Том 16, № 1 (2011)

Зміст

ПРИБЕРЕЖНО-МОРСЬКЕ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

СКЛАД НАНОСІВ У РІЧИЩІ ГИРЛОВОГО РАЙОНУ ДНІСТРА НАПРИКІНЦІ ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОЇ ПОВЕНІ PDF
Ю. Д. Шуйський, А. А. Стоян 7-20
МОРФОДИНАМІКА БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ КУРШСЬКОЇ КОСИ ТА ПІВНІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ САМБІЙСЬКОГО ПІВОСТРОВА (південно-східна частина Балтійського моря) PDF
О. І. Рябкова 21-33
НАНОСИ МОРСЬКИХ ПЛЯЖІВ ЯК ІНДИКАТОР СУЧАСНОГО СТАНУ ПЕРЕСИПУ ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ, УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
О. Б. Муркалов, В. В. Неведюк 34-45
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕОЛОВОГО РЕЛЬЄФУ У ФІНСЬКІЙ ЗАТОЦІ (БАЛТІЙСЬКЕ МОРЕ) PDF
Г. В. Вихованець 46-57

ГІДРОЛОГІЯ ТА ОКЕАНОЛОГІЯ

РОЗПОДІЛ ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ В ЛИМАНАХ АЛІБЕЙ І ШАГАНИ ВЛІТКУ 2008 РОКУ PDF
Л. В. Гижко 58-66
РОЗРАХУНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ПАВОДКІВ НА РІЧКАХ ПІВНОЧІ АЛЖІРУ PDF
Є. Д. Гопченко, В. А. Овчарук, Махмуд Ладжель 67-77
ДИНАМІКА СТОКУ НАНОСІВ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ ДНІСТРА PDF
С. В. Мельник, Н. С. Лобода 78-87
ФТОР У ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОДАХ ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ УКРАЇНИ PDF
В. І. Тригуб, Я. І. Ігнат, Я. І. Ігнат 88-96
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РИСИ БУДАЦЬКОГО ЛИМАНУ НА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
Ю. Д. Шуйський, Г. В. Вихованець, Л. В. Гижко, О. Б. Муркалов 97-125
СТИСЛИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ В АНТАРКТИЦІ PDF
Г. А. Будзика 126-134

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

ІРИГАЦІЯ ТА ЧОРНОЗЕМИ МАСИВІВ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Й ОДЕЩИНИ НА ВХОДІ У ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ PDF
Я. М. Біланчин 135-144

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
О. Г. Топчієв, А. М. Шашеро, Л. П. Платонова, Л. О. Харіна 145-159

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧНІ МОДЕЛІ ГІПЕРГЕННИХ ЗОЛОТОРУДНИХ СИСТЕМ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОМІЖНИХ КОЛЕКТОРІВ ЗОЛОТА В ДОКЕМБРІЇ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) PDF
О. В. Драгомирецький 163-176
НАУКОВА СПАДЩИНА МИКОЛИ ІВАНОВИЧА АНДРУСОВА В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ ОКЕАНІВ І МОРІВ (до 150-річчя з дня народження) PDF
С. Г. Половка 177-186
РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ГЕОЛОГІЇ PDF
О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, Л. М. Шатохіна 187-195