alibej i Shagany letom 2008 goda. Vіsnik Odes’k. nac. unіversitetu. Geografіchnі ta geologіchnі nauki 16 (1): 58 – 66.

Gyzhko L.V. 2012. Osnovnye osobennosti prirody «tuzlovskoj gruppy» limanov na severo-zapadnom poberezh'e Chernogo morya. Materialy XI Mezhdunar. nauchn. konf. «Lomonosovskie chteniya – 2012»: Pod red. M.`E Sokolova i V.A. Ivanova. 36 – 38. Sevastopol: `EkoSi.

Zenkovich V.P. 1958. Berega Chernogo i Azovskogo morej. Moskva: Geografgiz.

Mihajlov V.N., Gorin S.L., Mihajlova M.V. 2009. Novyj podhod k opredeleniyu i tipizacii `estuariev. Vestnik Mosk. univ. Geografiya (5): 3 – 11.

Rozengurt M.Sh. 1974. Gidrologiya i perspektivy rekonstrukcii prirodnyh resursov Odesskih limanov. Kiev: Naukova dumka.

Shujskij Yu.D. Vyhovanec G.V., Gyzhko L.V., Stoyan A.A., Verzhbickij P.S. 2009. Fiziko-geograficheskie cherty prirody limanov Shagany i Alibej na poberezh’e Chernogo morya. Prichornomors’kij Ekologіchnij Byuleten (1 – 31): 96 – 111.

Shujskij Yu.D., Stoyan A. A. 2011. Opyt analiza antropogennoj perestrojki estestvennogo limana na severo-zapadnom poberezh’e Chernogo morya. `Ekologicheskaya bezopasnost' pribrezhnoj i shel'fovoj zon i kompleksnoe ispol'zovanie resursov shel'fa. 26. 97 – 109. Sevastopol: `EkoSi.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Выхованец Г.В., Гыжко Л.В. Концепция создания базы данных по Причерноморским лиманам // Вісник Одеськ. нац. університету. Геогр. і геол. науки. – 2013. – Т. 18. – Вип.. 3 (19). – С. 28 – 37.

Выхованец Г.В., Гыжко Л.В., Вержбицький П.С., Стоян А.А., Гыжко А.А., Муркалов А.Б. Физико-географическая характеристика лимана Бурнас на семеро-западном побережье Черного моря // Вісник Одеськ. нац. університету. Геогр. і Геол. науки. – 2008. – Т. 13. – Вип. 6. – С. 44 – 56.

Гыжко Л.В. Изучение солености лимана Бурнас // Вісник Одеськ. нац. університету. Геогр. і Геол.. науки. – 2009. – Т. 14. – Вип. 16. – С. 59 – 67.

Гыжко Л.В. Распределение температуры воды в лиманах Алибей и Шаганы летом 2008 года // Вісник Одеськ. нац. університету. Географічні та геологічні науки. – 2011. – Том 16. – Вип. 1. – С. 58 – 66.

Гыжко Л.В. Основные особенности природы «тузловской группы» лиманов на северо-западном побережье Черного моря // Материалы XI Междунар. научн. конф. «Ломоносовские чтения — 2012»: Под ред. М.Э Соколова и В.А. Иванова. – Севастополь: ЭкоСи, 2012. – С. 36 – 38.

Зенкович В.П. Берега Черного и Азовского морей. – Москва: Географгиз, 1958. – 360 с.

Михайлов В.Н., Горин С.Л., Михайлова М.В. Новый подход к определению и типизации эстуариев // Вестник Моск. унив. География. – 2009. – № 5. С. 3 – 11.

Розенгурт М.Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов . – Киев: Наукова думка, 1974. – 224 с.

Шуйский Ю.Д. Выхованец Г.В., Гыжко Л.В., Стоян А.А., Вержбицкий П.С. Физико-географические черты природы лиманов Шаганы и Алибей на побережье Черного моря // Причорноморський Екологічний Бюлетень. – 2009. – № 1 (31). – С. 96 – 111.

Шуйский Ю.Д., Стоян А.А. Опыт анализа антропогенной перестройки естественного лимана на северо-западном побережье Черного моря // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – 2011. – Вып. 26. – Севастополь: ЭкоСи. – С. 97 – 109.

Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.