DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.2(21).41088

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

В. В. Яворська

Анотація


В статті детально розглядається проблеми становлення державної регіональної політики та етапи формування і становлення геодемографії, як сучасного наукового напряму географії населення. На першому етапі центральне місце в системі знань про народонаселення належить демографії. На другому етапі посилюється взаємодія демографії з сусідніми науками, зокрема з географією. На їх стику формується дисципліна – географія населення. На третьому етапі формується новий напрям географії населення, орієнтований на дослідження регіональних відмінностей населення і розселення, та розроблення регіональної демографічної політики, який ми називаємо геодемографією.

Ключові слова


демографія; географія населення; геодемографія; геодемографічний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Anohin A. A. 1986. Regional’nye problemy social’nogo razvitiya. Leningrad: Izdvo LGU.

Grіnenko A.Yu. Prіoritetnі napryami regіonal’noї demografіchnoї polіtiki. www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_2/10gai.Pdf <http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_2/10gai.Pdf>

Gudzelyak І.T. 2008. Geografіya naselennya: navch. posіb. L’vіv: Vid. Centr LNU іm. І.Franka.

Volgina N.A.. 2007. Demografiya: uchebnik. Moskva: RAGS.

Lіbanova E.M.. 2006. Kompleksnij demografіchnij prognoz Ukraїni na perіod do 2050 r. Kiєv: UCRS.

Muromceva Yu.І. 2009. Demografіya: navch. posіbnik. Kiєv: Kondor.

Topchієv O.G., Yavors’ka V.V. 2009. Teoretichnі postulati novogo admіnіstrativno-teritorіal’nogo ustroyu Ukraїni: Zb. naukovih prac. Naukovі poshuki geografіchnoї gromadskostі: vchora, s’ogodnі, zavtra. 29 – 32. Lugans’k: Vid-vo DZ LNU.

Ukaz Prezidenta Ukraїni № 341/2001 «Pro Koncepcіyu derzhavnoї regіonal’noї polіtiki» vіd 25.05.2001. http://www.uapravo.net

Fedorov G.M.; Agafonova N.T. 1985. Geodemograficheskaya tipologiya. Leningrad: Izdvo LGU.

Homra A.U. 1991. Regional’naya demografiya. Sistema znanij o narodo-naselenii: Sb. nauchn. Trudov. 126 – 132.Homra – Moskva.

Shuj’kij Yu.D. 2000. Geografіchna lokalnіst u beregovіj zonі Svіtovogo okeanu. Ukraїna ta global’nі procesi: geografіchnij vimіr: T. 1. 72 – 75. Kiїv-Luck: Vezha.

Shujskij Yu.D. 2013. Sostoyanie sovremennoj geografii i ee struktura. Vіsnik Odes’kogo nac. unіversitetu. Geogr. ta geol. nauki 18 (2-18): 7 – 21.

Yavors’ka V.V. 2007. Geodemografіchnі procesi і geodemografіchnі rajoni Ukraїns’kogo Prichornomor’ya: metodologіchnі і metodichnі problemi. Odesa: Astroprint.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анохин А. А. Региональные проблемы социального развития / А. А. Анохин; Ред. С. Б. Лавров. – Ленинград: Издво ЛГУ, 1986. – 133 с.

Гріненко А.Ю. Пріоритетні напрями регіональної демографічної політики / А.Ю. Гріненко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_2/10gai.Pdf

Гудзеляк І.Т. Географія населення: навч. посіб. / І. Гудзеляк. – Львів: Вид. Центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 232 с.

Демография: учебник / [Под общ. ред. Н.А. Волгина]. – Москва: РАГС, 2007. – 440 с.

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. / [за ред. Е.М. Лібанової]. – Києв: УЦРС, 2006. – 138 с.

Муромцева Ю.І. Демографія: навч. посібник / Ю.І. Муромцева. – Києв: Кондор, 2009. – 300 с.

Топчієв О.Г. Теоретичні постулати нового адміністративно-територіального устрою України: Зб. наукових праць / Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра / О.Г.Топчієв,
В.В. Яворська. – Луганськ: Вид-во ДЗ ЛНУ, 2009. – С. 29 – 32.

Указ Президента України № 341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики» від 25.05.2001. http://www.uapravo.net

Федоров Г. М. Геодемографическая типология / Г. М. Федоров; Под ред. Н.Т. Агафонова. – Ленинград: Издво ЛГУ, 1985. – 152 с.

Хомра А.У. Региональная демография // Система знаний о народо-населении: Сб. научн. трудов / А.У. Хомра – Москва: 1991. – С. 126 – 132.

Шуйський Ю.Д. Географічна локальність у береговій зоні Світового океану / Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Т. 1. – Відп. ред. П.Г.Шищенко. – Київ-Луцьк: Вежа, 2000. – С. 72 – 75.

Шуйский Ю.Д. Состояние современной географии и ее структура // Вісник Одеського нац. університету. Геогр. та геол. науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 2 (18). – С. 7 – 21.

Яворська В.В. Геодемографічні процеси і геодемографічні райони Українського Причорномор’я: методологічні і методичні проблеми. Одеса: Астропринт, 2007. – 208 с.

Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.