DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2011.1.186922

ДИНАМІКА СТОКУ НАНОСІВ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ ДНІСТРА

С. В. Мельник, Н. С. Лобода

Анотація


У коливаннях стоку річних наносів у створі р. Дністер — м. Самбір виділяється період (1969–1984 рр.), коли порушується однорідність ряду спостережень та характер зв’язків між стоком твердих наносів й стоком води. Причинами можуть бути підвищені антропогенні тиски у цей період та зміни характеру формування стоку. Дослідження динаміки річного стоку показали, що в характері формування стоку твердих наносів відбулися зміни, пов’язані із змінами водності і живлення річки через зростання підземної складової стоку.


Ключові слова


стік наносів; річка Дністер; підземне живлення річок; зміни клімату

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бефани А. Н., Мельничук О. П. Расчет нормы стока временных водотоков и горных Украинских Карпат // Труды УкрНИГМИ. 1967. — вып. 69. — С. 105–131.

Вишневський В. І. Про раціоналізацію спостережень за стоком річкових наносів //Наук. праці Укр. НДГМІ / Під ред. В. І Вишневського і О. В. Войцеховича. Вип. 248. — К.: Укр. НДГМІ, 2000. — С. 123–137.

Дрозд Н. I., Горецька З. О. Стiк завислих наносiв рiчок УРСР. Вicтi Iнст-ту гiдрологiї i гiдротехнiки АН УРСР, т. 20. Киiв, 1966, с. 82–91.

Дрозд Н. И. Карта средней мутности вод рек УССР // Труды УкрНИГМИ. Вып 60. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. С. 54–61.

Ковальчук І. П., Михнович А. В. Режим функціонування річкових систем верхньої частини сточища Дністра // Укр. геогр. журн. 2006. № 2. С. 9–17.

Кочубей С. Г. Исследование формирования твердого стока рек Украинских Карпат // Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. К., 1971. 20 с.

Мельник С. В. Сток взвешенных наносов на Карпатских притоках Днестра // Вісник Одеського державного екологічного університету. 2006. Вип. 2. С. 192–199.

Мельник С. В. Стік завислих наносів р. Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2006. Т. 11. С. 207–212.

Мельник С. В., Лобода Н. С. Динаміка водного режиму і стоку наносів річок Подолії // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2009. Т. 17. С. 55–62.

Пилипович О. Моніторингові дослідження стоку завислих наносів у басейнових системах верхньої частини сточища Дністра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. Тернопіль. № 1. 2005. С. 42–48.

Пилипович О. В. Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових систем верхнього Дністра: Автореф. дис. ... канд. географ. наук. Львів, 2007. 25 с.

Рекомендации по статистическим методам анализа однородности пространственно-временных колебаний речного стока. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 78 с.

СП 33–101–2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик.

Copyright (c) 2011 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.