DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2011.1.186787

НАНОСИ МОРСЬКИХ ПЛЯЖІВ ЯК ІНДИКАТОР СУЧАСНОГО СТАНУ ПЕРЕСИПУ ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ, УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ

О. Б. Муркалов, В. В. Неведюк

Анотація


Пляжі пересипу Дністровського лиману розвиваються в умовах сильного антропогенного тиску. При цьому вплив судноплавного каналу і жорсткої берегозахисної споруди можуть розглядатися як «природний фон», провідна роль належить курортному і приватному будівництву. В даний час відбувається зміна морфологічного і гранулометричного типу пляжів. Відмічена зміна їх фракційного складу. Буд івництво впливає на пересип як функціонування кар'єру по вилученню з берегової зони наносів. В статті наводиться фактичний матеріал вивчення пляжів і наносів морської зони пересипу.


Ключові слова


Чорне море; пересип; берегова зона; пляжі; наноси

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бертман Д. Я., Шуйский Ю. Д., Шкарупо И. В. Опыт изучения динамики пляжей в зависимости от направления и силы действующего ветра // Океанология (Москва). — 1971. — Т. 11. — Вып. 3. — С. 450–459.

Березницкая Н. А., Муркалов А. Б. Современная динамика пляжей на пересыпи Днестровского лимана (Черное море) // Исследования береговой зоны морей: Гл. ред. Ю. Д. Шуйский. — Киев: Карбон Лтд, 2001. — С. 117–125.

Зенкович В. П. Основы учения о развитии морских берегов. — Москва: Изд-во АН СССР, 1962. — 710 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо-западной части Черного моря. — Москва: Недра, 1989. — 198 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Современное состояние пересыпи Днестровского лимана на побережье Черного моря // Причерном. Екол. бюллетень. — 2007. — № 4 (26). — С. 10–26.

Шуйский Ю. Д. Динамика песчаных пляжей на берегах неприливных морей по результатам многолетнего мониторинга // Приморье XXI век: Материалы науч. конф., посв. 115-летию Об-ва изучения Амурского края и 100-летию Дальневост. гос. университета / Под ред. П. Ф. Бровко. — Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1999. — С. 147–150.

Copyright (c) 2011 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.