DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2011.1.186808

УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕОЛОВОГО РЕЛЬЄФУ У ФІНСЬКІЙ ЗАТОЦІ (БАЛТІЙСЬКЕ МОРЕ)

Г. В. Вихованець

Анотація


Береги Фінської затоки на суттєвій довжині сьогодні руйнуються морськими хвилями під дією штормів. Для захисту використовують різноманітні гідротехнічні споруди, які є зайвим та шкідливим елементом в системі берегової зони, а тому порушують розвиток природи та естетичне враження. До того ж споруди далеко не завжди ведуть до позитивного результату. Разом з тим на піщаних берегах можна захистити береги за допомогою накопичення наносів в берегових еолових формах. Для цього отримано матеріали із вітрового режиму, морфології та динаміки берегів, складу наносів на пляжах та дюнах в східній частині Фінської затоки (Балтійське море) та виконано їх систематизацію та аналіз. Цей досвід може бути застосований і в Україні.


Ключові слова


Балтика; берег; Фінська затока; еоловий рельєф; вітропіщаний потік; пляж; наноси

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Балтийское море // Гидрометеорологические условия / Отв. ред. Ф. С. Терзиев. — Т. III. — Вып. 1. — СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. — 450 с.

Выхованец Г. В. Факторы формирования ветропесчаного потока наносов на береговых аккумулятивных формах // Исследование береговой зоны морей: сб. науч. трудов. — К.: Карбон Лтд, 2001. — С. 54–67.

Выхованец Г. В. Коэффициент эолового сноса и его рельефообразующее значение в береговой зоне морей // Доповіді НАН України. — 2001. — № 4. — С. 106–109.

Выхованец Г. В. Особенности проявления скоростей роста песчаных дюн в условиях береговой зоны морей // Екологічні проблеми Чорного моря: зб. наук. праць. — 2002. — Вип. 4. — С. 52–58.

Выхованец Г. В. Основные черты вертикальной структуры ветропесчаного потока на поверхности аккумулятивных форм береговой зоны // Доповіді НАН України. — 2002. — № 10. — С. 111–117.

Выхованец Г. В. Эоловый процесс на морском берегу. — Одесса: Астропринт, 2003. — 358 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. О влиянии подстилающей поверхности на эоловые процессы на песчаных берегах Черного моря // География и природные ресурсы. — 1984. — № 2. — С. 77–84.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо-западной части Черного моря. — М.: Недра, 1989. — 198 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Экспериментальное создание искусственной дюны на песчаном берегу Черного моря // География и природные ресурсы. — 1997. — № 1. — С. 169–174.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Основные физико-географические черты берегов Балтийского моря в вершине Финского залива // Причорноморський Екологічний бюлетень. — 2011. — Вип. 1 (42). — С. 76–98.

Borowka K. Wspolczesne procesy transporty I sedymentacji piaskow eolicznych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorsich. — Warszawa — Poznan: Panstwowe Wydaw. Naukowe, 1980. — 126 s.

Copyright (c) 2011 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.