Том 20, № 2(25) (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ ОСВОЄННЯ ПРОГНОЗНИХ РЕСУРСІВ НАФТИ І ГАЗУ В МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
В. М. Жук, І. О. Карпенко, Д. Ю. Серединський 11-23
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF
Н. С. Кічук 24-34
СЕЗОННИЙ ХІД КІЛЬКОСТІ КРУПНОМАСШТАБНИХ ТА КОНВЕКТИВНИХ ОПАДІВ PDF
О. М. Прокоф’єв 35-47
ДОСВІД ЧИСЕЛЬНОЇ ОЦІНКИ АЛЮВІАЛЬНИХ ТА АБРАЗІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ОСАДКОВИМ МАТЕРІАЛОМ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ PDF
Ю. Д. Шуйський 48-73

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

ФІЗИЧНА ДЕГРАДАЦІЯ РЕНДЗИН (RENDZIC LEPTOSOLS) ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТР PDF
В. В. Гарбар 74-83
ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ: ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ PDF
З. П. Паньків 84-95

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

КАТЕГОРІЯ «УРБАНІЗАЦІЯ» У ПОНЯТІЙНІЙ ПЛОЩИНІ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ІНШИХ НАУК PDF
І. В. Гукалова, Н. В. Омельченко 96-108
ЕТНІЧНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ (ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ) PDF
П. В. Мручковський 109-120
РЕКРЕАЦІЙНІ СКЛАДОВІ У ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я PDF
В. А. Сич, К. В. Коломієць 121-131

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ

РОЗВИТОК ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1933-2015 РР.) PDF
Н. О. Попельницька, В. І. Тригуб 132-144

ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ

МЕТОДИКА РОЗШИФРУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ЗОЛОТОРУДНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF
О. В. Драгомирецький, В. М. Кадурін 147-158
МІНЛИВІСТЬ ВМІСТУ НАФТЕПРОДУКТІВ У ВОДІ ТА ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
С. Є. Дятлов, Н. Ф. Підпльотна, С. О. Запорожець 159-169

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ

ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД САРМАТСЬКОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Г. С. Педан, А. А. Сенькович 170-181