DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2011.1.186769

СКЛАД НАНОСІВ У РІЧИЩІ ГИРЛОВОГО РАЙОНУ ДНІСТРА НАПРИКІНЦІ ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОЇ ПОВЕНІ

Ю. Д. Шуйський, А. А. Стоян

Анотація


Взірці донних наносів в руслі Дністра були одержані на трьох пересіках (8 станцій). Було знайдено, що 30 % фракцій — це 0,01 мм, а 70 % — це  0,01 мм. В складі піщано-алевритових фракцій знайдені кварц, польовий шпат, кальцит, також важкі мінерали (пересічно 0,87 %) — гранат, ільменіт, лейкоксен, магнетит, ставроліт. Уламковий карбонат має 20,4 %. В Дністровський лиман скидається близько 140 тис. т/рік валового СаСО3. Погана затертість частинок наносів є типовою, бо «дуже кутоваті» складають пересічно по всіх взірцях 30,625 %, а «кутоват і» — 25,625 %. В 50 % всіх взірців відсутні частинки «окатані» і «добре окатані».


Ключові слова


Дністер; річище; дно; наноси; склад; затертість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борик С. А. Комплексные экспериментальные исследования и оценка влияния русловых карьеров на гидрологический режим равнинной реки (на примере Нижнего Днестра). Рукопись // Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. геогр. наук. — Одесса: Одесск. гос. гидромет. инст., 1987. — 22 с.

Вишневский В. И. Природний та антропогенно змінений стік Дністра // Причорноморський Екологічний бюлетень. — 2005. — № 3–4. — С. 87–91.

Гопченко Е. Д. Гидрологический режим Нижнего Днестра // Причорноморський Екологічний бюлетень. — 2005. — № 3–4 (17–18). — С. 80–86.

Мельник С. В. Стік завислих наносів р. Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2006. — Том 11. — С. 207–212.

Михайлов В. Н., Коротаев В. Н., Игнатов Е. И. Волго-Каспийский канал в устьевой области Волги: прошлое, настоящее, будущее // Вестник Одесского нац. университета. Экология. — 2003. — Том 8. — Вып. 11. — С. 172–198.

Сон М. О. Моллюски дельты Днестра // Причорноморський Екологічний бюлетень. — 2005. — № 3–4 (17–18). — С. 151–157.

Тимченко В. М. Экологическая гидрология водоемов Украины. — Киев: Наукова думка, 2006. — 383 с.

Тимченко В. М., Колесник М. П. Исследование и прогноз мутности воды реконструируемых водоёмов (на примере Днестровского лимана) // Гидробиологический журнал. — 1986. — Т. 22. — Вып. 5. — С. 84–91.

Чалов Р. С. Географические исследования русловых процессов. — Москва: Изд-во Московск. унив., 1979. — 232 с.

Шуйский Ю. Д. Движение водной взвеси в приустьевом районе Днестра во время весеннелетнего паводка 2009 г. // Вісник Одеського національного університету. Геогр. та геол. науки. — 2009. — Т. 14. — Вип. 16. — С. 189–200.

Powers M. C. A new roundness scale for sedimentary particles // Jour. Sediment. Petrology. — 1953. — Vol. 23. — P. 116–119.

Copyright (c) 2011 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.