DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2011.1.186997

ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. Г. Топчієв, А. М. Шашеро, Л. П. Платонова, Л. О. Харіна

Анотація


Проблеми формування регіональних екологічних мереж позначені як актуальні і злободенні. Екологічна мережа створюється з метою поліпшення умов для формування здорового довкілля, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, підвищення природно-ресурсного потенціалу території регіону. Приморське положення Одеського регіону визначає найбільш загальні проблеми та особливості формування регіональної екологічної мережі.


Ключові слова


регіональна екологічна мережа; ядра екологічної мережі; природні коридори; буферні зони

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про екологічну мережу України» (1864-IV, від 24.06.2004 р.).

Закон України «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки» (№ 1989-ІІІ від 21 вересня 2000 р.).

Закон України «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки» (1989-III, від 21.09.2000 р.).

Олещенко В., Мовчан Я., Парчук Г. Нормативно-правові підстави для розбудови екомережі України // Розбудова екомережі України. — Київ, 1999. — С. 7–12.

Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР. Київ-1999.

Програма формування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005–2015 роки (наук. керівник проф. О. Г. Топчієв). — Одеса: Одеська обласна рада. 2004, рукопис.

Програма формування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005–2015 роки. Рішення Одеської обласної ради від 18.11.2005 р. № 705-IV.

Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Одеська область. Затверджена сесією Одеської обласної ради (№ 238-ХХІІІ від 17.11.2000 р.).

Розроблення стратегії України по створенню Нижньодунайського зеленого коридору та опис об’єктів, які включаються в систему території, що підлягають охороні //Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. — К.: 2000. — 119 с.

Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики (навчальний посібник для студентів географічних та економічних спеціальностей). — Одеса: Астропринт; Одеський національний університет ім. І. Мечникова, 2005. — 650 с.

Топчієв О. Г., Платонова Л. П, Шашеро А. М. Концепція каркасів екологічної безпеки країн і регіонів як сучасна парадигма географії: Сб. научных трудов «Новые географические знания и направления исследований». — Киев: ИД «Академпериодика», 2006. — С. 311–317.

Формування регіональних схем екомережі (методичні рекомендації) / За ред. Ю. Р. Шеляга-Сосонко. — Київ: Фітосоціоцентр, 2004. — 71 с.

Copyright (c) 2011 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.